Skip to content

Jāņogu ielas skvēriņš Traditional Geocache

This cache has been archived.

Lapsina_: Slēpnis izpostīts. Neatjaunošu.

The cache was damaged.Shall Not renew it .
Sorry , who watching. . [:(]

More
Hidden : 05/15/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[ LV ] - Cache ir neliela izmēra lock&lock plastmasas kastīte,kas satur logbuku,rakstāmos,asināmo un sīkus nieciņus apmaiņai.
[ ENG ] - The cache is small lock&lock plastic box,that contains logbook, pen ,pencil sharper and small things for exchange.


[ LV ] - Slēpnis atrodas Jāņogu ielas malā, kur var nokļūt veicot loku Rigas - Ogres šosejā . (Ja no Rīgas puses , tad aiz Rumbulas ; ja no Ogres - tad pēc Salaspils . ) Var ar mašīnu piebraukt tuvu. Labi pieejams. Ja nostājas pie ielu (7.,8., Jāņogu) virzienu rāditāja 30 grādus uz Austrumiem lidz slēpnim ( pa taisno) ir apmēram 10 m .
NAV ! NEPIECIEŠAMIBAS PĀRCILĀT AKMENUS , brist vidu un Nevajag ! ne lāpstu ,ne cirvi..

Bieži braukājot garām, šī vieta ar dabas krāsām un saules atspidumiem Daugavā mani uzrunāja
izvēlēties to sava Pirmā cache novietošanai . Tuvumā mazs dīķītis ,kur kopā ar pīlēm var gūt nelielu atpūtu un ..kur aculiecinieki esot manijuši ari zivis . Ceļa otrā pusē pakāpieni ved lejā pie avotiņa,kur veldzēties un paņemt ūdeni lidzi. Aptuveni 100 m no avotina uz Rigas pusi liels interesants koks(redzams ari no krasta augšmalas).

LŪGUMS ATLIKT VISU ATPAKAĻ TIEŠI TĀPAT KĀ BIJA !

[ ENG ] - The cache is located at the edge of Janogu street , where you can get through the bow of Riga- Ogre highway . (If from Riga, then behind Rumbula, if from Ogre side - then after Salaspils.) A car can drive up close. Good available. If to stand at the street (7.,8., Jāņogu ) direction indicator , it is aproximately 10 m (straight) till cache 30grades to East.
THERE IS NO ! NECESSITY TO LIFT UP STONES AND TO WADE IN THE MIDDLE.

I often cycle along this road ,always enjoying nature colours and sunshine pastimes in the Daugava and this place spoke to me to choose it for my first own cache parking .
Close by there is a small pond, where together with ducks you can have a little relax and ..where eyewitnesses had noticed the fish . At the other side of road down to the river lead steps to spring, where you can cool and take source water with you.
About 100 m to from the spring to Riga there is a big interesting tree(that can be seen also from the top of the coast)

PLEASE PUT ALL BACK JUST LIKE IT WAS.

If would like to look more in photos ,then .. - (visit link)

Additional Hints (No hints available.)