Skip to content

This cache has been archived.

Coronadoseal: vzhledem k opakovanému poškozování a ničení kešky, jsem se rozhodl kešku zrušit

More
<

Ronald Lee Longanecker K.I.A - Killed In Action

A cache by raduna77 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/03/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ronald Lee Longanecker K.I.A - Killed In Action


Tato keška je věnována vzpomínce na vojáka, který padl velmi mladý v boji za svobodu a demokracii země, jejíž nebyl ani občanem a ve které neměl on sám ani žádné příbuzné. Jestli a proč se války dějí, o tom dnes nebudeme číst ani polemizovat, ale zavzpomínáme na osud mladého muže - chlapce, jež byl jediným synem své matky, žijící bez manžela a otce svého dítěte. Nikdo se nemůže divit, že si tato zničená žena vzala po mnoha letech utrpení ze ztráty jediného syna život. Těchto osudů je v historii lidstva nespočet, což ale nijak nesnižuje vážnost každého jednoho z nich. A proč zrovna voják této armády a ne jiné ? A proč zrovna tato válka a ne jiná ? Myslím, že to není v důsledku pro truchlící vůbec důležité, jelikož jsou si ve vzpomínce a ztrátě všichni na světě rovni nehledě na politické smýšlení, národnost, rasu či barvu pleti. Neptejte se prosím, proč tento příběh v České republice a na tomto místě. Místo těchto otázek prosím raději zastavte na minutu svůj životní spěch a věnujte vzpomínku tomuto chlapci.


K této kešce nerozlučně patří její sesterská keš Ronald Lee Longanecker K.I.A – I'm going to die, která pojednává o cestě životem a výcvikem až k osudnému dni, o kterém si přečteme dnes právě zde.


jediná veřejně dochovaná fotografie Ronalda Lee Longaneckera


Purpurové srdce
Služba obrany národa
Kampaň Republic of Viet Nam
Služba Viet Nam

osobní údaje Ronalda Lee Longaneckera:


 • místo narození: Las Vegas - Clark, Nevada
 • datum narození: 13. října 1947

vojenská data:


 • složka ozbrojených sil: USMC / United States Marine Corps /
 • dosažená hodnost: E3, Lance Corporal / svobodník /

 • ID č.: 2153617
 • funkce: 2531 - polní radiooperátor
 • délka služby v letech: 0

jednotka:


 • 1.četa roty A / foto březen 1966 - bez Ronalda /
 • 3. průzkumný prapor
 • 3. námořní divize
 • III. armáda obojživelných sil

údaje o nehodě:


 • datum incidentu: 8.červenec 1966
 • aktuální věk : 18 let
 • lokace: Quang Tri Province, Jižní Vietnam
 • ostatky: tělo nenalezeno
 • typ zranění: zahynul v ohni uvnitř zřícené helikoptéry CH-46A Sea Knight
 • důvod: pád helikoptéry - sestřelena nepřítelem

Popis incidentu


George Neville, A/3rdRecBn/3rdMarines vzpomíná....

Dvě přepravní helikoptéry CH-46 Sea Knight vysadily průzkumný tým jihozápadně od Cam Lo. Tým zasáhl těžký kontakt nepřítele a posléze byl úspěšně vyzvednut. Stejný tým byl vysazen o 2 hodiny později. Při tomto vysazení byla jedna helikoptéra CH-46 pilotovaná 1st Lt. Bertem L. Nalem a 1st Lt. Davidem W.McCleerym (HMM-164) sestřelena. Helikoptéra začala hořet, přesto všichni na palubě byli schopni opustit stroj. S výjimkou Recon LCPL Ronalda Longaneckera, který v plamenech nalezl svou smrt. Tento incident byl první z mnoha, kdy byl stroj sestřelen v provincii Quang Tri a Longanecker byl první Marine KIA /killed in action – zabit v akci / v Quang Tri Province.

Vyprávění z knihy "Nikdy bez hrdinů" Lawrence C. Vettera Jr.:

"První hlídka zóny byla asi 4,5 mil jihozápadně od Cam Lo uzavřena v hřebenové oblasti po všech stranách. Jediný únik byl možný u Rao Vinh, kde řeka vtékala do oblasti a opouštěla průsmyk. Způsob taktiky hlídky pro opuštění zóny byl stejný.

Al Gordon byl v první helikoptéře, která provedla vysazení a vzpomíná......

"Zadní poklop spadl, a já jsem běžel dolů po rampě do trávy a následoval jsem Raye. Celé družstvo bylo venku a mířilo do lesa, když jsem si najednou uvědomil, že druhá helikoptéra se dostala pod těžkou palbu a nemohla se z toho dostat. Vypadalo to na několik automatických zbraní, a k tomu další ruční zbraně z nedalekého kopce, ne více než dva až tři sta metrů vzdálených. Kryli jsme se za stromy a já sledoval naše helikoptéry ve vzduchu, jak se snaží zůstat mimo dosah a napadlo mě , co se sakra bude dít dál…
Pak jsme dostali zprávu, že se do zasažené oblasti blíží stíhačky a měli bychom označit naší pozici. Tak jsem vzal barevný panel a běžel před náš týl a pak už jsem byl jen fascinován tím, jak se ve vzduchu oběvilo kouřové znamení, aby náš tým nepřišel pod palbu… teď se vše odehrávalo ve vzduchu.. Pozemní boj s námi jako diváky. "

"Bojové helikoptéry Huey /UH-1C/ přiletěly jako první," vzpomíná Ray Strohl. "Vždycky jsme měli dvě v okolí v průběhu těchto DMZ / demilitarized zone/ hlídek. Provedli první úder na straně kopce. Když přiletěly stíhačky, přísahám, že byly tak blízko, že jsem viděl jednoho pilota, jak na mě mrknul. "

Sedící mezi stromy a přemýšleje o svém osudu nemusel dlouho čekat, než bylo první družstvo průzkumu z CH-46 pod palbou vyzvednuto.

Četa byla letecky přepravena devět kilometrů zpět do Dong Ha. Muži začínali rozbalovat, když přišla zpráva, že se všichni ihned vrací. Během hodiny, byla četa zpátky ve vzduchu. Ray Strohl uvedl, že si myslí, že není třeba se loučit, že jde jen o zásobení municí. Právě totiž začali používat pušky M60. V tomto čase byla jednotka vsazena dál na jih, asi dvě míle jihovýchodně od posledního pokusu a na vyšší polohu, zalesněný kopec asi 300 metrů vysoký. Byli v prostoru kousek od středu, na straně centra návrší.

První helikoptéra s Gordonem Strohlem a poručíkem Terrebonnem klesla až do plánovaného LZ / landing zone – místa přistání /a ihned byla zasažena nepřátelskou palbou. Před tím se týmu podařilo vyskočit a helikoptéře se pod neustálou palbou podařilo jako zázrakem vzdálit. Druhá helikoptéra už tolik štěstí neměla. První stroj se pokusil varovat druhý, aby se okamžitě stáhl pryč, ale země již byla v plamenech a druhá helikoptéra ztratila kontrolu nad řízením. Pokoušeli se vyhodit ven palivo, ale byli donuceni k nouzovému přistání. Pilotovi se ještě podařilo letět na krátkou vzdálenost na západ, ale pak stroj začal padat a převracet se. Vzniklým požárem helikoptéra vybuchla a mariňáci na palubě bojovali o to, dostat se oběma stranami ven z hořícího stroje. Helikoptéra se otočila a s burácením ze zapřela o zem. Stalo se to nedaleko první helikoptéry a muži z první jednotky se snažili poklopy u bezpečnostních zón pomoci mariňákům z havarovaného stroje. Al Gordon a poručík Terrebonne měli bohužel na své straně rotující zbytky vrtule a nemohli se kvůli záchraně dostat do helikoptéry.

dále Al Gordon vzpomíná.....

"Přistáli jsme kousek pod CH-46 a ti kluci byli schopni dostat se ven. Běžel jsem za nimi, Terrebonne byl hned za mnou. Helikoptéra ležela na boku a já jsem vylezl po stroji a podíval se oknem dovnitř. Dodnes vidím Longaneckera jak sedí a je zády opřen o převrácenou stranu helikoptéry. Byl mrtvý, ale jeho oči hleděli přímo před sebe…. Pak mi vnitřní hlas zavelel, abych to hořící peklo okamžitě opustil. Požár začínal nabírat na intenzitě a vše kolem bylo rozžhavené. Všichni ostatní se dostali ven. Někteří z nich měli zranění po pádu helikoptéry, všichni však přes plameny hořícího stroje dokázali uniknout. Začal jsem utíkat a když jsem byl asi padesát metrů od zřícené helikoptéry, stroj vybuchl a vylétl do vzduchu vysoko nade mnou. "

Strohl nemůže přesně říct, co se dělo ve vrtulníku, protože byl součástí obranného postavení v okolí incidentu .

Při nehodě byl jeden muž zabit a sedm jich bylo zraněno. Ronald Lee Longanecker se stal prvním vojákem USMC, který byl v provincii Quang Tri registrován jako "zabitý v akci/tělo nenalezeno"…Tato keška je věnována pietní vzpomínce na vojáka, kterého jsem si vybral z Vietnam Veteran Memorial Wall již před mnoha lety a jehož kopie identifikačních známek nosím již řadu let denně na hrudi. Tímto Ronaldovi i jeho rodině vzdávám čest jeho památce. Přijděte i Vy a uctěte spolu se mnou jeho památku. Zde si o celé věci můžete projít mnohem více informací, které se sem již nevešly a které jsem umístil na své webové stránky Ronald_Lee_Longanecker.cz

English:


This cache is dedicated to memory soldier who died very young in the fight for freedom and democracy of the country, which was not a citizen and that he had not any relatives. Whether and why wars happen, about today will not read or argue, but remember the fate of a young man - boy, that was the only son of his mother, living without a husband and, father of her child. No one can wonder that he devastated this woman married after many years of suffering from the loss of his only son lives. These fates in the history of mankind countless, but this does not diminish the seriousness of each one of them. And why this army soldier and not others? And why this war and not the other? I think it is due for grieving at all important because they are in the memory loss and all equal in the world regardless of political opinion, nationality, race or skin color. Please do not ask why this story in the Czech Republic and at this point. Please place these questions you should stop for a minute of your life and remember the rush of the boy.

PERSONAL DATA


 • Home of Record: Las Vegas - Clark, Nevada
 • Date of birth: 10/13/1947

MILITARY DATA


 • Service: United States Marine Corps
 • Grade at loss: E3
 • Rank: Lance Corporal
 • ID No: 2153617
 • MOS: 2531 / Field Radio Operator
 • Length Service: 00
 • Unit: 1ST PLT, A CO, 3RD RECON BN, 3RD MAR DIV, III MAF

CASUALTY DATA


 • Start Tour: /
 • Incident Date: 07/08/1966
 • Casualty Date: 07/08/1966
 • Age at Loss: 18
 • Location: Quang Tri Province, South Vietnam
 • Remains: Body not recovered
 • Casualty Type: Hostile, died outright
 • Casualty Reason: Helicopter - Non crew
 • Casualty Detail: Air loss or crash over land

Description of incident


George Neville, A/3rd Rec Bn/3rd Marines remembers ....

Two Sea Knight transport helicopters landed CH-46 reconnaissance team southwest of Cam Lo. The team hit the enemy hard contact and then was successfully retrieved. The same team was discontinued about two hours later. During this withdrawal was one CH-46 helicopter - piloted by 1st Lt.. Bert L. Nale and 1st Lt.. David W.Mc Cleerym (HMM-164) shot down. The helicopter began to burn, yet all on board were able to leave the machine.Except Recon LCPL Ronald Longanecker that found in the flames of his death. This incident was the first of many, when the machine was shot down in Quang Tri province and Longanecker was the first Marine KIA in Quang Tri Province.

The narrative of the book "Never Without Heroes" Lawrence C. Vetter Jr.

"The first patrol zone was about 4.5 miles southwest of Cam Lo in the ridge area is closed on all sides. Only escape was possible for Rao Vinh, where the river flowed into the area and left the pass. Patrol tactics How to leave the zone was the same.

Al Gordon was the first helicopter, which carried out the planting and remember ......

"The back cover fell off and I ran down the ramp into the grass and I followed Ray. Whole team was out there and go into the woods, when I suddenly realized that the second helicopter came under heavy fire and could not get out of it. Seemed on several automatic weapons, plus other handguns from a nearby hill, not more than two to three hundred meters distant. we cover behind trees, and I watched our helicopters in the air, trying to stay away and I wondered what hell will happen next ...
Then we got news that the fighters near the affected area and we should mark our position. So I took the color panel and ran in front of our neck and then I was just fascinated by how the smoke in the air discover sign that our team came under fire ... now everything is happening in the air .. Ground combat with us as viewers. "

"Combat helicopter Huey / UH-1C / flew first," recalls Ray Strohl. "We've always had two near the DMZ during / Demilitarized Zone / patrols. Carried out a first strike on the hill. When flew fighters, I swear I was so close that I saw one pilot, as he winked at me."

Sitting among the trees and reflecting on their fate did not have long to wait before the first survey team from CH-46 collected under fire.

Platoon was flown back nine kilometers to Dong Ha. Men began to expand when the news came that everyone immediately returned. Within an hour, the crew back in the air.Ray Strohl said that he thinks there is no need to say goodbye, it is only a supply of ammunition. It is started using the M60 rifle. At this time the unit was inserted farther south, about two miles southeast of the last attempt and to a higher position, wooded hill about 300 meters high. They were in the area near the center, the center of the hill.

The first helicopter with Strohl and Lt. Gordon Terrebonne fell to planned LZ / landing zone - landing / and immediately was hit by enemy fire. Before that, the team managed to jump out of a helicopter and under constant fire miraculously managed to move away.The second helicopter was not so lucky. The first machine had tried to warn others to immediately pulled away, but the country was already in flames and a second helicopter lost control of management. They tried to blow out of fuel, but were forced into emergency landing. Pilots still managed to fly a short distance to the west, but then the machine began to fall and overturn. Resulting fire helicopter exploded and marines on board fought for it, get both sides out of the burning machine. The helicopter turned and leaned roar from the ground. It happened near the helicopter and the first men of the first units tried hatches for safety zones to help Marines from a crashed machine. Al Gordon and Lieutenant Terrebonne unfortunately had on his side of the remains spinning propeller and could not get in because of the rescue helicopters.

Al Gordon remember further .....

"We landed just below CH-46 and those guys were able to get out tse. I ran after them, Terrebonne was right behind me. Helicopter lying on its side and I climbed up the machine and looked through the window. Longanecker I still see them sitting back and leaning on the side of the inverted helicopter. was dead, but his eyes looked straight ahead .... Then my inner voice ordered me to immediately leave a burning hell. fire began to intensify and everything around it was hot. Everyone else got out. Some of them had injuries after the fall of the helicopter, all through the flames but managed to escape the burning machine. I started running and when I was about fifty yards from the helicopter crashed, the machine exploded and flew into the air high above me. "

Strohl can not say exactly what happened to the helicopter because it was part of a defensive position around the incident.

In an accident, one man was killed and seven were injured. Ronald Lee Longanecker also became the first Marine to be listed as Killed In Action/Body not recovered in Quang Tri Province......This cache is dedicated to the memory of the pious soldier, whom I chose the Vietnam Veteran Memorial Wall many years ago, a copy of the identification signs of wear every day for many years on the chest. This Ronald and his family pay tribute to his memory.Come and join together and honor his memory with me. Here is everything about Ronald on my website Ronald_Lee_Longanecker.cz

free counters

Additional Hints (Decrypt)

bqieápraá fgenan fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.