Skip to Content

This cache has been archived.

Kashubian Reviewer: Cześć,
Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od właściciela skrytki, więc jestem zmuszony ją zarchiwizować. Jeśli w terenie pozostały jakiekolwiek elementy po skrytce, proszę o ich uprzątnięcie.

Kashubian Reviewer
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Poland

More
<

Wojciechowym tropem:1 / Adalbert's trial no:1

A cache by abdul65 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/03/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


w środku / inside

[PL]


Seria 9 keszy o różnej skali trudności "projektu" Wojciechowym tropem.

Dla zdobywców wszystkich przewidziany będzie bonus.

Zanotuj sobie cyfro-liczbę!Źródło Św.Wojciecha w Sopocie


Woda ze zdroju św.Wojciecha. Jest to woda lecznicza (solanka) o 4,5% stężeniu soli głównie bromu i jodu.

Solanka ta ma pierwotne stężenie 4,5% soli i jej źródło znajduje się na głębokości 839 metrów pod ziemią. Wiek tej wody określa się na 70 milionów lat, co oznacza że jest starsza niż dinozaury. Patronem ujęcia jest św.Wojciech, praski biskup, zamordowany w 997 roku w Prusach w trakcie misji chrystianizacyjnej. Jest on patronem Polski i miasta Gdańska. Ciekawostką jest to, że odwiercony w 1973 roku otwór pozwala na wypływ solanki samoistnie na skutek jej ciśnienia w złożu. W 1997 r. zostało uruchomione ujęcie wody chlorkowo-sodowej. Dzięki tej solance od roku 1998 Sopot uzyskał status uzdrowiska.


Solanka ma właściwości lecznicze, zawiera znaczną ilość związków jodu, bromu i sodu. Stosuje się ją w leczeniu sanatoryjnym w postaci kąpieli solankowych do leczenia chorób reumatycznych oraz zwiększania odporności. Przeciwwskazaniem są choroby krążenia. Woda ta nadaje się w stanie naturalnym do kąpieli mineralnych, a po rozcieńczeniu również do inhalacji i picia. W postaci inhalacji stosowana jest do leczenia schorzeń dróg oddechowych i tarczycy. Podobno woda ta, oprócz właściwości leczniczych, znakomicie się również nadaje do kiszenia ogórków.


Ze źródła pompowana jest do Parku Południowego położonego po południowej stronie molo sopockiego. Graniczy on ze Skwerem Kuracyjnym i plażą, ma powierzchnię około 3 hektarów. Jest typowym parkiem uzdrowiskowym, z nasadzeniami różnorodnych gatunków drzew i krzewów. Znajdują się w nim liczne alejki i ławki, a jednymi z większych atrakcji są grzybek inhalacyjny i pijalnia wody mineralnej, znajdujący się w pobliżu Zakładu Balneologicznego. Z zadaszonych fontann zaczerpnąć można solanki leczniczej, pochodzącej ze Zdroju św. Wojciecha. W pijalni wody znajduje się osiem rurek z których płynie solanka. Z jednej z nich ma ona pierwotne stężenie 4,5% a w pozostałych piętnastokrotnie rozcieńczona ze zwykłą wodą, ma stężenie właściwe do picia, tj. 0,3% zawartości soli.


Kesz: prosty, mikro, typu miejskiego jak określiła WiesiaK ;)

Weź coś do pisania.


!UPEWNIJ SIĘ ŻE DOBRZE ODŁOŻYŁEŚ![ENG]


Series of 9 caches with different difficulty in "Wojciechowym tropem"(Adalbert trail) project.

For geocachers who find all caches in this series some bonus is prepared.

Note figure-number!"Świety Wojciech"(Saint Adalbert) spring in Sopot.


Water from Saint Adalbert spring. It is healing water with 4,5% concentration of salts, mainly bromine and iodine. This brine has 4,5% concentration of salts and has source at 839 meters under the ground. Age of brine is approximately 70 millions of years, what means it is older than dinosaurs. Patron of this spring is Saint Adalbert, Bishop of Czech Prague, murdered in Prussia in 977, when during the mission of Christianization.
He is patron of Poland and Gdańsk. Interesting thing about this spring is the fact, that drilled in 1973 hole allow spontaneous flow of water from it, caused by pressure in the source underground. " The water intake of this brine was started in 1997 year .Thanks to this brine in 1998 Sopot get status of health resort.


Brine has medical properties. Water contains a lot of sodium, bromine and iodine. It is used in healing in the form of brining to help with rheumatic diseases and increase immunity. Contraindications are cardiac disease. In natural state this water is used to mineral bath. After dilution it can be used also in inhalation and drinking. In inhalation form it is also used to treat diseases of the respiratory tract and thyroid. Apparently this water, in addition to its healing properties, is also perfectly suitable for pickling cucumbers.


Water from the source is pumped to the South Park located on the south side of the pier in Sopot. It is bordered with the "Skwer Kuracjyjny" (treatment square in free translation) and the beach. It has an area of about 3 hectares. It is a typical spa park, with various species of trees and shrubs. It contains numerous alleys and benches, and one of the biggest attractions are the "inhalation mushroom" and mineral water pump-room, located near the Balneological institute. From roofed fountains you can take some water derived from "Zdrój św Wojciecha"(St. Adalbert spring). In the pump-room you can find 8 tubes with brine. One of them has a primary concentration of 4.5%, while the rest has fifteen-times thinned brine, at a concentration suitable for drinking, 0.3% of salt content.


Cache: Easy, micro, Town type as WiesiaK said.

Take something to write.


!Make Sure you hide it well!
Free counters!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

485 Logged Visits

Found it 397     Didn't find it 65     Write note 2     Archive 1     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 6     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 27 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.