Skip to Content

This cache has been archived.

bandita007: Kontrola. Ukradeno. Již nemám chuť ani čaš keš obnovovat, takže archiv.

More
<

CHKO Litovelske Pomoravi

A cache by bandita007 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/22/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

 

 

Nachází se na severu střední Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice, přičemž přímo prochází městem Litovel. Správa CHKO sídlí v Olomouci. Vyhlášena byla roku 1990 zejména z důvodu ochrany přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a něj navazujícího komplexu lužních lesů. Území je rovněž chráněno jako ptačí oblast. Tato chráněná oblast se rozkládá převážně v údolní nivě přirozeně meandrující řeky Moravy v úseku mezi městy Olomouc a Mohelnice a představuje komplex zaplavovaných lužních lesů a mokřadních luk se stálými i periodickými tůněmi. Svou charakteristikou nížinné řeky se záplavovým územím, v němž převládá listnatý luh, patří dnes Litovelské Pomoraví k unikátním krajinným typům v evropském měřítku.

 

 

Svou rozlohou 96 km2 je Litovelské Pomoraví pátou nejmenší CHKO v České republice. Z celkové rozlohy zaujímají lesy 56 %, zemědělská půda 27 % (z toho louky 9,5 %), vodní plochy 8 % a ostatní a zastavěné pozemky 9 %. Nadmořská výška se pohybuje od 210 m n. m. (řeka Morava v Olomouci) do 345 m n. m. (Jelení vrch). Ve středu CHKO leží starobylé královské město Litovel, které propůjčilo chráněné krajinné oblasti své jméno.

Posláním CHKO je zejména trvale zajišťovat zvýšenou ochranu a ekologicky šetrné obhospodařování krajiny údolní nivy řeky Moravy s mimořádně vysokým soustředěním přírodních hodnot. Chráněná krajinná oblast je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým georeliéfem, značným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů a hojným zastoupením dřevin.

 

 

Pro své přírodní hodnoty je CHKO Litovelské Pomoraví součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 (oblast CHKO je vyhlášena jako tzv. „ptačí oblast“ s předmětem ochrany ledňáčkem říčním (Alcedo atthis), lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) a strakapoudem prostředním (Dendrocopos medius) a zároveň je tato oblast navržena jako tzv. „evropsky významná lokalita“ pro některé významné druhy živočichů – např. bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra), čolek velký (Triturus cristatus) nebo kuňka ohnivá (Bombina bombina), a pro mnohé z významných biotopů). Mokřadní část Litovelského Pomoraví je od roku 1993 zařazena do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence.

 

 

Nejcennější části území jsou chráněny v 28 maloplošných zvláště chráněných územích – 2 národních přírodních rezervacích (Vrapač, Ramena řeky Moravy), 1 národní přírodní památce (Třesín), 13 přírodních rezervacích (Bradlec, Doubrava, Hejtmanka, Chomoutovské jezero, Kačení louka, Kenický, Litovelské luhy, Moravičanské jezero, Novozámecké louky, Panenský lesPlané loučky, Templ, U spálené) a 12 přírodních památkách (Bázlerova pískovna, Častava, Daliboř, Hvězda, Kurfürstovo rameno, Malá Voda, Třesín, U přejezdu, U Zámecké Moravy, U senné cesty, V Boukalovém, Za mlýnem).

 

 

Jádro CHKO a současně hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří vnitrozemská říční delta (přirozeně meandrující tok řeky Moravy, která se větví v řadu bočních stálých i periodicky průtočných říčních ramen) a navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Do Litovelského Pomoraví patří také krasové území vrchu Třesín se známými a veřejnosti zpřístupněnými Mladečskými jeskyněmi a oblast chlumních listnatých lesů Doubrava.

Lužní lesy dnes patří nejen u nás mezi ohrožené typy vegetace. Posledním územím plošně rozsáhlého lužního lesa s dosud nenarušenou přirozenou dynamikou řeky je v rámci ČR právě Litovelské Pomoraví. Díky citlivému přístupu našich předků ke krajině se v Pomoraví zachovalo na malém území poměrně velké množství přírodních hodnot. Z důvodu zachovalosti a druhového bohatství lužních lesů s bezprostřední vazbou na přirozený říční tok se řadí k unikátním krajinám v evropském měřítku. Cílem Správy CHKO Litovelské Pomoraví je především zachovat harmonický charakter krajiny nivy řeky Moravy a postupně zlepšovat její nenahraditelné ekologické funkce.

Další informace poskytne sousední keš: Litovelské Pomoraví aneb Vodácká earthcache a zbytek můžete najít například na netu. 

Inu, tedy to by bylo z celkové definice všechno. 

Keš je umístěna několik metrů nad zemí! Je proto potřeba použít ruce, nohy a mozek! Nedoporučuji odlov pro méně zdatné jedince nebo jedince s fyzikou poruchou!

POZOR! - V letních a podzimních měsících tu bývá dosti zabahněno a vznikají menší bažinky. Keš uložte zpátky tak, jak jste ji našli. Nejlépší je logovat přímo u místa ukrýtu. 

Odlov doporučuji na kole a jestli budete mít čas, můžete si tuto krásu přírody projet celkově.

Příjemný a ničím nerušený odlov Vám přeje bandita007 .

V keši je propiska! (Tedy do té doby, než si ji někdo přivlastní)Ohodnoťte prosím mojí keš. Děkuji...

OLGK

Keška je soucástí bookmarku " Olomoucké GeoKacerstvo " - http://www.geool.cz

Additional Hints (Decrypt)

Arxbyvx zrgeh anq mrzv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

455 Logged Visits

Found it 428     Didn't find it 5     Write note 8     Archive 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 3     Update Coordinates 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.