Skip to content

Livberzes baznica un dzelzcela stacija Mystery Cache

Hidden : 05/29/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The Cache is NOT at the listed coordinates / Norādītajās koordinātēs Jūs slēpni neatradīsiet

[LAT] Lai atrastu gala koordinātes, Jums būs jāapmeklē Līvbērzes baznīca un dzelzceļa stacija. Es ieteiktu sākt ar dzelzceļa staciju (ST1).
Pie baznīcas: Jāsaskaita cik krusti ir uz metāla ieejas vārtiem (vērtība A).
Baznīcai otrā pusē ir metāla sēta. Jāsaskaita cik sētai ir nolauzti metāla puļķīši. (vērtība B)
Baznīca tiek apgaismota. Jums jāsaskaita uz cik stabiem izvietoti apgaismes ķermeņi (vētība C)
Cik skursteņu ir baznīcai? (vērtība D)
Waypointā ST1 jāsaskaita, cik vārdi ir uz dzeltenās plāksnītes virs durvīm. (vērtība E ir vārdu skaits uz plāksnītes kvadrātā )
Gala koordinātes ir: [Formula izmainīta 2018. gada 03. novembrī!!!]
N 56° 4[D*A].[C+D-A][B+C-(A*C)-(D*A)][B-(C*A)-D]
E 023° 2[B-A-D+C].[C-D][B-D][B-C-A*D]
Rezultātu var pārbaudīt šeit.
Lībērzes baznīcas mājas lapa http://svetajazepacentrs.lv/
Vikipedija: Livberzes Sveta Jazepa Romas katolu baznica

[ENG] To find the final coordinates, you will need to visit Livberzes church and railway station. I suggest to start with railway station (ST1). And the taks:
How many crosses are to the metal entrance gate (value A).
Church on the other side is a metal fence. Count how many have lost their metal fence endings. (value B)
The church is lighted. Count the number of poles placed lighting lamps (value C)
How many chimneys have the church? (value D)
At waypoint ST1 count how many words are on little yellow plate over doors. (value E is the word count in a square)
The final coordinates are: [Formula changed on November 3, 2018 !!!]
N 56° 4[D*A].[C+D-A][B+C-(A*C)-(D*A)][B-(C*A)-D]
E 023° 2[B-A-D+C].[C-D][B-D][B-C-A*D]
Check your solution here.
Lībērzes church website http://svetajazepacentrs.lv

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] Vrxšn.
[ENG] Vafvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)