Skip to content

<

Kricac/Shoutbox BONUS

A cache by pikacu Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/26/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SLO: To je dodatek k zakladu Kricac/Shoutbox.
ENG: This is a bonus cache for Kricac/Shoutbox.

Slovenski opis:

Zaklad je skrit v gozdu, od koder se vidi hišo pod Rožnikom (Pot na Drenikov vrh 1), kamor se je radijski sektor preselil po prenehanju delovanja Kričača.

Aktivisti iz zidarskega sektorja so 1942 v hiši naredili bunker, ki je bil tako dobro skrit, da ga okupatorji nikoli niso odkrili, kljub večkratnim preiskavam, med katerimi so stali nad njim. Bunker obstaja še danes, mehanizem za odpiranje deluje in sta nama ga prijazna stanovalca hiše tudi pokazala. Vhod je iz stranišča, tako da se na tleh pogrezne plošča in s tem odpre dovoljšna odprtina, da se lahko človek spusti po lestvi navzdol.

Skrivališče je bilo namenjeno predvsem za ilegalno radijsko postajo, ki naj bi vzdrževala zvezo med Ljubljano in osvobojenim ozemljem. Ob leseni uti na vrtu je bil kovinski drog z vetrnico in vremensko postajo. V resnici pa je drog služil za anteno in so ga lahko po potrebi spojili z žico, ki je vodila od ute preko stikala na oddajnik. V leseni uti, ki so jo predelali v delavnico, so aktivisti sestavljali in popravljali radijske postaje za osvobodilno gibanje. Septembra 1943 so po kapitulaciji Italije radijski sektor preselili na osvobojeno ozemlje, v Stare žage, kjer so bile še druge partizanske delavnice.

Konec poletja 1944 se je aktivistka Vida Lasič vrnila v Ljubljano z nalogo, da vzpostavi radijsko zvezo z Glavnim štabom. S sodelavci se je točno zavedala, v kaj se podaja: njena radijska postaja je delovala na kratkih valovih in je imela močan oddajnik, ki se ga da z lahkoto izslediti, zato je bila povsem neprimerna za tovrstno operacijo. Primernejši bi bil UKV oddajnik, vendar bi za to potrebovali vmesno rele postajo v bližini Ljubljane, kar pa je bilo težje izvedljivo. Ko je Lasičeva prišla v Ljubljano, je imela bistveno težje razmere, kot v času Kričača: veliko podpornikov NOB je bilo zaprtih, izgnanih ali pa so bili v partizanih, tako da je imela za oddajanje na voljo le peščico lokacij. V bunkerju v hiši pod Rožnikom se ni mogla več skrivati, ker je v hiši kot podnajemnik stanoval nek domobranski oficir, je pa lahko ponoči uporabljala vrtno uto.

Nemci so v resnici hitro odkrili njen oddajnik in potem nekaj mesecev sledili njegovemu delovanju ter ga na različne načine ovirali. Naposled je velika vojaška enota novembra 1944 v hiši pod Rožnikom Lasičevo aretirala, pri čemer so bili Nemci nemalo presenečeni, saj so bili ves čas prepričani, da zasledujejo skupino plavogardistov, ki poskuša vzpostaviti zvezo z zavezniki. To je Lasičevi in njenim pomočnikom tudi rešilo življenje: ta skupina nemških obveščevalcev namreč ni imela izkušenj in kontraobveščevalnega znanja o Osvobodilni fronti, tako da je Lasičeva pridobila nekaj dragocenega časa za zavajanje nasprotnika, njeni pomočniki pa so se lahko umaknili na varno.

Nekaj dni pred osvoboditvijo Ljubljane je bila Vida Lasič izpuščena iz zapora. S kolegi so ponovno usposobili Ljubljansko radijsko postajo, ki so jo Nemci ob umiku razdejali, tako da je 9.5.1945 lahko iz nje po radijskem etru sporočila, da je Ljubljana osvobojena.

KOORDINATE: N 46° 03.nnn   E 14° 28.eee

nnn = (H9 + H19) * H3 - H20
eee = H22 * O16 * H20 + O3 * O7
kjer so Hx in Oy hišna številka ter število oken na ustrezni lokaciji.


English description:

The cache is hidden in the woods. From its location you can see a house (Pot na Drenikov vrh 1) to which radio sector was moved after termination of Radio Shoutbox’s operation.

Activists from mason sector built a bunker inside a house in 1942. It was hidden so well that occupiers never found it even though they searched the house repeatedly. Bunker is still inside the house and opening mechanism is functioning. Owners of the house kindly showed it to us. Entrance point is in the toilet room. One can open it by pulling a plug and thus move a ground plate big enough for one person to climb the ladder into cellar 3x3 meters wide.

Hiding place was meant for illegal radio station which was supposed to maintain connection between Ljubljana and liberated zone. In the garden by the wooden shed they put a metal pole with pinwheel and weather station. They used it as an antenna. Wooden shed was remade into a working shop where radio stations for partisans were built and repaired. After Italian capitulation in September 1943 radio sector moved to liberated zone to join other partisans’ workshops.

Activist Vida Lasič returned to Ljubljana in the end of summer 1944 with the mission to make a permanent radio connection with HQ of Slovenian partisans. She knew exactly that her radio station had too strong short wave transmitter which was easy to locate and was therefore unsuitable for illegal operations. UKV transmitter would be much better, but they would need a relay station somewhere close to Ljubljana which was not possible. Circumstances were harsher than in time of Shoutbox: lots of activists were imprisoned, exiled or joined partisans, so she had only a few safe locations available. She couldn’t hide in bunker inside the house because of quisling subtenant, but she could use wooden shed at night.

Germans indeed almost immediately discovered her transmitter and then followed and hampered its operation for months. A large military unit finally arrested Lasič there in November 1944. They were shocked to see just a fragile girl of 18 as they were convinced that they are following a group of Chetniks trying to establish connection with Allied forces. That fact saved lives of Lasič and her colleagues: this group of German interrogators had no experience with partisans and no practical knowledge of their activities, so Vida got some time to mislead them and thus enabled her assistants to flee to safety.

Vida Lasič was released from prison a few days before liberation of Ljubljana. With her colleagues she repaired Ljubljana radio station which Germans broke at their retreat - just in time to announce to Slovenians on 9th May 1945 that Ljubljana was liberated.

COORDINATES: N 46° 03.nnn   E 14° 28.eee

nnn = (H9 + H19) * H3 - H20
eee = H22 * W16 * H20 + W3 * W7
where Hx in Wx are house number and number of windows at location x.

Additional Hints (Decrypt)

FYB: qbfgbc f fgrmr anq mnxynqbz. I fgbeh.
RAT: npprff sebz cngu nobir gur pnpur. Va fghzc.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)