Skip to content

This cache has been archived.

DK_Titan: Vi har valgt at arkivere denne cache og vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tusind tak for alle besøgene og de fine logninger.

DK_Titan
DK-Titan.dk

More
<

Titans sidste flapboks i Klosterheden

A cache by DK_Titan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/27/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hvil i fred Titan 11. maj 2003 - 18. april 2012

Titans sidste flapboks i Klosterheden

Titans sidste flapboks i Klosterheden
Titan elskede vores ture i Klosterheden, hvor vi efterhånden har været mange gange i forbindelse med vores Nørder På Skovtur serie. Han fulgte glad med rundt, når vi fandt gemmesteder, tog koordinater, lagde cacherne ud (han fiskede dem så af og til frem med det samme), og når vi var på vedligeholdelsesture.

Opgaverne interesserede ikke Titan, men en god klassisk spadseretur i naturen var altid et hit. Specielt hvis en funden flapboks kunne byttes til en hundekiks, var det en favorittur.

Derfor er denne cache en traditionel af størrelsen regulær, og selve cachen er en flapboks gemt på en måde, så Titan hurtigt ville have fundet den, bidt forsigtigt i en flap, hevet den frem fra skjulet og stolt placeret den foran vores sko. Herefter hoppede han glad op og ned og kom med små begejstrede bjæf, indtil han fik sin belønning i form af en hundekiks.

Parker venligst på de angivne parkingskoordinater (fremfor i siden af vejen), følg grusvejen til trailhead. Det er muligt at beskue en bæverdæmning, hvis vejen følges yderligere nogle meter frem til waypoint RP3HF01. På vej tilbage til bilen fra cachen følges brandbæltet ca. i sydlig retning. Lige før heden drejes til højre, og vejen følges tilbage til bilen. Dette giver jer en lille rundtur på 1,5 km, ligesom Titan elskede dem.

Titans sidste flapboks i Klosterheden


Vi har oprettet en hjemmeside omhandlende Titans liv i ord og billeder. (Link)

Dette rørende citat fra den sidste discover af DK_Titan's first Dog Tag beskriver meget godt, hvordan Titan var:

Kære lille Titan!
Jeg har altid troet, der var masser af tid til at få logget din TB - men tiden var desværre alt for kort. I dit alt, alt for korte liv har du spredt langt mere glæde og fået smilet frem på langt flere læber, end i de fleste hundes liv. Du har været afholdt af folk fra nær og fjern og har været genstand for stor opmærksomhed både pga dine talenter for geocaching og for dit ivrige, glade, sociale væsen.
Lige nu fylder sorgen over din sidste tid meget, men med tiden vil den blive overskygget af alle de fantastiske minder, vi hver især har om dig og den tid vi fik lov at tilbringe sammen med dig. Og de minder vil i mange år frem bringe endnu mere glæde og endnu flere smil på læberne.
Selvom du ikke fik så lang tid, som du burde, er der slet ingen tvivl om, at du har haft det rigtig godt i den tid, du fik. Du har været tæt sammen med dine mennesker, har rejst land og rige rundt, overalt har du mødt folk som har været glade for dig og dit liv har været fyldt med både oplevelser og samvær.
Tak for alle de gode og sjove stunder vi fik lov at få med dig! Må mindet om dig blive bevaret - vi glemmer dig aldrig.


Cachen indeholder fra start First Finder Certificate, logbog, blyant og blyantspidser, syv bytteting og et udvalg af vores signaturer samt denne travelbug:
Max

Medbring for en sikkerheds skyld dit eget skriveredskab.

Titan's last Lock'n'Lock in the Klosterhede
Titan loved our hikes in the Klosterhede, which we have visited numerous times due to our Nerds in the forest series. He always followed us happily when we located good hiding places, determined coordinates, placed the caches (which he then sometimes found straight away) and when we performed cache maintenance.

The riddles were of no interest to Titan, but a good clasic walk in the nature was always a hit. Especially when the find of a Lock'n'Lock was rewarded with a dog biscuit!

Therefore, this cache is a traditional of regular size, and the cache itself is a Lock'n'Lock hidden in a way, so that Titan would have easily found it. He would then gently bite on one of the tabs, pull the container out in the open and would proudly place it in front of our shoes. After this he would jump happily and make small excited yelps until receiving his reward in the form of a dog treat.

Please park your car at the given coordinates (instead of in the side of the road), follow the dirt road to the trailhead. If you go a few meters further, you have a nice view to a beaver dam at the waypoint RP3HF01. On your way back to the car you can continue towards South from the cache site and turn right towards your car when you reach the meadow. This will give you a nice little round trip of 1,5 km, which Titan would have loved.

We have published a web page about the life of Titan in words and pictures. (Link)

We would like to share this touching quote from the last discover note on DK_Titan's first Dog Tag, which brilliantly describes, how he was:

Dear little Titan!
I always assumed that I had plenty of time to log your TB - but unfortunately the time was far to short. In your far, far to short life you spread much more joy and happiness and brought the smile to many more faces, than in most other dogs lives. People from all around the country admired you and you were the subject of attention both because of your geocaching skills and your curious, happy and social personality. Right now, what comes mainly to the mind is the sorrow of your last days, but eventually this will be replaced by all the fantastic memories, which we all have of you and the time, we spent together. Those memories will bring joy and smiles to our faces for years to come.
You did not get to be here for as long, as you deserved, but there is no doubt that you had a great life. You and your humans were closely connected, and you travelled to many interesting places together. Everywhere you came, you were welcomed by happy people and your life was full of adventure and togetherness. We thank you for the happy moments, we shared with you. May your memory be preserved - we will never forget you.


Initial contents in the cache are a First Finder Certificate, log book, a pencil and a sharpener, seven trade items, a selection of our signatures as well as this travelbug:
Max

Please bring your own pen just in case...

Deutsch Titans letztes Lock'n'Lock in der Klosterheide
Titan liebte unsere Ausflüge in die Klosterheide, wo wir viele viele Male in Verbindung mit unserer Serie "Nørder På Skovtur" waren. Er folgte uns überall, wenn wir Verstecke aufstöberten, Koordinaten bestimmten, Caches anbrachten - Titan entdeckte sie ab und zu sofort - und auf unseren Instandhaltungstouren.

Die Aufgaben an sich interessierten Titan nicht, aber für eine gute klassiche Wanderung in der Natur war er immer zu haben. Ein besonderer Hit war es, wenn er ein gefundenes Lock'n'Lock gegen ein Leckerli eintauschen konnte.

Deshalb ist dieser Cache traditionsgemäβ in regulärer Gröβe. Der Cache selbst ist ein Lock'n'Lock, so versteckt, dass Titan ihn ganz schnell entdeckt haben würde. Er hätte vorsichtig die eine Ecke mit den Zähnen gepackt, das Lock'n'Lock aus dem Versteck gezogen und es uns stolz vor die Füβe gelegt. Danach wäre er fröhlich herumgesprungen und hätte kurz begeistert gekläfft, bis er seine Belohnung in Form eines Hundekuchens bekommen hätte.

Man parkt bitte bei den angegebenen Park-Koordinaten und folgt dem Kiesweg bis zum Trailhead. Unterwegs kann man einen Biberdamm besichtigen, wenn man dem Weg noch einige weitere Meter bis zum Waypoint RP3HF01 folgt. Auf dem Rückweg von den Caches zum Auto folgt man der Brandschneise in etwa südlicher Richtung. Kurz vor der Heide biegt man rechts ab und folgt dem Weg zurück zum Auto. Dies ist ein kleiner Rundgang von 1,5 km, wie ihn Titan geliebt hätte.

Wir haben eine Homepage über Titans Leben in Worten und Bildern eingerichtet. (Link)

Diese rührende Beschreibung vom letzten Discover vom DK_Titan's first Dog Tag zeigt uns, wie Titan wirklich war:

Lieber kleiner Titan!
Ich hatte immer geglaubt, dass uns noch viel Zeit gegeben wäre, um dein TB einzuloggen, doch die Zeitspanne war leider viel zu kurz. In deinem allzu kurzen Leben hast du mehr Freude verbreitet und viel mehr Leute zum Schmunzeln gebracht, als es den meisten Hunden vergönnt ist. Alle haben dich geliebt und dein Talent für Geocaching und deinen Eifer, deine Freude und dein zutrauliches Wesen bewundert. Jetzt erfüllen uns die Gedanken an deine lezten Tage mit tiefer Trauer, doch mit der Zeit wird in uns die Erinnerung an die Freude wachsen, die du uns bereitet hast in der Zeit, in der wir mit dir zusammen sein durften. Und dieses Gedenken an dich wird uns viele Jahre hindurch begleiten und erfreuen.
Wenn deine Zeit auch begrenzt war, bin ich doch überzeugt davon, dass du ein gutes Leben hattest. Du warst deinen Menschen sehr verbunden, bist weit umher gekommen und hast überall Menschen getroffen, die dich sehr gern hatten. Dein Leben war reich an gemeinsamen Erlebnissen. Hab Dank für all die guten und vergnüglichen Stunden, die wir mit dir geschenkt bekamen. Möge dein Andenken in Ehren gehalten werden - wir werden dich nie vergessen!


Dieser Cache ist ausgestattet mit First Finder Certificate, Logbuch, Bleistift und Bleistiftspitzer, sieben Tauschartikeln und ein Auswahl von unseren Signaturen sowie diesem Travelbug::
Max

Bitte aus Sicherheitsgründen eigenes Schreibgerät mitbringen.

Total number of visits:

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.