Skip to Content

<

Stara portovna

A cache by I+B+M+H (first owner VKteam) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/08/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš byla publikována pod kódovým označením (VK-483) a patřila do série „Portáši“, založené pro geomaraton Valašské keškobraní 2012. Série čítající i s bonusy celkem 80 keší, mapovala historii i současnost Valašského sboru portášského.

Trocha historie
Portáši byli po dvě staletí součástí valašského kraje. Obyvatelé této části Moravy, která kdysi tvořila zemskou hranici s Uhrami, znali hory, byli fyzicky zdatní, urostlí a odvážní.

Portáši, známí nejprve jako sbor Valachů, či sbor věrných Valachů, byli ustaveni reskriptem Ferdinanda III. z 31. března 1638. Hraběti Salmovi bylo povoleno najmout sto mužů z Valašska pro uklidnění zoufalé situace na východní Moravě.
Roku 1663 byl sbor povolán k obraně zemských průsmyků při vpádu Tureckých a Tatarských hord. Při obraně Vlárského průsmyku padlo na 200 portášů. V roce 1677 - 1678 byli znovu povoláni moravskými stavy do služby, naštěstí se vpády Moravě vyhnuly. O dva roky později chránili znovu hranice, tentokrát k zabránění rozšíření moru šířícího se z Turecka. V té době docházelo i k vpádům odbojných uherských skupin, které bez ohledu na nebezpečí moru napadaly a drancovaly moravské pohraničí. Pak přišly další vpády tureckých oddílů, které loupily, vraždily a odváděly obyvatele do otroctví. Rok 1704 a 1708 a útoky další povstalecké armády tzv. „Kuruců“, kteří si počínali krutěji než Turci a Tataři. Tato armáda pustošila široký kraj.
Sbor byl takto svoláván a rozpouštěn až do roku 1717, kdy na návrh moravských stavů císař potvrdil Portášský sbor s pevnou službou. Pro velitele sboru byla potvrzena hodnost lajtnant-poručík. K potřebě měl tento velitel jednoho feldvebla-šikovatele, jednoho mladšího šikovatele, pět desátníků a 54 prostých portášů. Toto rozdělení platilo pro sbor s malými výjimkami až do jeho konečného rozpuštění v roce 1830.

V roce 2005, v rámci obnovy kulturních tradic regionu zahájil obnovený „portášský sbor“ činnost. Cílem občanského sdružení portášů v dnešní době je připomenutí slavné portášské historie na Moravě. Členové sdružení provádějí pochůzky po horách v dobových krojích a výstrojích. Na nich se potkávají s místními obyvateli a turisty, poskytují informace o historii „Portášů“. V dnešní době již nestráží hranice, ale jako strážci přírody ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy, ochraňují přírodu a krajinu, působí jako informátoři. Portáši požívají ochrany veřejného činitele. Protože nosí zbraň, musí absolvovat potřebný výcvik.

Více informací o historii i současnosti Valašského sboru portášského najdete ZDE.

A teď ke keši... Na uvedených souřadnicích nic nehledejte, vede tudy jeden z portášských chodníčků, kudy portáši pravidelně procházeli při své náročné službě.

Také dnes, po obnovení Valašského sboru portášského těmito místy procházejí hlídky portášů, které už ale nechytají zloděje a pašeráky, ale ve spolupráci s CHKO dohlížejí na ochranu přírody, což v současné civilizované době není činnost zrovna jednoduchá.

Ani vaše cesta ke keši nebude jednoduchá a pro její zdárné zdolání budete muset absolvovat výlet do historie portášů, najít zde odpovědi na několik otázek a s jejich pomocí získat souřadnice 1.stage.

Jaké palné zbraně používali portáši?
bambitky s křesadlovým zámkem - H=1
krátké ručnice (těšínky) - H=2
muškety s doutnákovým zámkem - H=3

Kolik portášů padlo při obraně Vlárského průsmyku v roce 1663?
118 - J=0
200 - J=1
626 - J=3

Ve kterém roce císař Leopold I. Habsburský udělil souhlas s ustavením řádného sboru zemských portášů?
1654 - K=5
1680 - K=6
1717 - K=8

Kolik peněz pobírala v roce 1855 vdova po portášovi?
2 zlatky denně - L=4
4 krejcary denně - L=7
6 tolarů týdně - L=8

Ve kterém roce byla sepsána zakládací listina a tím obnoven Valašský sbor portášský?
2003 - M=5
2008 - M=6
2010 - M=8

1.stage najdete:

N 49° JL.(M+J)K(H+J)

E 018° J(M-J).L(K-L)H


Správnost souřadnic 1. stage si můžete ověřit:
Přesuňte se na vypočtené souřadnice. Zde kdysi stávala stanice portášů – portovna. Dnes na jejím místě stojí jiná stavba. Vaším úkolem je zjistit, jak se tato stavba jmenuje, přičemž počet písmen v jejím názvu je zároveň hodnotou písmene N. Teď už máte všechny potřebné údaje k výpočtu finálky. Ta je na nedalekém kopci, kde mívali portáši shromaždiště...

Keš najdete na souřadnicích:

N 49° JL.(N+J)(N-J)(K-J)

E 018° J(L-H).(N-M)HK


Pokud máte spočteno, můžete se vydat k finálce. Ale BEZ AUTA, to nechte zde, dále už se s ním nedostanete!


Additional Hints (Decrypt)

qhgvan mxebhprarub fgebzh – mn zrpurz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.