Skip to Content

<

Lipa u krizku

A cache by bunny & kachna Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/03/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Lípa u křížku


Jedná se o snadno dosažitelnou keš v těsné blízkosti silnice vedoucí ve směru Kácov – Kutná Hora ve vsi Malejovice. Při odlovu keše se prosím chovejte tak, aby nám krabička na svém místě dlouho vydržela, nepoužívejte sílu a s úkrytem pouze otáčejte a to ve vodorovné poloze!! V keši není tužka.


Pecka

Keš je věnována památnému stromu – lípě srdčité, která je již několik desítek let strážcem malé vesničky s dlouhou historií. Jelikož je tato lípa památným stromem a prošla v roce 2011 poměrně rozsáhlým zásahem arboristů, věnovali jsme tento listing tématice památných stromů a odborné péči o ně.


Památné stromy


Památné stromy jsou vyhlašovány rozhodnutím orgánu ochrany přírody podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.
Podnět k tomu, aby ten který strom byl prohlášen za památný strom, může podat každý občan. Na majiteli pozemku leží po vyhlášení stromu za památný povinnost se o strom starat. Ošetření stromu je třeba svěřit odborným pracovníkům - arboristům, aby se předešlo nevhodným zásahům nebo poškození stromu. Protože ošetření bývá dost nákladné, je možné požádat o finanční dotaci z programu péče o krajinu MŽP nebo obdobného programu Státního fondu ŽP.


Stárnutí stromů

Při procesu stárnutí je největší slabinou stromů veteránů nadměrné přirozené rozlamování a důsledkem bývá i rychlé ukončení života stromu. Život starých stromů můžeme prodloužit vhodně zvoleným řezem, a to citlivým odlehčením rizikových částí větví v koruně, regeneračním řezem a je-li to nezbytné i instalací vázání v koruně stromu. Hlavní důraz při návrhu a samotném ošetřování (řezu) je třeba klást na zachování stability větví a celého stromu za podmínek respektování architektury koruny stromu. Přitom provedený zásah musí splňovat kompromisní požadavky: nároky a potřeby samotného stromu, nároky na zachování biologické rozmanitosti a požadavky člověka tak, aby řez působil dojmem přirozeného zlomu.


Ošetřování stromů

Ošetřování stromů je činnost zaměřená především na všechny druhy řezů, zastřešování a konzervaci dutin, úpravu okolí a statického zajištění stromů. Základním arboristickým opatřením je řez stromů zaměřený na zlepšení poměrů v koruně, případně na zlepšení stability jedince. Provádí se výchovné, zdravotní, bezpečnostní, redukční a tvarovací řezy.

Konzervace dutin Pružná vazba v koruně stromu
Konzervace dutin Pružná vazba

K zamezení rozlomení koruny stromu, případně pádu odlomených větví se instalují v korunách preventivní pružné vazby ze syntetických materiálů. V případě, že vzhledem ke stavu stromu nelze využít pružných vazeb, instalují se pevné tzv. předepjaté - vazby vrtané případně podkladnicové.

Finančně a časově velmi náročným procesem je konzervace dutin zabraňující šíření patogenních organismů, především hub do zdravé části stromu. Konzervaci dutin obvykle předchází jejich důkladné vyčištění, tj. odstranění zbytků napadeného dřeva a jiných předmětů. Následuje samotná chemická konzervace dutiny.

V období před konečnou fází rozpadu stromu se v některých případech provádí speciální zásah - řez na torzo. Ten je vhodný navrhnout a provést u stromů, které jsou dominantou lokality. Jde často o velmi staré, vykotlané, tvarově zajímavé pamětníky historie, o které nelze krajinu ochudit, či stromy cenné po stránce rozmanitého výskytu živočichů - často výskyt chráněných druhů brouků, hub, ale i mikroorganismů. Torza se upravují tak, aby neohrožovala své okolí a přitom aby byla zajištěna jejich dlouhodobá stabilita a aby nenarušovala estetický ráz krajiny. Jsou určena pro dožití a rozpad s umožněním vývoje živých organismů v odumírajícím a odumřelém dřevě.


V případě lípy v Malejovicích došlo při ošetření stromu v roce 2011 k několika arboristickým zásahům, které si můžete prohlédnout při odlovu keše. Jedná se o instalaci předepjatých vazeb, neboť strom je již částečně poškozený a byly v něm nebezpečné dutiny. Předepjaté vazby brání dalšímu pohybu stabilizované části stromu, a tím zabraňují jejímu statickému selhání. Jsou vyrobeny ze syntetických materiálů. Kromě vazby byla odborně provedena také konzervace dutiny, o které jste se mohli dočíst výše v listingu.


Zdroje:
Bohdan Chadt - Revitalizace stromů a krajiny, kompoziční úpravy – návrhy realizace
Bohumil Reš, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha - Péče o památné stromy z hlediska zákona
http://pbstromy.unas.cz/Historie kese:
3.5.2012 Založení keše.
23.3.2013 Výměna schránky a logbooku.

free counters

Additional Hints (Decrypt)

Fcbqrx fybhch

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,063 Logged Visits

Found it 1,036     Didn't find it 9     Write note 12     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 16 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.