Skip to Content

This cache has been archived.

gogo CZ: Díky komplikovanému přístupu raději archiv. Loni jsem tam tu džungli na přístupové "cestě" ještě pořezal, ale po dnešní kontrole bych pro bezpečný přístup musel ořezat i větve stromů rostoucí na soukromém pozemku, a to by nemuselo dopadnout dobře.
Za úraz tenhle bod určitě nestojí.

More
<

Zaplava na Chvalech/Sea flooding in Chvaly

A cache by gogo CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/15/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ

Úvodní souřadnice vás přivedou k vnější straně Chvalského lomu, přírodní památce, která už miliony let je němým svědkem velké křídové záplavy a přítomnosti moře nejen na Chvalech, ale téměř v celých Čechách.

Dle geomorfologického členění lokalita lomu leží na rozhraní Pražské plošiny, části Počernické tabule a Českobrodské tabule. Jedná se o území málo členité, které tvoří jen mírně zvlněnou plošinu. Výchozím tvarem tohoto území byl v minulosti parovinný reliéf, na kterém se usadily sedimenty svrchnokřídového moře v rozmezí před 99,6 až 93,5 Ma (miliony let). Ty zasahovaly původně mnohem jižněji, než se nacházejí dnes.
Odkryv pískovců perucko-korycanské souvrství ve Chvalském lomu poskytuje možnost studia skrytého diskordantního usazení mořských sedimentů na sedimenty sladkovodní.

Diskordance je geologický jev, kdy na sebe nasedají vrstvy zemské kůry, mezi jejichž usazením uplynulo určité, obvykle delší časové období.
V období svrchní křídy zde byly říční nivy a v důsledku působení říčního proudu docházelo k naplavování a postupnému usazování úlomků hornin (perucké vrstvy).
Během svrchní křídy ale zasáhla území mořská transgrese (zaplavení území vlivem zvednutí hladiny světového oceánů) a došlo k uložení korycanských vrstev.
Je odhadováno, že mořská hladina stoupla o stovky metrů. Údaje o vzestupu hladiny se různí v intervalu 100 až 300 m. Tato globální událost je připisována rozpínání zemské kůry a s tím souvisejícímu zdvihu středooceánských hřbetů. Největším prostorem, který byl v Čechách zalit mořem, byla česká křídová pánev, která se rozprostírá od Drážďan až po severozápadní Moravu.
Pozdější erozní a denudační činností byla velká část křídových sedimentů odnesena, takže v současnosti zasahuje souvislý křídový pokryv jen k jihozápadnímu okraji Horních Počernic.

Skrytou diskordanci (parakonformitu) lze obvykle zjistit pouze podrobným geologickým průzkumem, ale v Chvalském lomu došlo k přerušení usazování na relativně krátkou dobu a za tuto dobu ještě nestačilo dojít významnému rozrušení starších vrstev. Starší a mladší vrstvy na sebe plynule navazují jako při konkordanci, ale scházejí mezi nimi usazeniny reprezentující určité období. Přechod mezi vrstvami jílovce a pískovce je zde jasně patrný.

Spodní sladkovodní část viditelného profilu tvořena šedými až nafialovělými jílovci a slepenci (perucké vrstvy).
Rozdíl mezi jílovci a slepenci snadno poznáte podle velikosti zrn. Jílovec je tvořen v převážné míře (více než dvě třetiny objemu) jílem - částicemi nejmenší velikosti (méně než 0,0020 mm), zatímco zdejší slepence jsou složeny ze zaoblených valounů větších než 3 mm a jemnějšího materiálu, který vyplňuje mezery mezi valouny.

Na spodní sladkovodní část nasedá pevná korycanská vrstva limonitického pískovce, který vznikl po mořské transgresi.
V mořských pískovcích se kromě křemene, glaukonitu a muskovitu nacházejí mikroskopické úlomky těžkých minerálů rutilu, zirkonitu, turmalínu.
Zdroj: Ziegler (1992), Wikipedie, Geoweb

Jak na keš?
Areál přírodní památky v současnosti patří místní základní škole a vstup veřejnosti do lomu není povolen. Kdo by se chtěl podívat, tak vnitřní část lomu je částečně vidět z veřejné komunikace (ulice Ve Zliči). Nás ale bude zajímat spíše jeho vnější strana a podmínky logu lze splnit bez nepovoleného vstupu na soukromý pozemek.

Automobilistům doporučuji zaparkovat na waypointu P1, cacheři využívající MHD mohou vystoupit z busu na zastávce Chvaly. Po chodníku po pravé straně ulice Náchodská se vydejte směrem na Černý most. Až chodník po cca 350 m skončí, ocitnete se na palouku vedle rozpletu Štěrboholské spojky. Odtud už uvidíte pískovcový odkryv a podél svodidel se můžete dostat na úvodní souřadnice. Na tomto úseku dbejte zvýšené opatrnosti, je zde hustý provoz, a v žádném případě nevstupujte do vozovky. Na úvodních souřadnicích pak již můžete celkem bezpečně prozkoumat celý odkryv. Tím celkem bezpečně mám na mysli skutečnost, že pískovce snadno podléhají erozi a v blízkém okolí můžete spatřit pár odpadlých kousků.
Celý profil je rovněž vidět ze sjezdu ze Štěrboholské spojky směrem na Černý most a doufám, že snad nikoho nenapadne tady zaparkovat a či zjišťovat indicie za jízdy z auta.

Pro uznání logu musíte zodpovědět následující otázky a odpovědi zaslat emailem skrze můj profil gogo CZ.

a) Na úvodních souřadnicích si prohlédněte odkryv sedimentů a co nejpřesněji určete, v jaké výšce nad terénem se nachází rozhraní mezi jílovci a pískovci. Měřte od nejnižšího místa, kde slepence hraničí s terénem.
b) Na tom samém místě identifikujte vrstvu jílovců (nachází se mezi slepenci a pískovci) a opět co nejpřesněji určete její mocnost (tloušťku).
c) Pomocí GPS zjistěte nadmořskou výšku na úvodních souřadnicích.
d) K logu můžete přiložit foto s pískovci s GPS nebo s vámi někde poblíž cedule Přírodní památka - tento úkol je dobrovolný.

Logovat můžete bez mého potvrzení. Bude-li s Vašimi odpověďmi něco v nepořádku, ozvu se. Dodržujte prosím pořadí, nejdříve odpovědi, potom log. Logy bez předchozího zaslaní odpovědí budou smazány.

EN

The starting coordinates will take you to the outside of the Chvaly quarry, natural monument, which has been a silent witness of the great Cretaceous sea flooding for millions of years.

The sandstone outcrop in the Chvaly quarry provides an opportunity to study a paraconformity of Cenomanian marine and freshwater sediments.
The Cenomanian age (Late Cretaceous epoch) spans the time between 99.6 Ma and 93.5 Ma (million years ago).

An unconformity is a buried erosion surface separating two rock masses or strata of different ages, indicating that sediment deposition was not continuous. In general, the older layer was exposed to erosion for an interval of time before deposition of the younger, but the term is used to describe any break in the sedimentary geologic record.
The rocks above an unconformity are younger than the rocks beneath (unless the sequence has been overturned). An unconformity represents time during which no sediments were preserved in a region.

A paraconformity is a type of unconformity in which layers are parallel; there is a little apparent erosion and the unconformity surface resembles a simple bedding plane. It is also known as a nondepositional unconformity or a pseudoconformity.
You can usually discover a paraconformity only by a detailed geological survey, but in the Chvaly quarry the sedimentation had been interrupted for a relatively short period and the transition between layers of sandstone and claystone (or conglomerate) is clearly evident.

The lower part of the freshwater visible profile consists of gray to mauve claystones and conglomerates.
The difference between the clays and conglomerates can be identified by the grain size. Claystone is composed primarily of clay-sized particles (less than 0,0020 millimeter in diameter). A conglomerate is a rock consisting of individual clasts within a finer-grained matrix that have become cemented together. Conglomerates are sedimentary rocks consisting of rounded fragments and are thus differentiated from breccias, which consist of angular clasts. Both conglomerates and breccias are characterized by clasts larger than sand (>3 mm).

The bottom freshwater part (claystones and conglomerates) is followed by a strong layer of sandstone, which was created by a marine transgression.
You can also find microscopic pieces of muscovite, glauconite, rutile, zirconic and tourmaline in marine sandstones.

About the cache
The complex nature monuments currently belongs to the local primary school and public access to the quarry is not permitted. If you would like to see the inside of the quarry you can try it from the public road (street Ve Zlici). But we are more interested in the external part of the quarry.

You can park your car at the waypoint P1 and use the sidewalk on the right side of the Nachodska street in direction to Cerny Most. When the pavement ends after about 350 m, you will find yourself on the meadow next to the Sterboholska roadway. You will see the sandstone outcrop from there and you can get along the barriers to the starting coordinates. Be careful in this part, there is a heavy traffic, do not enter to the roadway in any case. Be careful even at the staring coordinates because of falling rocks.

To claim this cache you must fulfill following tasks and send answers to my profile gogo CZ.

a) Study the sediment outcrop at the starting coordinates and measure the height above the terrain where the interface between claystone and sandstone is located. Measure the height from the lowest point where terrain borders with conglomerates.
b) Identify and measure the thickness of the claystone layer at the same spot.
c) Use your GPS to measure the altitude at the starting coordinates.
d) You can attach a photo of sandstones with GPS or with you somewhere near the Natural Monument sign - this is a voluntary task.

You can log the cache without my confirmation but you should send me answers before the logging. If there is anything wrong with your answers I will let you know. Logs without sending answers will be deleted.

You can also visit our another Earthcaches HERE.


free counters

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

189 Logged Visits

Found it 187     Archive 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 176 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.