Skip to content

Zamek Telc/Chateau Telc/Schloss Telc Mystery Cache

Hidden : 05/22/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesační architektury.

English

Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnohé z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp. Proměna gotického hradu na renesanční sídlo se udála především za vlády Zachariáše z Hradce. Vedení zámku připravilo pro návštěvníky zámku dvě trasy, na kterých si mohou prohlédnout renesanční sály (Trasa A) a obytné místnosti posledních majitelů zámku (Trasa B). Dále se mohou návštěvníci podívat do zámecké galerie, kde se v současné době nachází výstava hraček. V prvním poschodí zámku sídlí rovněž pobočka Muzea Vysočiny, ve které je expozice dokumentující vývoj města. Uvnitř areálu zámku je krásná renesanční zahrada, severozápadním směrem se přimyká k zámeckým budovám zámecký park.

K samotné keši

Jde o jednoduchou městskou keš. Pro nalezení keše je nutné zjistit 9 parametrů. Tyto hodnoty lze zjistit třemi způsoby:
1. Navštívit zámek, absolvovat trasu A, pozorně poslouchat výklad průvodce. Návštěvník by měl získat většinu odpovědí, zbytek je třeba zjistit na místě. Spojíte příjemné s užitečným a hlavně vše uvidíte a uslyšíte na vlastní oči a uši. Musíte počítat s tím, že vás to bude stát vstupné.
2. Požadované údaje zjistíte z veřejných zdrojů. Bohužel není vše na jednom místě, budete musit hledat, ale nemusíte platit.
3. Pokud máte rádi matematiku, můžete vše vypočítat z kontrolních součtů. Rovnice jsou volené tak, aby je vyřešil student prvního ročníku střední školy. Jenom to musíte vzít za správný konec.

Zvolte postup, zjistěte hodnoty A až J a keška je vaše.

Nádvoří zámku Zámecká zahrada

Stage 1
N 49° 11.107', E 15° 27.094'


1. Než stisknete kliku malé branky do telčského zámku, podívejte se na sloup vlevo a zjistěte, kolik institucí je na tabulkách uvedeno. Písmenu A přiřaďte jejich počet. .

V době vzniku keše 3 instituce (Zámek, muzeum, galerie)
At the time of the creation of the cache 3 institutions (Castle, Museum, Gallery)
A = 3
.


2. Oldřich z Hradce získal výměnou od Jana Lucemburského Telč. Zjistěte kdy a za co byla Telč vyměněna?

Vyberte jedno pole v celé tabulce
Vyměněný hrad/Rok výměny 1335 1339 1341
Bítov
1
2
3
Bojnice
4
5
6
Bánov u Uherského Brodu
7
8
9

Vyberte políčko, ve kterém souhlasí záhlaví sloupce s rokem výměny a na začátku řádku je vyměněný hrad. Body v tomto políčku přiřaďte písmenu B .


3. Zachariáš z Hradce se výrazně zapsal nejen do historie Telče. Jeho osud ovlivnil otec, po kterém získal moravská panství. Jeho starší bratr se stal držitelem rodového panství v Jindřichově Hradci. Jeho matka Anna byla spřízněna s rodinou českého krále.
V každém řádku a sloupci tabulky vyberte jedno bodované políčko, které jménu přiřadí příbuzenský vztah.

Vyberte jedno pole v každém řádku a každém sloupci
Příbuzenský vztah/Jméno Jiří Adam I. Jáchym
Otec
-3
-2
-1
Bratr
0
1
2
Příbuzný matky
3
4
5


Vyberte políčka, u kterých souhlasí záhlaví řádku i sloupce, body v označených polích sečtěte a přiřaďte písmenu C.


4. Ve Zlatém sále jsou obrazy, které se váží k historii předků. Ve 12.století Petr Vítek rozdělil své panství mezi pět synů. V každém řádku a sloupci tabulky vyberte jedno bodované políčko, které přiřadí každému synovi panství, které dostal od otce.


Vyberte jedno pole v každém řádku a každém sloupci
Město/Syn Smil Vítek Jindřich Vilém Sezima
Sezimovo Ústí
-12
-11
-10
-9
-8
Jindřichův Hradec
-3
-4
-5
-6
-7
Rožmberk a Český Krumlov
-2
-1
0
1
2
Nové Hrady a Stráž nad Nežárkou
7
6
5
4
3
Třeboň a Landštejn
8
9
10
11
12


Vyberte políčka, u kterých souhlasí záhlaví řádku i sloupce, body v označených polích sečtěte a přiřaďte písmenu D.


5. Na stejném obraze jsou zobrazené erby s pětilistou růží. V každém řádku sloupci tabulky vyberte jedno bodované políčko, které přiřadí synovi správný erb.


Vyberte jedno pole v každém řádku a každém sloupci
Erb/Syn Smil Vítek Jindřich Vilém Sezima
Červená růže ve stříbrném poli
12
11
10
9
8
Stříbrná růže v červeném poli
3
4
5
6
7
Modrá růže ve zlatém poli
2
1
0
-1
-2
Černá růže ve zlatém poli
-7
-6
-5
-4
-3
Zlatá růže na modrém poli
-8
-9
-10
-11
-12


Vyberte políčka, u kterých souhlasí záhlaví řádku i sloupce, body v označených polích sečtěte a přiřaďte písmenu E.


6. Rod pánů z Hradce (rod Vítkovců) panoval v Telči až do roku 1604. Telčský zámek se nikdy neprodával, ale dědil z rodu na rod. Od roku 1604 do roku 1945 se v Telči vystřídaly celkem tři rody - Lichtenštejnové z Kastelkornu, Podstatští z Lichtensteinu a Slavatové.Vyberte jedno pole v každém řádku a každém sloupci
Rod/Období 1604-1691 1691-1761 1762-1945
Lichtenštejnové z Kastekornu
-2
-1
0
Podstatští z Lichtesteinu
1
2
3
Slavatové
4
5
6Vyberte políčka, ve kterých souhlasí záhlaví sloupce (období vlastnictví zámku) se jménem rodu, které je uvedeno na začátku řádku. Součet bodů v těchto políčcích přiřaďte písmenu F.


7. Ze Slavatů zmíníme tři jména
První měl za manželku Lucii Otýlii z Hradce, dále je o něm známo, že se stal obětí pražské defenestrace 23. května 1618.
Druhý měl za manželku hraběnku Františku z Meggau, která měla hlavní podíl na vybudování telčské juzuitské koleje.
Třetí se 13. října 1662 při honu vzdálil od své družiny, zabloudil a spadl do vlčí jámy u Vanova. Nad jámou nechal postavit kapli a vstoupil do řádu bosých karmelitánů.Vyberte jedno pole v každém řádku a každém sloupci
Maželka Františka Řeholník Oběť defenestrace
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka
-3
-2
-1
Jáchym Oldřich
0
1
2
Jan Karel Jáchym
3
4
5


Vyberte políčka, u kterých souhlasí záhlaví řádku i sloupce, body v označených polích sečtěte a přiřaďte písmenu G.


8. Majitelé zámku ovlivnili využití jednotlivých sálů v zámku. Zmíníme jen dva - Leopolda II. Podstatského a Karla Podstatského. Jeden z nich byl velkým lovcem a podnikl pět loveckých výprav do Afriky. Historické trofeje vystavil v Africkém sále. Druhý si svým hlubokým zájmem o hudbu vysloužil ve Vídni titul "C.K.Dvorní hrabě hudby". Pořádal zámecké koncerty, které se konaly v Divadelním sále.

Vyberte jedno pole v každém řádku a každém sloupci
Divadelní sál Africký sál
Leopold II. Podstatský
0
1
Karel Podstatský
3
2


Vyberte políčka, u kterých souhlasí záhlaví řádku i sloupce, body v označených polích sečtěte a přiřaďte písmenu H.

Klasicistní skleník Zámek - pohled z parku

Stage 2
N 49° 11.170', E 15° 26.905'
9. Nacházíte se před klasicistním skleníkem v zámeckém parku. Na zámku, zámecké zahradě a v zámeckém parku bylo natočeno hodně filmů. V jednom z filmů nechtěl zahradník zavázat princezně střevíc. Určete počet kamenných částí, ze kterých je složená obruba jezírka před skleníkem a jak se jmenoval zmíněný film?Vyberte jedno pole v celé tabulce
Film/Počet částí Pět Sedm Devět
Z pekla štěstí
0
1
2
Pyšná princezna
3
4
5
Jak se budí princezny
6
7
8


Vyberte políčko, ve kterém souhlasí záhlaví sloupce - počet kamenných částí a začátek řádku - název filmu. Body v tomto políčku přiřaďte písmenu I.

10. Písmenu J přiřaď počet vchodů do parku pro návštěvníky minus jedna.

Kontrolní součty:
2*A
+
B
+
C
=
17
A
+
2*B
-
4*C
=
7
-3*A
+
B
+
2*C
=
5
A
+
2*B
+
3*C
-
4*D
=
12
-E
+
2*F
+
3*G
=
15
2*E
+
F
-
2*G
=
12
3*E
-
5*F
+
7*G
=
9
2*E
+
5*F
-
9*G
-
4*H
=
7
3*E
-
F
+
2*G
+
H
-
3*I
=
5
E
+
F
+
G
+
H
+
I
+
J
=
26Stage final:
N 49° 11.(X)' E 015° 26.(Y)'

Poloha finálky se vypočte pomocí zjištěných hodnot písmen A, B, C, D, E, F, G, H. I, J.

Vypočítejte čísla X, Y, pomocí následujících vzorců:
X = (A+B+C)*(D+E)+B*E-I
Y = (F+J)*(B+G+H)*(H+I)+G*I

Vypočtěte U, V, W, budou se vám časem hodit.
U=A-B+C+D
V=D+E-F+G
W=G+H-I+J

Pro prvních šestnáct úspěšných kešerů jsou připraveny číslované vizitky. Vyražte na finálku !!!
Děkuji vedení zámku v Telči za pomoc při zpracování této keše. Kolegyním M.N. a J.N. za překlad textu.

Park bývá v přechodném období na jaře a na podzim v důsledku podmáčení půdy uzavřen. Taktéž po velkých deštích, hrozí vývraty starých stromů.
Respektujte tento zákaz vstupu!!!

Additional Hints (Decrypt)

mn eburz / n ebhaq gur pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)