Skip to content

Zanikly Liberec I. - Pohled z vysky Mystery Cache

Hidden : 11/11/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

V této sérii bychom vás rádi zavedli do dob minulých. Navštívíte jak místa všeobecně známá, jejichž zániku mnozí litují, tak místa více či méně skrytá pozornosti návštěvníka či běžného Liberečana. A jelikož se kryptokatolík narodil a mládí prožil v nedalekém Jablonci a Thuri je pražská naplavenina, bude i série kombinací pohledů „zevnitř“ a „zvenčí“. Doufáme, že si lov užijete a nakonec získáte kromě cenného bodu i nějaké ty zážitky a informace.


Pohled z výšky

Pokud jste si snímky prohlédli pozorně, neměl by pro vás být až takový problém zjistit potřebné indicie. Pokud správně odpovíte na položené otázky a zjištěná čísla dosadíte do následujícího vzorce, získáte souřadnice místa, ze kterého byly snímky pořízeny. POZOR, NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ SOUŘADNICE:

N 50° (A*F) (B-E+C). (D*E-(B-C)) (D+C) (B-E-(A*F))

E 015° (C*A-F) (A*F-C). (A*D+C-A*F) ((B-E)/F) (D+E-A)

Při získávání všech indicií používejte jména v původních jazycích, nic nezkracujte a na závěr u každého čisla (krom jednociferných) proveďte ciferaci. Narazíte-li na skupinu hlásek "ch", berte to jako české "ch", tedy jedno písmeno. Měli byste tak získat 6 jednociferných čísel.

A je počet písmen v původním názvu místa (pro upřesnění jde o nejmenší pojmenovanou jednotku, nikoli třeba čtvrť apod).

B je počet písmen názvu, který toto místo neslo nejkratší dobu a který je tak nejméně známý. I zde se objevují dvě varianty, použijte tu, která obsahuje pouze jednu dvojhlásku. :)

C je počet písmen současného názvu místa (pro upřesnění jde o nejmenší pojmenovanou jednotku, nikoli třeba čtvrť apod).

D získáte, když od roku dokončení pro tuto keš zásadní stavby odečtete rok jejího zahájení. POZOR zdroje (nejen) na internetu se mohou lišit, správná hodnota je prvočíslo. Naleznete-li hodnotu výše zapsanou charakteristiku nesplňující, přičtěte k ní 1.

E je počet písmen v celém jméně stavitele, podle jehož návrhu byla stavba provedena

F je počet podlaží stavby
(Pokud se vám údaj nepodaří zjistit, můžete jej nahradit dnem v měsíci z data definitivního zániku stavby.)

Přestože se od doby pořízení snímků mnohé změnilo, lze při pečlivém hledání na místě nalézt upomínku zašlých časů. To však k získání finálních souřadnic potřebovat nebudete. Co naopak potřebovat budete, je odpovědět na tři následující otázky. Platí stejná pravidla jako při předchozím počítání (tedy jména berte v původních jazycích, "ch" je jedno písmeno, a na závěr proveďte ciferaci).

G získáte, když zjistíte, kdo má nedaleko souřadnic pomník a spočítáte písmena ve jméně i příjmení

H získáte, když zjistíte, jaká instituce sídlí nedaleko přes ulici a spočtete písmena v jejím oficiálním názvu (berte název současný, nikoli historický). Napovíme, že měla nějaký čas co do činění s pro keš zásadní stavbou.

I získáte, když zjistíte, jaké jméno nese nedaleká restaurace a opět spočtete písmena v tomto názvu. Podotýkám, že slovo "restaurace" jako součást názvu NEBERTE.

Možná se vám to podaří, aniž byste na místo došli, možná ho budete muset navštívit. Ať tak či tak, ke krabičce to není daleko. Kde ji hledat zjistíte, když již získané souřadnice pozměníte takto (získané hodnoty NN a EE jsou stejné jako u prvních souřadnic, mění se jen XXX a YYY):

N 50° NN.XXX - ((H+I)*I-(H+I+H)).

E 015° EE.YYY + (G*G*I)+((G+H)*(H+I)-H).

Kontrolní součet všech cifer souřadnic je u nefyzické mezistage 53, u finálky pak 59.

Při hledání i ukládání kešky buďte prosím opatrní. Krabička je malá, po našich návštěvách obsahuje kromě logbooku i tužku, nemůžeme však zaručit, že tam vydrží, přineste si proto prosím vlastní.

Děkujeme za skvělý betatesting keše, který s obrovskou trpělivostí několikrát provedl LudaL.

Additional Hints (Decrypt)

urqren uryvk

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)