Skip to content

<

PP Devin ... (Hamr na jezere)

A cache by anvy & bearka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/14/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


S touto zajímavou přírodní památkou jsme se seznámili při našich nedávných toulkách Máchovým krajem. K našemu překvapení nemá dosud svého kešíka, rozhodli jsme se tedy informovat o místě touto formou.

Přírodní památka Děvín, je zajímavá nejen z hlediska geologického, ale také z hlediska historického a přírodopisného.

PP tvoří tři výrazné vrcholy u Hamru na Jezeře, ležící v přímce na jedné žíle polzenitu a prostupující okolními pískovci.Žíla o síle 2 m zpevnila pískovec, který pak byl vypreparován z okolních měkčích substrátů. Zvětráváním polzenitové žíly vznikal limonit a jílové minerály, které byly v minulosti těženy jako železná ruda. Na všech třech vrších se zachovaly zajímavé pozůstatky těžby. Na Děvíně dvě štoly a dvě tesané studny v pískovci, z nichž jedna je propojena s podzemními prostorami hradu. Na dalším z vrcholů povrchové lůmky a na zbývajícím pozůstatek po vytěžené žíle v podobě úzkého a hlubokého a hlubokého příkopu spojeného se štolou.

Žíly polzenitu prorážející křídové pískovce můžeme najít v okolí vrcholu.

Geologickou mapu oblasti s podrobnou legendou můžete najít na adrese: (visit linkGeologická mapa

Další zajímavé informace, nejen o této lokalitě:

(visit link)
(visit link)

Nyní ke zřícenině:

Zřícenina hradu Děvín leží na vrcholu stejnojmemmého,čedičem prostoupeného pískovcového vrchu nedaleko obce Hamr na Jezeře. Hrad neměl příkopy, protože byl chráněn samotnou polohou nad příkrými srázy. Byl vybudován na pískovcové kupě .Předhradí pod ním bylo ze dřeva, cesta z něj podél hradby vedla do druhého, horního předhradí zbudovaného z kamene. Do vlastního hradu, chráněného baštami, se vcházelo třetí bránou. Dnes jsou zachovány jen zarostlé zbytky zdiva, které si zčásti rozebrali obyvatelé obce, dále zbytky sklepa a dvou studen. Při průzkumech (mj. Severočeským museem roku1971) byla nalezena v podzemí štola, kde se těžila železná ruda pro zdejší pece i známky rozšiřování hradu jižním směrem.
zriceninazricenina2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie.
Hrad byl založen rodem Markvarticů před r. 1250. Písemné zprávy dokazují existenci hradu v majetku krále Přemysla Otakara II v 13.století. Byl jedním z hradů postavených na ochranu staré obchodní cesty na sever do Lužice. Další panovník Václav II. jej postoupil roku 1283 Janovi z Michalovic a od něj jej získal vyšehradský probošt Jan. Dostavbu dříve královského hradu zajistili pozdější vlastníci z rodu Vartemberků v následujícím století. Ti jej drželi do roku 1516. V době jejich panování hrad roku 1444 oblehlo žitavské vojsko, dobýt hrad se jim nepodařilo. Hrad odolal i nájezdům husitskýchvojsk. V roce 1516 se jeho vlastníkem stali Biberštejnové ovšem za jejich panství význam hradu klesal, ač i za nich stavební úpravy (renesanční) na hradu pokračovaly jeho rozšiřováním. V následujících letech se jeho majitelé střídali. Hrad sice nikdy nebyl dobyt,ale během třicetileté války roku 1645 pobořený Švédy pak zcela zpustnul.
Hrad je zapsán do seznamů přírodních i kulturních památek.

Přístup k Děvínu.
Ke zřícenině se dostanete nejsnadněji ze známého letoviska Hamr na Jezeře. Pohodlná lesní cesta po červeně značené turistické trase vás zavede po cca 2 km na výchozí souřadnice. Je zde odbočka k vrcholu s rozcestníkem a infotabulí. Tady si můžete oddechnou před závěrečným útokem na hrad a svézt to na váší touhu po vědomostech. Ale od vyvrcholení vás dělí opravdu je malý kousek. V posledním úseku překonáte několik stupňů, zajištených kulatinou, následující pohodlné dřevěné schodiště vás dovede přímo do vstupní brány zříceniny na vrcholu.

Pro zalogování je třeba splnit několik obvyklých, obligátních formalit.

a.odpovědět mailem z profilu na několik jednoduchých otázek

1. Jakou rozlohu má tato PP ?

2. Kdy byla vyhlášena ?

3. Jaké další 2 vrcholy do ní patří ?

4. Co je to polzenit, mezi jaký druh hornin patří ?

5. Změřte pomocí GPS nadmořskou výšku na vrcholu poblíž studny, zakryté kovovou mříží.

6. Odhadněte hloubku studny.

7. Jmenujte další dvě známá místa nesoucí jméno Děvín. Obě jsou také zajímavé z geologického hlediska.

b. Nepovinná část :Přiložit k logu 2 vaše fotky, pořízené

1. na výchozích souřadnicích

2. na vrcholu v areálu zříceniny

Pokud nespěcháte, doporučujeme po návratu k odbočce pokračovat dál v cestě cca 0,5 km k rozcestí Pod Děvínem a odtud vpravo po zelené značce se okružní cestou vrátit zpět do Hamrů. Pohodová, nenáročná trasa, celkem cca 11 km . Cestou můžete navštívit několik dalších zajímavých kešíků.

GC2699R Wide Stone / Siroky kamen - earth, přírodní památka
GC3M72N Skalní divadlo – earth, další přírodní památka, spolu s mystery
GC1D11R My ukrajinci remizy neznajem (dvě muchy jednou ranou !!! Doporučujeme přečíst hint)
GCZZE9 Stohanek - přírodní památka, zřícenina s pěkným výhledem
GC2DZDX Pamatnik generala Antonina Sochora

Zdroj: (visit link)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.