Skip to content

Par tīru ūdeni / For clean water Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than 1 month. Usually caches are visited and maintained within 30 days.
If you wish to restore your cache then please contact me using GC code of that cache.

If there are some leftovers from container then could someone please remove them? Do not leave trash in nature!

More
Hidden : 04/29/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SLĒPNIS PĀRVIETOTS, UZDEVUMA VAIRS NAV!

CACHE MOVED, NO TASK!


SIA "Valmieras Ūdens“ - Valmieras pilsētas pašvaldības 100% kapitālsabiedrība.


Galvenās uzņēmuma pamatdarbības jomas:

 • Ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana
 • Sadzīves un saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumi
 • Notekūdeņu, pieņemšana, novadīšana uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām un to attīrīšana
 • Dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes kontrole


Ikdienas darbā uzņēmums nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi:

 • Ūdensapgāde un dzeramā ūdens kvalitātes monitorings
 • Avāriju novēršana centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos
 • Ūdens patēriņa uzskaite
 • Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana
 • Notekūdeņu patēriņa un kvalitātes monitorings
 • Tehnisko noteikumu sniegšana par pievienošanos centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukcija un ekspluatācija
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība un paplašināšana
 • Lietus kanalizācijas tīklu ekspluatācija
 • Pakalpojumi uzņēmumiem un fiziskām personām, kas saistīti ar decentralizēto un iekšējo ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu ekspluatāciju
 • Maksas pakalpojumu sniegšana juridiskām un fiziskām personām

Additional Hints (Decrypt)

Fyrcavf - nvm xbxn ha rtyh mnevavrz, teniv ne onyxvrz, xnf cnerqmrgv teniwn cneoenhxšnanv.
Pnpur - oruvaq jbbq naq sve oenapurf, va qvgpu jvgu ybtf, sbe pebffvat gur qvgpu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)