Skip to content

Sv. Jan Nepomucky nad Uhlavou Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Dvě století stará socha světce nad řekou Úhlavou ve Švihově.
EN: Two centuries old statue of St. John of Nepomuk standing between the bridges across the river Uhlava in town Svihov.

Sv. Jan Nepomucký

Město Švihov leží v široké nivě šumavské řeky Úhlavy a je s její vodou od nepaměti spojeno. Stačí připomenout systém vodního opevnění slavného gotického hradu, ale také velké povodně, které město ještě v nedávné minulosti trápily.

Oltář dopravního značení

Není divu, že jsou ve Švihově nedaleko od sebe dvě sochy svatého Jana Nepomuckého. Barokní legenda, která Johánkovi z Pomuku přisoudila mučednickou smrt ve vodách Vltavy za uchování zpovědního tajemství královny Žofie, jej učinila také patronem vod a ochráncem při povodních a jiných přírodních katastrofách.

Sv. Jan Nepomucký - celá socha

Starší, barokní socha světce stojí v sousedství kruhového objezdu na náměstí T. G. Masaryka (waypoint R2, streetview), nedaleko kostela sv. Václava. Neznámý autor vytesal v 18. století světce ze světlého pískovce v obvyklém provedení: muž s plnovousem oblečený v rochetě a s biretem na hlavě naklání svou hlavu ke krucifixu, který drží v rukou. Svatozář s pěticí hvězd okolo hlavy, které odkazují k latinskému slovu "TACUI" neboli "mlčel jsem". Socha je umístěna na podstavci.

Keš vás zavede do Nádražní ulice k druhé soše sv. Jana Nepomuckého, která stojí mezi mosty přes hlavní a boční rameno Úhlavy. Nádražní ulice bývala až do roku 1980 hlavní silnicí na Klatovy a dodnes spojuje centrum s nádražím a městskou částí Závodí. V roce 1811 byl vybudován tříobloukový kamenný most a po třech letech byla přímo na most nebo na dnešní místo v jeho těsném sousedství umístěna socha světce (waypoint R1, streetview).

Pamětní deska na podstavci

Ani autor této sochy není známý, ale dochovala se informace o plátci, kterým byl Matěj Rosypal. Socha umístěná na podstavci znázorňuje stojícího světce s biretem, oblečeného v albě kryté rochetou a kanovnickým pláštíkem se štólou, který sklání hlavu ke krucifixu. Oproti soše na náměstí TGM sklání sv. Jan Nepomucký svou hlavu k pravé straně a krucifix je rozměrnější. Všimněte si také drobných hvězdiček okolo hlavních hvězd svatozáře.

Socha byla opakovaně obnovována, jak dokládá pamětní deska na podstavci. Zmiňována je na ní obnova v roce 1892 zaplacená knězem P. K. Kantou a obnova v roce 1908, kterou zaplatila místní Občanská záložna. Poslední rekonstrukce proběhla na přelomu 20. a 21. století.

Úhlava po regulaci
Inženýrská představa řeky

Původní kamenný most byl při inženýrské regulaci Úhlavy nahrazen současným železobetonovým. Až bude stát u topolů pod sochou, prohlédněte si rozdílu výšky mezi hladinou řeky a stropem mostu. Vodočet obvykle ukazuje výši hladiny okolo 70 centimetrů, průměrný roční průtok nedosahuje 5 m3. Při katastrofálních povodních v srpnu 2002 vystoupala hladina Úhlavy na zhruba 5 metrů a odhadovaný průtok činil 300 metrů3 za sekundu. Pro vaši představu šlo o dvojnásobek průměrného ročního průtoku Vltavy při ústí do Labe. Most tento nápor vydržel, možná i díky svému patronovi.

Parkování

Silniční most z roku 1980
Silniční most z roku 1980

Nepokoušejte se s autem zastavovat přímo u sochy, silnice je úzká a parkování na ní je krajně neobvyklé. Přes den využijte parkování v nedaleké ulici K Lesovně (waypoint PA, streetview), večer či o víkendu lze nejspíš použít parkoviště prodejny nábytku na začátku ulice Za Vodou (streetview).

Při povodních se nepokoušejte keš hledat, při sestupování k topolům buďte opatrní, zvláště za mokra.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] qhgvan i cnermh [EN] n ubyybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)