Skip to content

Rondje W4: Wonen Water Wegen en Werken langs de A4 Multi-cache

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

More
Hidden : 06/14/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

W4 logoDit is een bijzondere route die u meeneemt door het W4-gebied bij Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden. Al fietsend of wandelend ziet u waar in dit gebied de rijksweg A4 verbreed en verdiept is en vooral ook wat dit betekent voor de directe omgeving.
W4 gebied in vogelvlucht

Wat is W4?

W4 is het plan waarmee de W4-partners - de toenmalige ministeries VROM en Verkeer en Waterstaat, nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu - de provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden - de leefkwaliteit in de regio willen verbeteren. W4 staat voor een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde inpassing van de verdiepte en verbrede A4 én het ontwikkelen van naast de snelweg gelegen gebieden. Waar de A4 eerst woongebieden van elkaar scheidde, vormt de weg nu geen fysieke barrière meer. W4 geeft de Leidse regio een impuls op het gebied van Wonen, Water, Wegen en Werken. Bekijk hier een filmpje over het W4 gebied.

Verbreden A4

Het gedeelte van de A4 bij Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden is het laatste deel waar de A4 verbreed is van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De A4-brug over de Oude Rijn heeft plaats gemaakt voor twee aquaducten: voor iedere rijrichting één. Ook ligt de A4 nabij de Oude Rijn over een lengte van 1400 meter verdiept. Op- en afritten zijn verbeterd. Tussen de verdiepte ligging en de N206 zijn hoofdrijstroken en parallelrijstroken gekomen. Hierdoor stroomt het verkeer beter door. Rijkswaterstaat was opdrachtgever voor het verbreden van de A4. De Combinatie A4 Burgerveen-Leiden, met de BAM als hoofdaannemer, voerde de werkzaamheden uit.

De route

De route heeft twee gezichten: u komt langs bewoond gebied langs alle punten waar de verbreding van de A4 goed zichtbaar is. Maar de route leidt ook door het mooie polderlandschap van het Groene Hart. De totale route is ongeveer 14 km en is zowel geschikt voor wandelaars als voor fietsers. Het startpunt van deze cache is de parkeerplaats van het voormalige informatiecentrum A4 (sinds januari 2015 gesloten).

Hoe werkt het? 

Fiets of wandel langs alle 16 gegeven waypoints. Zoek bij elk waypoint een detailfoto en een beschrijving. Noteer de cijfers van de juiste foto en beschrijving in de tabel. Tel steeds de cijfers van de foto en de beschrijving bij elkaar op. Let op de mintekens voor de cijfers bij de foto's! 
Bereken vervolgens de waarden van A, B, C, D, E, F, G, H en I. Vul de getallen in in de formule en zo vindt u het coördinaat dat naar de cache leidt. 

De detailfoto's

Hieronder ziet u de detailfoto's. Zoek op elk waypoint de juiste foto en noteer de bijbehorende waarde in de tabel. Let op de mintekens voor de cijfers bij de foto's!

 

De beschrijvingen

Hieronder volgen de beschrijvingen. Zoek bij elk waypoint de juiste beschrijving en vul het nummer van de beschrijving in in de tabel.

 1. Meer dan vijftig  jaar reed het verkeer op de A4 via een brug over de Oude Rijn. Een brug in een snelweg  is tegenwoordig niet meer wenselijk. Zeker niet als de brug regelmatig open moet voor schepen. Daarom zijn er twee stalen aquaducten in de Oude Rijn geplaatst: voor elke rijrichting één. Het eerste aquaduct is in 2011 geplaatst, de tweede in 2013. Voor voetgangers en fietsers was het hier vroeger een lastige opgave om de Oude Rijn te kruisen. Aan de Leiderdorpse kant was een trap met 38 treden en aan de Zoeterwoudse kant een steil talud. Dagelijks moesten honderden mensen met de fiets aan de hand al die treden op of af. Nu is er een ophaalbrug voor voetgangers en fietsers. Een hele verbetering! [1]
   
 2. De woonwijk Roomburg is gebouwd in de periode 2005-2009 en bestaat uit ongeveer 1000 woningen. Roomburg is de laatste grote uitbreidingslocatie van Leiden. Duurzaamheid was het uitgangspunt bij de bouw van de wijk Roomburg. [2]
   
 3. De gemeente Leiden heeft hier een recreatief stadspark aangelegd: Archeologisch park Matilo. Opgravingen brachten aan het licht dat hier vroeger heiligdommen, werkplaatsen, winkels en een heus theater te vinden waren. De archeologische resten blijven bewaard onder de grond en zijn boven de grond zichtbaar als een blijvende herinnering aan het Leidse verleden. Het eerste deel van het park is in 2011 geopend. Er zijn onder andere ophaalbruggen, speeltoestellen in Romeinse stijl en een moestuin voor kinderen. [3]
   
 4. Vierzicht is met zijn 850 meter lange bebouwing vlak langs de A4 een bijzonder project. Het kantorencomplex en het winkelgebied WOOON fungeren als geluidsbarrière voor de woningen nabij de snelweg. In Vierzicht wordt ongeveer 18.000 m² aan nieuwe voorzieningen gerealiseerd (exclusief parkeren). [4]
   
 5. Gemeente Zoeterwoude ontwikkelt hier de nieuwe wijk VerdeVista Meerburg. Met kantoren, winkels, leisure, appartementen en woningen. In totaal is deze locatie ongeveer 14,5 hectare groot. De bouwwerkzaamheden zijn medio 2012 gestart en duren naar verwachting tot 2019. Vroeger stond hier op 100 meter van de A4 de Meerburgermolen. Door de ontwikkeling van de nieuwe wijk VerdeVista Meerburg kon de molen niet blijven. Hij is verhuisd naar de Munnikenpolder in buurgemeente Leiderdorp. [5]
   
 6. De Ericalaan en de Mauritssingel gingen hier meer dan vijftig jaar onder de A4 door. Nu ligt de A4 verdiept en gaan de Ericalaan en de Mauritssingel over de A4 heen. De situatie is dus precies omgekeerd! Op dit punt is de verdiepte ligging van de A4 heel duidelijk zichtbaar. U ziet de horizontale geluidsschermen die 50% van de A4 als het ware afdekken. Het is geen tunnel, omdat de helft open blijft. Op de horizontale, betonnen geluidsschermen ligt een groen dek van mossoorten. [6]
   
 7. Hier kruist het spoor van Leiden richting Utrecht de A4. Het spoor gaat onder de A4 door. [7]
   
 8. U staat hier tussen de Doeshofmolen en de Achthovense Molen in. In de verte ziet u de Meerburgermolen (die eerst in Zoeterwoude stond) en de Munnikenmolen. [8 ]
   
 9. U kunt vanaf hier goed de verbrede A4 zien. De A4 is op dit punt niet verdiept aangelegd maar alleen verbreed. [9]
   
 10. Op deze locatie is een brug over de A4 voor voetgangers en fietsers gerealiseerd. Hierdoor kwam er een goede verbinding tussen de woonkern van Leiderdorp en het nieuwe recreatiegebied in de Munnikenpolder. Tegenover de verbinding over de A4 ziet u het gemeentehuis van Leiderdorp. Het is  in januari 2012 in gebruik genomen. Het is één van de meest duurzame gebouwen van Nederland. Er wordt ongeveer 35% op energie en water bespaard. En de CO2 uitstoot is bijna 50% lager dan bij een vergelijkbaar gebouw zonder duurzame technieken. [10]
   
 11. ’t Heerlijk recht is een ruim opgezette woonwijk met 115 luxe woningen en twee woontorens met  appartementen langs de haven. De Groene Schans is een vier hectare groot park midden in de wijk. Omwonenden hebben zelf bepaald hoe het terrein werd ingevuld, in samenwerking met de gemeente. Werkgroepen van inwoners maakten met de hulp van een landschapsarchitect een plan voor het terrein. Het plan met de meeste stemmen is uitgevoerd. De inwoners kozen voor een park met sport- en speelelementen. [11]
   
 12. U bent nu de woonwijk 't Heerlijk Recht net uit en vanaf hier gaat u de polder Achthoven in. U wandelt of fietst over karakteristiek, langgerekte percelen boerenland. Er is een grote kans dat u in de verte een haas voorbij ziet schieten, want in dit gebied zijn veel hazenlegers te vinden. [12]
   
 13. Hier stond voorheen de Leiderdorpse Munnikenmolen. Deze molen is verplaatst naar de Munnikenpolder. Hier heeft de molen weer genoeg wind om zijn wieken te laten draaien! [13]
   
 14. U bent nu halverwege de Ruigekade en midden in de weilanden. Rechts van u ziet u de Polder Achthoven. Onder de grond loopt hier de HSL spoorlijn! [14]
   
 15. Hier stond vroeger het klooster ‘De Goede Herder’. Het nonnenklooster werd gesticht in 1860 en behoorde tot de congregatie van ‘Onze-Lieve-Vrouw van Liefde des Goeden Herders van Angers’. Deze orde had onder meer als doel jonge vrouwen te behoeden voor prostitutie. In 1899 verrees hier dan ook een groot internaat voor moeilijk opvoedbare meisjes. In 1972 zijn de laatste nonnen er vertrokken. [15]
   
 16. Dit gebouw was voorheen het informatiecentrum HSL en A4. Het is gebouwd in 2000. Het ontwerp is van van Ringen architecten. Het informatiecentrum heeft een prachtige locatie. Aan de ene kant ziet u het Groene Hart: een oud-hollands polderlandschap met historische windmolens en boerderijen. Aan de andere kant kijkt u uit op de A4. [16]
  

Het coordinaat berekenen

Bereken met de uitkomsten van de optelsommen van WP 01 t/m 16 in de tabel de waarden van A t/m H:

A= WP01 + WP09 =
B= WP02 + WP10 =
C= WP03 + WP11 =
D= WP04 + WP12 =
E= WP05 + WP13 =
F= WP06 + WP14 =
G= WP07 + WP15 =
H= WP08 + WP16 =

Vul nu de waarden van A t/m H in onderstaand coördinaat in:

N 52º.0A.BCD
E 004º.3E.FGH

U bent nu bijna bij de cache!  

Additional Hints (No hints available.)