Skip to Content

<

Earthcache KRIDOVY PRIBOJ

A cache by NAVIP Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/27/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pohodová keška s příjemnou procházkou, vhodná i pro rodiny s dětmi.

Český masív, skrytý ještě na konci druhohor pod vodami křídového moře, se začal v pravidelných kolísavých rytmech zvedat. Na začátku třetihor, před 67 miliony let, se nad mořskou hladinu vynořila nejprve území na jeho obvodu (dnešní pohraniční pohoří). Koncem starších třetihor, před 25 miliony let, byl již český masív z největší části souší. Zatímco se pohraniční horstva dále zvedala, některé vnitřní oblasti opět poklesly a v mladších třetihorách (miocénu) byly postupně znovu zality vodou. Takovým způsobem vzniklo i průtočné středočeské, tzv. Kobyliské jezero. Do jeho vod přinášely tehdejší řeky Miolabe a Miovltava křemité horniny z celých východních a jižních Čech. A jezerní vody nadlouho ukryly již kdysi obnažené buližníkové a prokřemenělé spongilitové skály. Usazeniny z Kobyliského jezera se zachovaly podnes na severní periferii Prahy v okolí Ládví a Čimického hřbetu, u Suchdola a Lysolají, ale také u Nebušic a na Bílé Hoře.V nejmladších třetihorách (pliocénu) mizela Pražská kotlina znovu pod vodou a po určitou dobu z ní vyčnívaly jen vrch Ládví a Čimický hřbet, ale i ty zmizely pod vodou. Na sklonku třetihor, před 3 miliony let, byly celé střední Čechy zatopeny vodami tzv. Ládevského jezera. Zbytky usazenin tohoto nejmladšího třetihorního jezera odolaly podnes vnějším rušivým silám dalšího období pouze v sedle mezi Ládvím a Čimickým hřbetem, kudy mj. v minulosti protékala i řeka Vltava, což bylo doloženo nálezy v dnes již zavezené kobyliské pískovně. Dávno před tím tvořily křídové uloženiny původně souvislý pokryv. Po uvedeném třetihorním výzdvihu Českého masívu však byly erozivní činností vody značně denudovány, takže dnes se nacházejí pouze jako zbytky ve vrcholových částech výšin na západním a severním okraji Pražské kotliny. Zvláštní vývoj mají křídové vrstvy v místech výskytu pevných proterozoických hornin, které tvořily v době křídového moře různé ostrovy, například na vrchu Ládví a v jeho okolí. V blízkosti skalisek opracovávaných mořským příbojem se tvořily charakteristické uloženiny s balvany v různém stupni zaoblení. V jednom z bývalých lomů na vrchu Ládví se podařilo najít kapsu vyhloubenou křídovým příbojem a v její výplni i velký, mořem opracovaný balvan. Dnes je tento lom a odkryv vyhlášen přírodní památkou.Ale teď už jak na keš.
Ďáblickým hájem prochází dvě turisticky značené trasy. Zelená jde přes vrchol Ládví a nad zmíněnými lomy. Žlutá jde spodem kolem lomů. Doporučuji příchod po žluté značce. Od zelené značky - což nedoporučuji - si přidejte k terénu hvězdičku navíc a zejména v noci pozor, ať se nezřítíte do lomu. Úvodní souřadnice vás dovedou do zmíněného lomu k odkryvu.
Vaše úkoly:
A. Přes profil mi pošlete odpovědi na následující otázky:
1. Z jakých odolných proterozoických hornin je tvořen vrch Ládví?
2. K jaké světové straně (sever-jih-východ-západ) se sklání vrstvy, resp. svah v okolí balvanu?
3. Asi 20 m vpravo od balvanu (přibližně SZ směrem) je na stromě evidovaná ptačí budka (není to ta nad balvanem - tedy 187 - ani jiná nahoře!). Jaké má na boku číslo?
B. Vyfotografujte se pod odkryvem a fotku připojte k logu (nepovinný úkol).
Logujte se hned po zaslání odpovědí přes profil, pokud bude něco špatně, ozvu se.
Pokud si nebudete vědět rady s otázkou č.1, tak cedule o PP Ládví bývala u vstupu do lomu, ale už tam není. Další je nad lomem na souřadnicích N 50°08.238‘ E 014°27.950‘, ale musíte lom obejít. - POZOR - CEDULE ZMIZELA, UŽ TAM TAKÉ NENÍ !
Rozhodně nevystupujte přímo lomem !!!. S otázkami č. 2. a 3. si snadno poradíte na místě.

EN
And now information about this cache.
There are two marked hiking trails in the Dablicky forest. Greeen mark leads over the top of the hill Ladvi, around upper parts of mentioned quarries. The path with yellow mark leads near lower entrance of querries. I recommend to use the yellow marked path. When you use green path (I do not recommend), the terrain difficulty of this cache will be increased about one star. Be careful mainly at night to not fall down into a quarry. The starting coordinates lead to the quarry, where the rock outcrop is located. Send me your answers on my following questions:
1. What type of hard Proterozoic rock forms the Ladvi hill?
2. Rock layers (respectively hillside) around the boulder are declining. To what the cardinal direction (north, south, west, east)?
3. About 20 m to the right of the boulder (approximately NW direction) there is a registered birdhouse on a tree. What is its number? (Number 187 is not correct).
4. Take a photo yourself with the rock outcrop and enclose it to your log (optional task).
Make your log immediately as soon as possible after sending your response via the profile, please. If something is not Ok, I'll let you know. If you need help with question 1, there is a information board about this preserved area Ladvi (in the Czech language) above the quarry at coordinates N50 ° 08,238 'E 014 ° 27.950', but you have to bypass the quarry. Definitely do not go directly up quarry slope! Answers on the questions 2 and 3 are easy found next to the boulder.

DE
Und jetzt Informationen zu diesem Cache
Es gibt zwei markierte Wanderwege in der Dablicky Wald. Greeen Marke führt über den Gipfel des Hügels Ladvi, um den oberen Teilen der erwähnten Steinbrüchen. Der Weg mit gelber Markierung führt in der Nähe des unteren Eingang Brüchen. Ich empfehle, den gelb markierten Pfad verwenden. Wenn Sie grünen Weg (ich weiß nicht empfehlen) verwenden, wird das Gelände Schwierigkeit dieser Cache über einen Stern erhöht werden. Seien Sie vorsichtig, vor allem in der Nacht, um nicht nach unten in einem Steinbruch fallen. Die Startkoordinaten führen zum Steinbruch, wo die Felsnase befindet.
Senden Sie mir Ihre Antworten auf meine Fragen:
1. Welche Art von Fest Proterozoikum Felsen bildet die Ladvi Hügel?
2. Felsschichten (jeweils Hang) um die Felsbrocken sind rückläufig. Um das, was die Himmelsrichtung (Norden, Süden, Westen, Osten)?
3. Über 20 m auf der rechten Seite der Felsbrocken (etwa NW-Richtung) ist ein eingetragenes Vogelhaus auf einem Baum. Was ist ihre Nummer? (Anzahl 187 nicht korrekt ist).
4. Nehmen Sie sich ein Foto mit dem Felsvorsprung und legen Sie es auf Ihre Log (optional Aufgabe).
Machen Sie Ihre Log sofort so schnell wie möglich nach dem Senden Sie Ihre Antwort über das Profil, bitte. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, werde ich Sie wissen lassen. Wenn Sie Hilfe bei Frage 1 benötigen, gibt es eine Informationstafel über dieses Naturschutzgebiet Ladvi (in tschechischer Sprache) über dem Steinbruch bei den Koordinaten N50 ° 08.238 'E 014 ° 27.950', aber Sie haben den Steinbruch zu umgehen. Definitiv nicht direkt gehen bis Steinbruch Piste! Antworten auf die Fragen 2 und 3 sind einfach neben dem Felsbrocken gefunden.

Zdroje:
K.Žebera, J.Mikula – Říp, hora v jezeru (1982)
I.Chlupáč – Geologické zajímavosti pražského okolí (1988)

27.3.2012 Založení keše
průběh 2013 Drobné zpřesnění otátek (pro méně chápavé)
25.7.2014 Doplnění překladů otázek

Additional Hints (Decrypt)

Araí geron.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,429 Logged Visits

Found it 1,420     Didn't find it 2     Write note 6     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 981 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.