Skip to Content

<

Skokanske mostiky Tatranska Lomnica

A cache by krc99 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/08/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SK: Niekdajšia pýcha Tatranskej Lomnice, dnes smutné memento!
EN: The former pride of Tatranska Lomnica, now sad memento!


Keš Vás privedie ku niekdajšej pýche Tatranskej Lomnice - športovému areálu Jamy. Teda aspoň k tomu, čo z neho zostalo. Areál bol dokončený v roku 1971 na základe projektu Jána Šprláka-Uličného. Nachádzala sa tu lyžiarska zjazdovka a tri skokanské mostíky s kritickým bodom K67 (postavený v roku 1965), K45 (1970) a K28 (1970) metrov. Mostíky boli modernizované v roku 1989 a skákalo sa na nich do roku 1999, odkedy nemajú certifikát.

Mostíky dlhé roky prevádzkovala TJ Vysoké Tatry a vyrástli na nich mnohí reprezentanti. V roku 2008 boli predané do súkromných rúk za účelom demolácie. Tá sa však vykonala bez potrebných povolení, a preto bola zastavená.

Informácie o mostíkoch zo stránky http://www.skisprungschanzen.com

K-point: 67 m
Hill record: 71.0
Inrun length: 64.5 m
Inrun angle: 35°
Take-off length: 5.5 m
Take-off angle: 10°
Take-off height: 1.8 m
Landing angle: 36°
K-Point: 45 m
Inrun length: 50.8 m
Inrun angle: 30°
Take-off length: 4.7 m
Take-off angle: 9.5°
Take-off height: 2 m
Landing angle: 34°Prídte si pozrieť aspoň to, čo z mostíkov zostalo, je možné že o nejaký čas tu nebudú ani skelety. Čas ukáže, čo sa s areálom stane, aký bude územný plán. Hovorí sa snowboardovom areáli, ale aj možnej zástavbe.

Keš sa nachádza v blízkosti mostíkov, kúsok od zjazdovky. Nie je potrebné liezť na mostíky a z bezpečnostných dovodov to prosím ani nerobte. Ku skrýši sa dostanete po zjazdovke. Pohybujete sa v národnom parku, prosím dbajte maximálne o ochranu prírody.

The cache brings you to the former pride of Tatranska Lomnica - sports complex Jamy. At least to the rest of it. The area was finalized in 1971 and is based on Ján Šprlák-Uličný project. The area consisted of the ski run and three ski jumps with a critical points K67 (built in 1965), K45 (1970) and K28 (1970). Ski jumps were upgraded in 1989 and operated until 1999. Since 1999 ski jumps have no certificate.

Ski jumps have been for many years operated by Physical Education Union High Tatras. Many Slovak sportsmen grew up here. In 2008 they were sold into private hands for the purpose of demolition. This was however done without necessary permits and therefore stopped.

Information from http://www.skisprungschanzen.com

K-Point: 67 m
Hill record: 71.0
Inrun length: 64.5 m
Inrun angle: 35°
Take-off length: 5.5 m
Take-off angle: 10°
Take-off height: 1.8 m
Landing angle: 36°
K-Point: 45 m
Inrun length: 50.8 m
Inrun angle: 30°
Take-off length: 4.7 m
Take-off angle: 9.5°
Take-off height: 2 m
Landing angle: 34°The cache invites you to see at least ruins of the ski jumps and to have a small hike. It is possible there are no skeletons in close future. Time shows us what happens with the area. There are some information leading to the possibility of building new snowboard center or residential quarter.

The cache is located close to ski jumps and there is no need to climb. For safety reasons please do not do it either. Use the ski run to get to the cache.

Dieser Cache bringt Sie zum ehemaligen Stolz von Tatranská Lomnica - Sportkomplex Jamy (Gruben). Zumindest das, was von ihm noch blieb. Das Gebiet wurde 1971 fertiggestellt und basiert auf dem Projekt Ján Šprlák-Uličný. Das Gebiet bestand aus der Skipiste und drei Sprungschanzen mit kritischen Punkten K67 (Baujahr 1965), K45 (1970) und K28 (1970). Die Schanzen wurden 1989 modernisiert und bis 1999 in Betrieb genommen. Seit 1999 sind die Schanzen nicht mehr zertifiziert.

Die Sprungschanzen werden seit vielen Jahren von der Sportvereinigung Hohe Tatra betrieben. Viele slowakische Sportler sind hier aufgewachsen. 2008 wurden sie zum Zweck des Abrisses in Privatbesitz verkauft. Dies wurde jedoch ohne notwendige Genehmigungen durchgeführt und daher wurden die bauarbeiten gestoppt.

Übersetzung von Maxiiik

Additional Hints (Decrypt)

FX:cbq xnzrabz, RA: haqre gur fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.