Skip to content

Hede Marsh Mystery #6 Mystery Cache

Hidden : 03/30/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Koordinaterna ovan är falska / The coordinates above is false
Ta alltid med egen penna! Allways bring Your own pen!
Gömmans / the cache, D-rate: 1½

Lång beskrivning: [SWE] Återplacera ALLTID gömman så som Du fann den (om det inte är uppenbart att mugglare eller djur varit framme, då får Du placera den efter bästa förstånd och meddelar detta till CO (NilsGN)).
[ENG] ALWAYS replace the cache as you found it (unless it is obvious that muggles or animals have been there, then you will put it on their best understanding and conveying this to the CO (NilsGN)).

GC-sudoku
[SWE] En specialare (som jag aldrig sett tidigare - jag har konstruerat den själv).
Feedback är mycket önskvärt. Jag sätter D-ratingen högt men är den 'enkel' så sänker jag.
[ENG] A special (I'd never seen before - I have designed it myself).
Feedback is highly desirable. I put the D-rating high, but is it 'easy' so I lower.

GC-sudoku
[SWE] Reglerna är samma som i vanlig sudoku, skillnaden är att här har vi siffrorna 0-9.
[ENG] The rules are the same as in regular sudoku, the difference is that here we have the numbers 0-9.

[SWE] Det är siffrorna i de beige fälten som söks:
[ENG] It is the numbers in the beige boxes that is requested:
D3 = A
E7 = B
C0 = C
F1 = D
J1 = E
G4 = G
A6 = H
I8 = I
C7 = J
H7 = K
I3 = L
A9 = M
D5 = N
A2 = O
B1 = P

AB CD.EGH, IJK LM.NOP

F = J5

OBS!
[SWE] Hoppa inte över GeoCheckern. Där finns nya koordinater!
[ENG] Do not skip the GeoCheck. There is new coordinates!

Additional Hints (No hints available.)