Skip to content

<

Most slavy

A cache by iphigenia Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/10/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK: Filmový festival Artfilm vznikol v roku 1993, v roku vzniku Slovenskej republiky. Je najdlhšie organizovaným medzinárodným filmovým festivalom bez prerušenia.
Tradícia Artfilmu vznikla vďaka iniciatíve filmového režiséra, dlhoročného umeleckého riaditeľa festivalu Petra Hledíka a filmového režiséra Vladimíra Štrica, ktorý do roku 2004 pôsobil ako programový riaditeľ. Už od začiatku sa na príprave festivalu ako predsedníčka festivalového výboru podieľala slovenská herečka Božidara Turzonovová.
Vznik festivalu podľa Hledíka súvisel s dobou. Práve na začiatku 90. rokov totiž zanikali filmové štúdiá na Kolibe, rapídne ubúdali finančné prostriedky na slovenskú kinematografiu a filmy sa prestali nakrúcať. Artfilm chcel teda suplovať živú kinematografiu. Prvý ročník sa začal 14. júna 1993 v Trenčianskych Tepliciach pod záštitou UNESCO. Bol komornou prehliadkou dokumentárnych filmov. Premietalo sa len v jednom kine pre dve stovky divákov.
Prvý ročník bol venovaný filmom o baroku, keďže rok 1992 bol medzinárodným rokom baroka a pri tejto príležitosti vzniklo mnoho filmov, ktoré sa mu venovali. Keďže došlo k rozdeleniu Československej federatívnej republiky, organizátori sa rozhodli urobiť aj bilančnú prehliadku dokumentárnej tvorby z obdobia Československa. Hviezdou prvého ročníka bol britský avantgardný filmár Peter Greenaway.
Postupom času si organizátori uvedomili, že premietať len dokumentárne filmy, je limitujúce, programovú ponuku teda rozšírili. Prvým výrazným medzníkom v histórii Artfilmu bol rok 1995. Vtedy festival zmenil zameranie a stal sa prehliadkou filmov o umení a umelcoch. V tomto roku po prvý raz udelili aj ocenenie Hercova Misia – Actor's Mission Award. Jej prvým laureátom sa stal taliansky herec Franco Nero. Dodnes si Hercovu misiu prišlo osobne prevziať takmer 40 slovenských, českých i svetových hereckých osobností. V zozname svietia aj svetové mená ako Geraldine Chaplin, Jean-Paul Belmondo, Gina Lollobrigida, Catherine Deneuve či Ornella Muti. Zo slovenských a českých osobností získali cenu napríklad Jozef Kroner, Emília Vášáryová, Ladislav Chudík, Jiří Bartoška, Iva Janžurová alebo Bolek Polívka.
Súťaž celovečerných hraných filmov bola do programu po prvý raz zaradená v roku 1997. V tomto roku sa premietania začali konať aj v Trenčíne.
V roku 2001 začal Artfilm popri hercoch oceňovať aj domácich a zahraničných filmových profesionálov najrôznejších filmárskych povolaní za výrazný prínos do oblasti kinematografie cenou Zlatá kamera. Cenu získalo takmer 20 osobností ako napríklad Martin Hollý, Dušan Hanák, Juraj Jakubisko, Andrzej Wajda a Miklós Jancsó.
Od roku 2002 sa Artfilm začal charakterizovať ako festival filmového umenia a odvtedy mu dominujú celovečerné hrané filmy z celého sveta. V tom roku pribudlo na festivale aj obľúbené kino pod holým nebom – Kočovný kinematograf bratov Čadíkovcov.
Ďalším významným medzníkom v histórii Artfilmu bol rok 2007. Vtedy Artfilm oslávil jubilejných 15 rokov existencie a do svojej histórie si tak zapísal 105 festivalových dní, počas ktorých sa premietlo vyše 1500 celovečerných, strednometrážnych aj krátkých hraných filmov, ako aj animovaných, dokumentárnych a experimentálnych filmových diel. Jednou z noviniek bol v roku 2007 nárast počtu festivalových kín. Peter Hledík sa stal riaditeľom Hercovej misie – Actor’s Mission Award.
V roku 2009 sa stal novým programovým riaditeľom Peter Nágel a Artfilm zmenil svoj názov na Art Film Fest.

Z komorného stretnutia filmových tvorcov a fanúšikov sa v priebehu rokov stala jedna z najvýznamnejších kultúrnych udalostí na Slovensku.
Vďaka rozšíreniu festivalu aj do Trenčína, Artfilm pritiahol aj nových divákov.
Počet divákov každoročne stúpa. Kým v roku 1993 Artfilm navštívilo skromných 400 divákov, o štyri roky neskôr prekročila návštevnosť hranicu 15-tisíc filmových fanúšikov. V roku 2007 privítal Artfilm až 25 tisíc ľudí. Minulý ročník už navštívilo takmer 30-tisíc ľudí.
Artflim bol už od svojho vzniku špecifický komornou atmosférou Trenčianskych Teplíc a termálnych kúpeľov. Kvalitné filmy a zaujímavé osobnosti sú samozrejmosťou každého filmového festivalu, ale obrovskou devízou Artfilmu je práve rodinná atmosféra. Na uliciach Trenčianskych Teplíc totiž môžu návštevníci stretávať hostí festivalu a komunikovať s nimi.

Výpočet finálnych súradníc: Vašou úlohou je zapísať poslednú číslicu roka v ktorom dostali ocenenie "Hercova misia" títo herci:
 • A = Franco Nero
 • B = Květa Fialová
 • C = Nastassja Kinski
 • D = Gina Lollobrigida
 • E = Claudia Cardinale
 • F = Gérard Depardieu

Pozor, zmena finálnych súradníc!

Finálne súradnice: N48° 54.ABC E018° 10.DEF


EN: The longest continuously-running film festival in Slovakia, the Artfilm Film Festival was established in 1993, the same year in which the Slovak Republic was founded.
The Artfilm tradition came into being thanks to the initiative of two film directors: the festival’s long-time artistic director, Peter Hledík, and Vladimír Štric, who worked as program director until 2004. And since the festival’s earliest developments, Slovak actress Božidara Turzonovová has chaired festival committee.
According to Hledík, the festival’s founding was connected to its time. Due to the closing of Koliba Studios right at the start of the 1990s, funding for Slovak cinema rapidly dried up, and films stopped being made. Artfilm wanted to make up for this. The first annual festival commenced on 14 June, 1993 in Trenčianske Teplice, under the auspices of UNESCO. It was an intimate presentation of documentary films, and it screened in just one cinema for two hundred viewers.
This first festival was dedicated to films about the baroque period, because 1992 had been the international year of the baroque, resulting in many films being shot on this subject. In reaction to the break-up of Czechoslovakia, the organizers decided to create a comprehensive overview of documentary film work throughout the Czechoslovak era. The first year’s guest star was British avant-garde filmmaker Peter Greenaway.
As time went on, the festival’s organizers became increasingly aware that limiting the festival to documentaries was unnecessary, and they consequently widened its scope. In 1995 came the first major turning point in the festival’s history: its focus shifted to a presentation of films concerning art and artists. It was also that year when the first Actor’s Mission Award was bestowed, to Italian actor Franco Nero. And to this day, nearly forty Slovak, Czech and international performers have arrived to accept this prestigious award, including world-famous stars such as Geraldine Chaplin, Jean-Paul Belmondo, Gina Lollobrigida, Catherine Deneuve and Ornella Muti, and Slovak and Czech performers including Jozef Kroner, Emília Vášáryová, Ladislav Chudík, Jiří Bartoška, Iva Janžurová and Bolek Polívka.
The competition of feature films was introduced to the programme in 1997, as was the expansion of the festival to include screenings in Trenčín.
In 2001, Artfilm started awarding a variety of national and international film professionals as well, with the Golden Camera, for their notable contributions to the world of cinema. The prize has been received by more than twenty artists, among them Martin Hollý, Dušan Hanák, Juraj Jakubisko, Andrzej Wajda and Miklós Jancsó.
In 2002 Artfilm began to define itself as a festival of film artistry, and since then it has focused on feature films from around the world. 2002 also saw the arrival of the popular open-air cinema – the Čadík Brothers’ Travelling Cinematograph.
Several more festival landmarks took place in 2007. First of all, it celebrated its 15th anniversary, for a cumulative total of 105 festival days, and having screened over 1500 feature-length, medium-length, and short fiction films, as well as animated, documentary, and experimental works. It was also in this year that the number of festival cinemas increased, and Peter Hledík became the director of the Actor’s Mission Award.
In 2009 so far, Peter Nágel has assumed the role of program director, and Artfilm has changed its name to Art Film Fest.

What started as an intimate gathering of filmmakers and fans has over the course of the years become one of the most prominent cultural events in Slovakia.
Thanks to the festival’s expansion into Trenčín, Artfilm has also drawn new audiences.
The number of visitors grows each year. While 1993’s Artfilm was attended by a modest 400 guests, four years later attendance levels surpassed 15 000 film fans. In 2007, Artfilm welcomed close to 25 000 visitors, and last year this number rose to nearly 30 000.
From its onset Artfilm has distinguished itself with the intimate atmosphere of Trenčianske Teplice and its thermal spas. As at any film festival, quality films and interesting personalities go without saying, but Artfilm’s tremendous asset is its truly familial atmosphere, allowing visitors to meet and converse with festival guests on the streets of Trenčianske Teplice.

Calculation of final coordinates: Your task is to write the last digit of the year in which they were awarded the "Actor's Mission" these actors:
 • A = Franco Nero
 • B = Květa Fialová
 • C = Nastassja Kinski
 • D = Gina Lollobrigida
 • E = Claudia Cardinale
 • F = Gérard Depardieu
The final coordinates: N48° 54.ABC E018° 10.DEF

Additional Hints (Decrypt)

FX: cbq fxnyaýz cerivfbz, bcebgv qehurw ynzcr mn máibebh
RA: haqre yrqtrf, pbzcnerq gb frpbaq ynzc jvgu n onevre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.