Skip to content

KK 2011 - Zricenina kaple sv. Jana Nepomuckeho Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tradiční keš věnovaná majestátní zřícenině čtyřboké barokní kaple sv. Jana Nepomuckého.

Keš patří do postupně vznikající série KK a tak byla i letos založena poblíž trasy turistického pochodu Klatovský karafiát (2011).


Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého

Kapli v barokním stylu si v roce 1701 objednal nejvyšší komoří a královský místodržící hrabě Maxmilián Norbert Krakowský z Kolovrat se svou manželkou Marií Barborou Kolowratovovou (roz. hraběnka z Vrbna a Bruntálu) u stavitele Antonína Gilmentiho. Kaple je orientovaná přesně na osu zámku v Týnci (viz keš GCXQV7 – Tynec). Roku 1704*) byla kaple slavnostně vysvěcena o svátku sv. Jana Nepomuckého a uctila tak vzrůstající kult tohoto světce. Je zajímavé, že on ještě v této době nebyl statořečen - k tomu došlo až v roce 1729. To také dokazuje zbožnost a úctu, která se ke sv. Janu Nepomuckému již tenkrát pojila.

torzo kaple sv. Jana nepomuckého

U kaple byla v minulosti také založena i poustevna, kde žil poustevník, který se staral o kapli a zajišťoval její provoz. Bohužel dnes již nevíme, kde přesně poustevna stála. Později totiž patrně společně s kaplí zanikla.

Sloužit svému účelu přestala kaple, podobně jako další církevní objekty, roku 1783 z důvodu reformy císaře Josefa II. Církevně byla odstrojena roku 1790, zařízení bylo přeneseno do kostela v Týnci a kostela v Běšinech. Kaple byla prodána soukromému majiteli, byly z ní vylámány dveřní výplně, okna a využit různý stavební materiál.

torzo kaple sv. Jana nepomuckého

Bohužel u této kaple již nikdy nedošlo k obnovení. Jakýsi „druhý dech“ mohla kaple chytit před druhou světovou válkou, kdy byla upravena na turistickou rozhlednu. Jako rozhledna však sloužila jen krátce. Do dnešních dnů se z kaple dochovaly obvodové zdi. Na místě někdejší kupole se dnes otevírá obrovský kruhový otvor, kterým je vidět až do nebe.


*) Kaple je tedy výrazně starší, než se dosud obecně uvádělo (obvykle rok 1730).

Pověst o vzniku kaple aneb „Co způsobila slepice?“

Oficiálně nechal postavit hrabě Maxmilián Norbert Krakowský z Kolowrat tuto honosnou kapli sv. Jana Nepomuckého jako vděk za uchránění jeho rodiny od moru. Ale ke vzniku kaple se váže i zajímavá pověst. Verzí této pověsti je hned několik, všechny se však v jádru shodují.

My se podržíme podoby, kterou uvedl v roce 1937 Josef Biskup:

„Hrabě Kolowrat meškal v daleké zemi a jednou, když přišel k večeru do hostince, kde by se přes noc zdržel, z rozmaru probodl na dvoře slepici. Ale co se nestalo. Právě toho večera zastavil se v téže hospodě cizinec, který byl ve svém pokoji zavražděn. Podezření padlo hned na Kolowrata, který marně dokazoval, že jeho meč není zbarven lidskou krví, ale slepičí. Byl uvězněn, a když doba jeho věznění byla pro něho již příliš dlouhá, jal se prositi svatého Jana, aby ho z vězení vysvobodil, že vystaví na paměť svého osvobození kapli k jeho poctě. Sotva pronesl tento slib, zatočila se s ním cela, a když se vzpamatoval, uviděl před sebou své sídlo Týnec.
Na svůj slib nezapomněl.“Ještě jedna šance pro kapli…

Jakýmsi pomyslným (i když asi jen symbolickým) pokusem o „restart“ kaple bylo v roce 2014 vytvoření unikátní podlahy. Toto umělecké dílo je součástí projektu „Zaniklé a ohrožené kostely“. Smyslem projektu není úplná obnova staveb, ale spíše snaha doplnit je něčím velice zajímavým, co by do nich nadále lákalo návštěvníky, a tím potenciálně prodloužilo jejich životnost.

Konkrétně zde se jedná o umělecké dílo: „Kapka aneb Hladina hloubky“ autorky Kristýny Kužvartová, která v té době byla studentkou Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Dílo je vytvoženo asi z 7000 cihel, štěrku a písku. Většinou jde o materiál z bouraček, který autorka sháněla přes různé inzeráty na Klatovsku a Plzeňsku. Celou realizaci netypické podlahy v kapli tvořila autorka za pomoci přátel s přestávkami od června do září. Následující fotografie zachycují postupný vznik díla i jeho finální podobu.

podlaha - 01 podlaha - 02 podlaha - 03


Použité zdroje:
  • Klatovská sedmička 4/2011 a 5/2011
  • CHMELOVÁ, Yvetta. Studentka rozvlnila podlahu opuštěné kaple, dílo má přilákat turisty. In: iDnes.cz [online]. Dostupné z: http://plzen.idnes.cz/kaple-jana-nepomuckeho-kapka-dg2-/plzen-zpravy.aspx?c=A141111_105549_plzen-zpravy_pp
  • Klub přátel Klatovska. Ve stínu Černé věže aneb putování kolem Klatov. Loreta u Klatov, FILMpro
  • Foto 1: Canoppy
  • Foto 2, 3, 4, 5: fotoarchiv KČT-Klatovy

Keš / Cache

Ke keši se můžete vydat hned několika způsoby:

  1. Pokud chcete hned odlovit i blízkou keš GCXQTM – Zdar Buh. Doporučujeme zaparkovat poblíž bývalé myslivny (waypoint P1) a vyrazit při kraji lesa k lesnímu rozcestí (waypoint T2). Na cestě po pravé straně můžete zahlédnout v lese malebné vápencové lomečky. Z rozcestí již vede ke kapli žlutá značka KČT.

  2. Druhá cesta začíná v osadě Loreta u poutní kaple (waypoint P2), kde si hned můžete odlovit keš GC6CZJ6 – KK 2016 - Poutni kaple Loreta u Klatov). Tuto památku stylově napodobující tzv. Svatou chýši v italském Loretu si rozhodně nenechte ujít! Cesta odtud je značena zmíněnou žlutou turistickou značkou. Postupně projdete dvěma křižovatkami (waypoint T1 a waypoint T2).

cesta ke kapli
  1. Třetí varianta je pro ty, co chvátají a chtějí co nejrychleji zamířit ke kapli sv. Jana Nepomuckého. Pro parkování využijte plácek u kovové závory (waypoint P3). Dále do lesa nejezděte ani v případě, že by byla závora otevřená! Po lesní cestě se vydáte ke křivovatce lesních cest (waypoint T1) a pak opět po žluté značce KČT přes druhou křižovatku (waypoint T2).

SÉRIE „KK” - KLATOVSKÝ KARAFIÁT

Členové turistického odboru KČT Klatovy se v roce 2010 rozhodli založit určitou „keškovou” tradici. Ta se sestává ze založení keše vždy poblíž trasy aktuálního ročníku tradičního turistického pochodu Klatovský karafiát, ke kterému je vydána i speciální limitovaná série CWG. Tyto CWG jsou vždy vložena a připravena pro první nálezce aktuální „karafiátové” kešky daného ročníku a pak v den konání turistického pochodu.

V rámci této tradice již vznikly tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

PM: iryxl cnerm, ovyl xnzra RA: ovt fghzc, juvgr fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)