Skip to content

<

13 – Kjunov ribnik Presihajoca jezera na Pivskem

A cache by JahodovaZmrzlina Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/06/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PRESIHAJOCA JEZERA NA PIVSKEM 13 – KLJUNOV RIBNIK    

INTERMITTENT LAKES IN THE PIVKA BASIN 13 – KLJUNOV RIBNIK

 

V pivski kotlini se nahaja 18 obicajno pojavljajocih se jezer. Proti severozahodu si sledijo Sembijsko jezero, Kalsko jezero, Laneno jezero, Backo jezero, Kljunov ribnik, Veliki dol (za Kalcem), Veliko in Malo Zagorsko jezero, Veliko in Malo Drskovsko jezero, Parsko jezero, Radohovsko jezero, Klenski dol, Palsko jezero, Petelinjsko jezero, Krajnikov dol in Jeredovce.

 

There are as many as 18 regular lakes in the Pivka basin. Towards the northwest the following lakes occur: Sembijsko jezero, Kalsko jezero, Laneno jezero, Backo jezero, Kljunov ribnik, Veliki dol (za Kalcem), Malo Zagorsko jezero, Veliko Zagorsko jezero, Veliko Drskovsko jezero, Malo Drskovsko jezero, Parsko jezero, Radohovsko jezero, Klenski dol, Palsko jezero, Petelinjsko jezero, Krajnikov dol and Jeredovce.

 

Tik preden Pivka zavije v ozko sotesko, lezi na njenem desnem bregu plitva, ovalna globel, imenovana Kljunov ribnik. Pred vec leti so v njegovem dnu z vrtanjem raziskovali nivoje podzemne kraske vode ob Pivki. Ostale so precej siroke vrtine, skozi katere je v novembru in decembru 2000 voda vec tednov bruhala celo vec kot meter visoko (Slika 4). Narava je tu zelo nazorno predstavila izjemen pritisk podzemne vode. Ker je v severozahodnem delu Kljunov ribnik nagnjen proti reki Pivki, vodna gladina v njem ne more doseci 555 m, kot je to oznaceno na TTN 1:5000. Do ojezeritve prihaja samo v manjsem delu kraske globeli, ki se sicer razteza se nekaj 10 m proti vzhodu. Novembra 2000 je iz vrtin in naravnih razpok bruhajoca voda poplavila le manjso povrsino globeli do 551 m n.v. in je sproti po povrsju odtekala v Pivko.

 

Close to the point where the Pivka river reaches a narrow gorge, on its right bank, lies an oval shaped depression called Kljunov ribnik. During the investigations of karst groundwater table around the Pivka river many years ago, wide boreholes were dug into the bottom of the depression. In November and December 2000, water was erupting out of these boreholes for several weeks, reaching more than 1 m in height (Figure 4).This was Nature’s clear demonstration of the strong force of groundwater pressure. Since the northwestern part of Kljunov ribnik is inclined towards the Pivka riverbed, the water level of the depression cannot rise to 555 m asl, as is marked on the BTM 1:5000. The lake occurs only in a small part of the depression which, however, stretches a few tens of metres to the east. In November 2000, the water erupting out of the boreholes and natural fissures flooded only a small area of the depression (up to an elevation of 551 m asl), from which it poured into the Pivka river.

 

Vir / source: Gregor Kovacic & Spela Habic, Kraska presihajoca jezera Pivke (JZ Slovenija) ob  visokih vodah novembra 2000 Intermittent karst lakes of Pivka basin (SW Slovenia) during high waters in november 2000, Acta carsologica, 34/3, 5, 619-649, Ljubljana, 2005

Additional Hints (Decrypt)

Cbq tezbz f cbtyrqbz an Xywhabi evoavx.
Haqre n ohfu jvgu gur ivrj bs gur Xywhabi Evoavx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.