Skip to content

<

Amata trail #5

A cache by jukis&prusak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/26/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT]

Vietas apraksts:
Amatas taka atrodas Gaujas Nacionālajā parkā. Taka aizvijas gar Amatas labo krastu no Vidzemes šosejas tilta pie Melturiem, gar Kārļiem un Zvārtes iezi līdz Amatas tūristu apmetnei pie Kārļu - Līgatnes ceļa Veclauču tilta. Taka aicina iepazīt Amatas upi. Amata tek pa senleju ar stāviem, līdz 45 m augstiem smilšakmens un dolomīta krastiem; tā ir viena no dziļākajām un savdabīgākajām Vidzemes upju ielejām. Amata ir viena no straujākajām, krāčainākajām un tīrākajām Gaujas pietekām. Ne velti lībiešu valodā vārds Amada nozīmē „straujā”. Taka ir brīnišķīga vieta pastaigām un dabas izzināšanai. Amatas takas kopgarums ir aptuveni 16 km, kas ir aptuveni 5 stundu gājiens no Veclauču lilta līdz Melturu tiltam atkarībā no pārvietošanās ārtuma.
Sīkāku informācijas par Amatas taku, apskates objektu aprakstu un takas shēmas skatīt šeit.

SVARĪGI:
- Velciet pārgājienam piemērotus apavus.
- Ņemiet vērā, ka pavasarī un pēc lietus atsevišķi takas posmi var būt nedaudz applūduši.
- Atsevišķos takas posmos var būt bīstami, īpaši pēc lietus – esiet piesardzīgi un uzmanīgi!
- Velobraucieniem taka nav piemērota!
- Esiet uzmanīgi, mežā ir sastopamas čūskas, ērces, lapsenes u.c. mošķi.
- Savas bildes un piedzīvojumu aprakstu vēlams atstāt pie sērijas pirmā slēpņa ierakstiem, pārējos var tik sīki neizplūst (pietiks ar komandas nosaukumu un/vai TFTC :)). Ja Jums patika šī slēpņu sērija, un Jūs vēlaties piešķirt favorītpunktu, to arī labāk atstāt pie sērijas pirmā slēpņa.

Dažos sērijas slēpņos uz logbuka titullapas Jūs atradīsiet vērtības, piefiksējiet tās, lai atrastu AMATA TRAIL BONUS slēpni.

Slēpņa apraksts:
Slēpnis ir PET pudeles sagatave, tajā iekšā ir viesu grāmata un zīmulis (bet drošības labad paņemiet līdzi savu, jo visādi mēdz gadīties).
Koordinātes var būt neprecīzas apvidus reljefa un koku dēļ, tāpēc slēpņu atrašanās vieta ir atzīmēta ar sarkanu atstarotāju.
LŪDZAM NOLIKT SLĒPNI ATPAKAĻ TURPAT, KUR TAS TIKA ATRASTS!!!!

Šis slēpnis ir daļa no slēpņu sērijas „AMATA TRAIL”, kas izvietoti gar Amatas upi posmā no Veclauču lilta līdz Melturu tiltam (aptuveni 16 km). Iesakām apmeklēt visus šos slēpņus viena pārgājiena laikā.


[ENG]

The Location:
The Amata trail passes along the right bank of the Amata river from the bridge on the Vidzeme highway (A2) in Melturi, by Kārļi and Zvartes Rock to the tourist stop of Amata near the Veclaucu bridge on the road from Karli to Ligatne. From the trail can be seen the Amata river, which flows through the old valley with steep sandstone and dolomite cliffs up to 45 metres in height; it is one of the deepest and oldest valleys of Vidzeme. Amata is one of the fastest flowing, cleanest influents of the Gauja river and it is full of rapids, the word “amada” in Livonian language means rapid. The trail is a wonderful place for walking and immersing yourself in the nature. The total length of the trail is approximately 16 km, which is approximately 5 hour walk from Veclaucu bridge to Melturu bridge depending on your speed.

IMPORTANT:
- Wear comfortable shoes.
- Note that in spring and after rain some sections of the trail might be a bit flooded.
- Some sections of the trail might be dangerous, especially after it had rained – please be very careful and watch your step!
- The trail is not recommended for bicycles!
- Please be careful, there are snakes, ticks, wasps and other wild things in the forest.
- Your pictures and detailed log you can leave at the 1st cache but in other it will suffice only with your team name and/or TFTC :). If you enjoyed this series of caches and wish to leave a Favorite Point, it is also best is you leave it at the 1st cache of the series.

In some of the logbooks (on the front page) you will find some values, write them down in order to find AMATA TRAIL BONUS cache.

The Cache:
The cache is camouflaged PET bottle that contains logbook and a pencil.
Coordinates might be imprecise due to terrain elevations and trees, therefore the location of each cache is marked with red reflector.
PLEASE PUT THE CACHE BACK EXACTLY AS YOU FOUND IT!!!

This cache is part of „AMATA TRAIL” series. These caches are placed along Amata river from Veclaucu bridge to Melturu bridge (approximately 16 km). We recommend to visit all the caches during one hiking trip.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] oremf nvm rtyvgrz + fnexnaf ngfgnebgnwf
[ENG] ovepu oruvaq sve gerrf + erq ersyrpgbe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.