Skip to content

This cache has been archived.

ekhorn: Due to less time I decided to archive most of my caches. I was not able to find anyone to adopt them.

More
<

Jondalen #2 Kvitåa

A cache by ekhorn Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/15/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

This cache is a 1 liter container packed in a black plasticbag.

In order to come to this cache you should leave your car in the parkinglot near Storaas Gjestegård and walk here. Even if the gravelroad looks good, towards the end it gets worse. On the way to the cache you will pass 3 cultural heritage places, that are a little off the main "road":
1. Jernvinneanlegg (Iron Age - Medieval)
2. Rydningsrøyslokalitet (unknown age)
3. Gjerde/innhegning (unknown age)

Don't worry about the river :)
Please leave the cache as you found it, make sure the lock is sitting properly and put the container back into the plasticbag. Thanks!

For geologi interesserte:

«I område innover Kvitå, norvest for Buvannet, inneholder morenen mange store blokker som for største delen stammer fra det høye området like vestenfor. Fra Buvannet og østover er den nederste delen av den sydlige dalsiden dekket av mektige løsavsetninger som i det alt vesentlige er morene. Den nordre dalsiden derimot er relativ fattig på morene øst for Løka. Vest for Løka, særlig i området Lia-Buen, finner jeg et «belte» med mektigere morene i vel 500m o.h. .»
«I området ved Kvitåas utløp i Buvannet, finnes det en rekke velutviklete terrasser. Den høyeste ligger omlag 420m o.h. og finnes på begge sider av Kvitåas nedre løp, både mot Buen og langs åsen mot sydvest til henimot riksveien. Her forsvinner den ved et bratt framspring av fast fjell.»
«Fordi terrassene ligger lavt og likevel er bevart, er det rimelig å anta at de er dannet i forbindelse med avsmeltingen av den siste isrest som lå igjen i dette området.»
Kilde:
Sørlie, Kjell Audun; Kvartærformer i Jondalen og søndre Del av Numedal, Hovedoppgave i naturgeografi; Oslo 1965; Side 49, Side 78 ff

Additional Hints (No hints available.)