Skip to content

<

Jättegrytan Perkils kättil

A cache by Venedig Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Perkils kättil
Sydost om Annsjön i Östergötland ligger länets djupaste kända jättegryta kallad Perkils kättil eller Perkels kittel, som den också kallas. Namnet betyder Djävulens gryta och är en av Sveriges djupaste jättegrytor, vilket synnerligen gör den till ett mycket intressant geologiskt objekt. Den spiralformade ytan är tolv meter djup, dock är ena väggens första fem meter borta då den vittrat bort på grund av erusion. Den kvarvarande undre delen av grytan är sju meter djup och den största diametern är fyra meter. Dess öppning är två meter och det är den mellersta delen som innehar den största diametern, men som sedan avtar mot jättegrytans botten.

Perkils kättil började bildas omkring 8 500 år f. kr, då isen började smälta bort från Sverige efter den senaste istiden. Det rinnande vattnet som bildade denna jättegryta, utgjordes troligen av en isälv som drog fram under ismassan. Isälven i sig medförde stora mängder morän, som även länge dolde grytans otroliga djup. På grund av ett lokalt hinder i isälven bildades det en virvel i vattnet varvid stora mängder stenrester sattes i rörelse, vilket i sin tur bildade en allt vidare och djupare fördjupning. Grytans djup och diameter tyder på att vattenflödet i isälven måste ha varit mycket kraftigt. Vattenvirvlarna lämnade även spiralformade mönster i bergväggen, vilket kan ses tydligt hos Perkils kättils och därför kallas grytan för en spiraljättegryta.

Perkils kättil har försökts att tömmas vid ett flertal tillfällen. Ett första försök gjordes på 1920 - 1930 -talet, dock nådde de endast till omkring 2- 3 meter. Detta material utgjordes mestadels av fin sand. Den slutliga tömningen stod Östgöta grott klubb för åren 1967- 68. Därvid blottades de imponerande dimensionerna. Under arbetet med tömningen bortforslades 90 ton material tillsammans med tiotusentals liter vatten. Materialet bestod av skrapkantade block, väl rundade stenar samt stora mängder sand. Materialet har lämnats kvar kring grytan och de så kallade löpstenarna lämnades på botten. Vissa forskare hävdar att inte endast kraftiga virvlar med stenrester kan bilda så stor gryta som denna. De menar att den istället skulle ha bildats vid mycket stora vattenströmmar då vattenmagasin i eller på isen tömts på mycket kort tid.


Här kan ni läsa om Istidsprojektet Perkils kättil. Istidsprojektet Perkils kättil .


För att logga måste du maila cacheägaren svaren på följande frågor:

1. Uppskatta eller mät avståndet till vattnet från 7 meters delen?

2. Upp till hur stor volym hade de skarpkantade block som skapade denna gryta?
Svaret finner man på en skylt på platsen.

3. Vad heter den största jättegrytan i världen och var finner man den?

Extra. Ta ett foto av dig själv tillsammans med jättegrytan i bakgrunden (inget krav för loggning)

Du behöver inte vänta på svar från cacheägaren innan du loggar. Dock kommer loggar som inte åtföljs av ett svar inom två veckor att raderas.

Lycka till!


English version

The Perkils kättil Pothole

Here you can read about the Ice Age project The Perkils kättil Pothole. Ice Age project The Perkils kättil Pothole

To qualify for logging you have to mail the cache owner the answers to the following questions:

1. Estimate or measure the distance to the water from 7 meters section?

2. Up to how much volume they had sharp-edged blocks that created this pothole?
The answer is found on a sign at the site.

3. What is the biggest pothole in the world and where did you find it?

Extra. Take a photo of yourself with pothole in the background (not needed to qualify for logging) .

You don't have to wait for an answer from the cache owner to log.
However, logs not followed by an answer to the questions within two weeks will be deleted.

Good luck!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.