Skip to Content

<

#4 Klippans Naturreservat

A cache by Team Jensa71 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/22/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En härlig promenad som tar er genom Klippans Natur- och Kulturreservat.OBS!
Då det växer ömtålig mossa och lav här i reservatet ombes ni att inte gå utanför stigarna. Pga detta är alla cacherna (utan #1 som ligger precis utanför reservatet) placerade på stigarna så att ni aldrig behöver lämna dessa. Vi ber er även följa stigen runt trots att det kanske går att gena genom terrängen.
Tack!


Välkommen till Klippans Naturreservat. Här finner du ett kuperat skogsområde med ett för Västsverige ovanligt gammalt barrskogsbestånd. Skogen har stått orörd i över 150 år så du möts av en dramatisk och lummig natur. Att vandra i reservatet är som att gå in i en annan värld och i en annan tid. Skogen får sköta sig själv, träden får växa upp och bli så gamla de orkar bli och i sinom tid falla till marken. Det finns gott om omkullfallna träd och nakna stammar som är på väg att dö. Förhållandena är optimala för mängder av organismer av alla dess slag. Här finns unika moss-, lav- och svamparter. Du kan träffa på flera olika ugglor, hackspett, tjäder, orre mfl. Har du tur kanske du ser älgar, rådjur eller en liten ekorre. Vid fägatan nära lämningarna av ett torp kan det finnas orm, så var lite vaksam sommartid. Inom området finns också lämningar efter ett dämme till en såg eller kvarn. I slutet på juli varje år brukar här hållas ett slåttergille, där man brukar jorden med gamla metoder. I anslutning till området finns även motionsspår som startar vid Hindåsgården.

Rundan är ca 1,9 km med enkla, traditionella cacher. Vänligen notera Västkuststiftelsens rekommendationer att undvika beträda området utanför stigen för att bevara det unika mosstäcket. Alla 5 cacherna är därför lättplacerade nåbara utan att lämna stigen. Passa på att logga GCJG13 - "Old Mills #2 Klippan" som ni finner på en liten avstickare efter cache nummer 3. Notera också att det inte finns någon bonus/final på rundan. Naturen är bonusen på denna runda! 

Parkera gör du bäst vid parkeringsplatsen, se angivna koordinater. Vi blir glada om du delar med dig av foton när går rundan. Vi hoppas att du får en trevlig naturupplevelse.

Vill du veta mer om Klippans Naturreservat eller andra vackra naturområden i närheten, då finner du bra info på Länstyrelsens hemsida. Där finns även en broschyr att ladda ner om miljön och djurlivet i Klippan.


 

NOTE!
As it grows fragile moss and lichen here in the reserve you are asked not to leave the trail. Because of this all caches (without # 1 which is located just outside the reserve) are located on the paths so that you never have to leave them. Please also follow the path around even though it may be possible to take a shortcut through the terrain.
Thank you!

Welcome to Klippans Nature Reserve. Here you will find a hilly, wooded area of western Sweden with a rare old coniferous forest stands. The forest has been untouched for over 150 years so will result in a dramatic and lush scenery. A hike in the reserve is like stepping into another world and another time. The forest will take care of itself, the trees can grow up to be as old as they can be and eventually fall to the ground. There are plenty of fallen trees and bare stems that are about to die. The conditions are optimal for a variety of organisms of all kinds. There are unique moss, lichen and fungi species. You may encounter a variety of owls, woodpeckers, grouse, black grouse and others. If you are lucky you may see moose, deer or a small squirrel. In cattle track near the remains of a cottage, there may be snakes, so was a bit wary in summer. Within the area there are also remnants of a dam for a saw or grinder. At the end of July each year, usually held here a hay-feast, where on farming with old methods. In connection with the area there are jogging tracks starting at Hindåsgården .

The round is about 1.9 km with simple, traditional caches. Please note the West Coast Foundation's recommendations to avoid to tread the area off the beaten path in order to preserve the unique moss cover. All five caches are therefore easy to reach without leaving the trail. Be sure to log GCJG13 - "Old Mills # 2 Klippan", which is located on a slight detour after cache number 3. Also note that there is no bonus / finale to the round. Nature is the bonus on this round!

The park is best done at the parking lot, see the given coordinates. We will be happy if you share your photos after the round. We hope you enjoy your outdoor experience.

Additional Hints (Decrypt)

[Swe] Haqre zbffvt fgra. Qh oruöire vagr yäzan fgvtra.
[Eng] Haqre zbffl fgbar. Lbh qba'g arrq gb yrnir gur genvy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.