Skip to content

Aallonmerkkikivi / Wavemark Stone EarthCache

Hidden : 05/18/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Wavemark StoneKallinkangas in Keminmaa, Finland, is a rocky hill, that has been seabed in millions years ago.

Top of Kallinkangas was originally sand that was deposited in shallow coastal sea water for more than two billion years ago. Flowing water formed curling patterns to the sand - the signs of waves.

Layers of sand gradually accumulated hundreds of meters in depth. The earth's crust gradually hardened the sand to a stone - to quartzite. Later on the top of the layers weared off and boulders detached from the rock. Along the path there is a stone, which is cracked along the surface of wave marks.

Metamorphism


Metamorphic rocks arise from the transformation of existing rock types, in a process called metamorphism, which means "change in form". The original rock (protolith) is subjected to heat and pressure, causing profound physical and/or chemical change. The protolith may be sedimentary rock, igneous rock or another older metamorphic rock.

In metamorphosed sandstone, recrystallization of the original quartz sand grains results in very compact quartzite, also known as metaquartzite, in which the often larger quartz crystals are interlocked. Both high temperatures and pressures contribute to recrystallization. High temperatures allow the atoms and ions in solid crystals to migrate, thus reorganizing the crystals, while high pressures cause solution of the crystals within the rock at their point of contact.

More information about formation of metamorphic rocks is available for example in the following Wikipedia article:

Metamorphic Rock

Picture below illustrates the formation of Wavemarks in sand that is further transformed in Quarzite.

There is a path that should be followed in the Kallinkangas area. You can see a full map of the path in the parking area.

The red dot marks the place you are at the parking place. The wavemark stone is located at the point one in the path. Do not exit path or take shortcuts.

The map is also included in the cache description. Click here to see the map.

The entrance to the path is from this gate:

Follow the path straight, until you get to the this sign, that you should follow:

The path is marked with following signs:

To log the cache you need to prove to have visited at the location by answering the following questions:

1. What is the wavelength in the wavemark stone (distance between two consecutive wave tops, in centimeters)?

2. Measure the height of the wavemark stone along the surface at the highest point (as shown by red arrow in the picture below, in centimeters)?
Send your answers to Team HEP from our profile page's Send Message link. You can log the cache after you have sent the answers. If there's something wrong, we will contact you.

Send message to Team HEP


Photos to logs are welcome, but we ask you, that photos are such, that you cannot get answers to the questions from the photos.

AallonmerkkikiviKeminmaan Kallinkangas on kalliomäki, joka on muinoin ollut merenpohjaa.

Kallinkankaan lakialueen lohkareet ovat alunperin ollet hiekkaa, joka kerrostui matalan meren rantaveteen yli kaksituhatta miljoonaa vuotta sitten. Veden virtailut muodostivat hiekkaan kiemurtelevia kohoumia - aallonmerkkejä. Hiekkakerroksia kertyi vähitellen satojen metrien vahvuudelta.

Maan kuoressa hiekka kovettui vähitellen kiveksi - kvartsiitiksi. Myöhemmin päällä olevat kerrokset rapautuivat pois, ja kalliosta irtosi lohkareita. Polun varressa on näkyvissä lohkare, joka on lohjennut juuri tällaista aallonmerkkipintaa pitkin.

Metamorfoosi


Metamorfoosi on kiinteässä tilassa tapahtuva prosessi, jossa kiven mineraalit, koostumus ja/tai mikrorakenne muuttuvat. Tämä johtuu pääosin siitä, että kivi pyrkii sopeutumaan sen ympärillä vallitseviin olosuhteisiin, jotka ovat erilaiset kuin ne, joissa se on muodostunut. Tarvitaan jokin prosessi, joka muuttaa alkuperäisen kiven metamorfiseksi kiveksi. Alkuperäisenä kivenä voi toimia sedimenttikivi, magmakivi tai ennestään metamorfoitunut kivi. Kivessä tapahtuviin muutoksiin vaikuttavat lämpötila, paine, mekaaninen puristus, venytys tai hierto sekä fluidien läsnäolo. Esimerkiksi hiekkakiven uudelleen kiteytyessä kvartsihiekkarakeet kasvavat suuremmiksi kvartsikiteiksi kietoutuen tiiviisti toistensa ympärille.

Metamorfoosin tapahtumislämpötilat on määritetty tarkasti, joskin ne vaihtelevat paineesta ja kiven koostumuksesta riippuen. Ylärajana metamorfoosille voidaan pitää lämpötilaväliä 1200—2000ºC Metamorfoosin alalämpötilaa ei ole määritetty tarkasti, mutta jonkinlaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä pistettä, jossa alkaa muodostua sellaisia uusia mineraaleja, joita Maan pinnalla ei voi syntyä. Alimmillaan tällainen lämpötila on n. 100ºC tai jopa hieman pienempi. Useimmat metamorfiset kivet ovat syntyneet alimman ja ylimmän lämpötilan välimaastossa, 100—750ºC välillä. Mikäli lämpötila on liian korkea, voi kivi vaihtoehtoisesti osittaissulaa tai sulaa kokonaan.

Metamorfoosin tapahtuminen tarkoittaa usein paineen ja lämpötilan yhteisvaikutusta. Yhteisvaikutusta on helppo havainnollistaa nk. faasidiagrammin avulla. Faasidiagrammia käytetään graafisesti esittämään kemiallisen systeemin eri faasien rajoja. Rajoihin vaikuttavat lämpötila, paine ja kemiallinen koostumus.

Tarkempaa tietoa metamorfoosista saa www.geologia.fi:n artikkelista:

Mitä ovat metamorfiset kivet

Sekä Wikipedian artikkelista:

Metamorphic Rock

Kuvassa alla: Aallonmerkkien muodostuminen hiekkaan, joka kovettui kvartsiitiksi.
Kallinkankaalla on luontopolku, jota pitkin kätkölle on suotavaa kulkea. Näet kartan alueesta parkkipaikalla.

Aallonmerkkikivi on kartan kohde numero yksi. Kartta on myös liitteenä kätkökuvauksessa. Klikkaa tästä nähdäksesi kartan.

Kätkölle vievä polku alkaa tältä portilta:

Seuraa polkua suoraan eteenpäin, kunnes saavut tälle polun viitalle:

Seuraa polkua näitä polun merkkejä seuraten:

Logataksesi kätkön vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on kivessä olevien aaltojen aallonpituus? (Kahden peräkkäisen aallonharjan välinen etäisyys, senttimetreinä)

2. Kuinka korkea kivi on korkeimmalta kohdaltaan senttimetreinä, mitattuna aallonmerkkipintaa pitkin? Mittauskohta merkitty alla olevassa kuvassa punaisella nuolella:
Lähetä vastaukset Geocaching.com:n Team HEP profiilisivun Send Message toiminnolla. Voit logata löydön lähetettyäsi vastaukset. Jos vastauksissa on epäselvyyttä, otamme yhteyttä.

Lähetä viesti Team HEP:lle

Kuvat ovat tervetulleita, mutta pyydämme, että kuvista ei pystyisi katsomaan vastauksia kysymyksiin.

Additional Hints (No hints available.)