Skip to content

HASICI Traditional Geocache

This cache has been archived.

DROBEK: Všechno dobré jednou končí...

More
Hidden : 04/09/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška je nedaleko Sboru Dobrovolných Hasičů Havířov - Město, kterému je tato keš věnována.

 

SDH Havířov

Založeno dne 1.7.1956

 

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení požárního sboru, který doplňuje činnost profesionálních hasičských sborů.

 

SDH Havířov je organizační složkou Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Je to občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Mezi jejich hlavní činnosti patří výchova mladých hasičů, pořádání hasičských soutěží pro mladé a dospělé hasiče. V oblasti kulturního vyžití pořádají pro členy popřípadě pro širokou veřejnost plesy a venkovní zábavy (smažení vaječiny, rozloučení s prázdninami apod...). Sbor je financován pouze z příspěvků členů, darů a dotací na mládež !

 

Foto: Jakub Drobný 12/2015

 

 

Historie

 

7.3.1956 – Svolal předseda Místního národního výboru zasedací síně informativní schůzi. Účast byla malá, přišlo pouze 12 občanů. Byl dán návrh na volbu přípravného výboru, a přítomní navrhli na funkci velitele p. Bohumila Dudu, který tuto funkci přijal.

13.5.1956 – se sešli občané po druhé a zvolili si přípravný výbor.

Dne 1.Července 1956 byla ustavena MJ-ČSPO v Havířově pod vedením předsedy Františka Putnáře. Jednotka stála před nemalými úkoly, protože požární zbrojnice byla umístěná do bývalé stodoly zrušeného statku vedle dnešního Havířovského zámečku, stodolu bylo třeba celou přestavět. Elán některých členů když měli při přestavbě zabrat opadl, a řady se tenčily. Do výboru se dostal také jeden nepoctivý člen, který vybrané příspěvky prohýřil, a tím jednotku velmi poškodil.

Když již na práci nestačili, obrátili se na zednické učiliště č.13 v Havířově III, a to vypomohlo s vyzdívkami a omítáním.

19.12.1956 – byl to slavnostní den pro celý sbor, jelikož p. Marcalík a Sosna dovezli v 11 hodin dopoledne starší cisternu ASC-16 s celým vybavením od Požárního Útvaru Ostrava.

V březnu 1958 - přebírá jednotka do užívání motorovou stříkačku DS-45, a dvě starší přenosné PS-8.

 

V říjnu probíhal týden požární ochrany a otevření zbrojnice, kde jednotka prezentovala svoji dobrovolnou práci. Příslib nové hasičské zbrojnice, která by plnila veškeré požadavky na ochranu osob a majetku je plánována na rok 1965.

Jak to s ní dopadlo za čtvrtstoletí je velmi smutné. Léta ubíhala, přišel rok 1968, do kterého většina národa vkládala naděje, ale za osm měsíců bylo po všem. Přišla léta normalizace, s ní i část nové zbrojnice na Karvinské ulici, kterou přebrali profesionálové, a tak se začalo s přístavbou (tzv. akce Z) pro dobrovolné hasiče. Stavba byla hotova v roce 1978. O deset let později tj. v roce 1988 byl zvolen předsedou SDH Havířov Emanuel Došlík. V této době měla organizace více než 110 členů, měla silnou dětskou základnu díky Jarošově škole na Šumbarku, nechyběly ani dorostenky a ženy.

V únoru 1990 uspořádalo SDH svůj I.ročník Halové Pohárové soutěže mladých hasičů, která zdárně pokračuje do dnešní doby. Každoročně se této soutěže zúčastňují hasičské sbory z celé ČR a SK ve třech disciplínách (štafeta 4x40m, štafeta dvojic a uzlová štafeta) na čas.

V roce 1991 byl pro SDH nešťastný. Požární zbrojnice na které si velmi zakládali starší členové, kterou po sobotách a nedělích, ve svém volném čase stavěli vlastníma rukama museli na příkaz městského úřadu opustit a přenechat objekt Městské policii, což byla největší chyba, která se stala.

Jako náhradu dostali podnájem v hasičské zbrojnici SDH Havířově Šumbarku u restaurace ,,Tříska“.

V roce 1995 byla oficiálně ustanovená obecním úřadem výjezdová jednotka JSDHO Havířov Město. Zároveň byla oficiálně předána zbývajíci technika od SDH Havířov Šumbark, který již pro starší členskou základnu jednotku rozpustil. Jednalo se o nákladní vůz Avie 30 – valník s přenosnou motorovou stříkačkou. V roce 1996 byla výjezdová jednotka zařazena do kategorie JPO III, s působností na celém území okresu Karviná.

Foto: havirov-historie.cz

 

ZDROJ: www.sdh-havirov.cz

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se za celou dobu jakkoli podíleli na halové pohárové soutěži pro naše budoucí hasiče-zachranáře. Dále chci poděkovat hasičským přátelům ze Slovenské republiky, že i po nechtěném rozpadu Československa zůstali našími příznivci, a rádi navštěvují každoročně naše hezké zelené město.

 

EDIT INFO:


3.12.2015 - Adopce této keše + úprava listingu + nové umístění keše chvojec -------> *DROBEK* (nový owner)

Od 1.5.2016 - PROVIZORNI CACHE !!!

Additional Hints (Decrypt)

qbyr h mrzr an fgebzr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)