Skip to Content

This cache has been archived.

martinracek26: Díky za logy.

More
<

Zide v Rakovniku

A cache by martinracek26 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/19/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pomozte nám se vznikem 2. Rakovnického geocoinu a podpořte jeho projekt zde.Nejstarší záznamy o usazování Židů v Rakovníku jsou z roku 1444. Pánům nestačily peníze na daně a stavby a půjčuje jim Žid Abraham. Jinověrci Židé byli totiž církevními řády zbaveni všech čestných i placených úřadů, vyloučeni z cechů řemesel, byli zbaveni práva vykonávat všeliké zaměstnání a živit se čestně jako ostatní. Naopak zákony světské a výsady panovníků dovolovaly, ba přímo určovaly, aby Židé brali úroky z půjčování peněz, protože z nich museli odvádět daně. Brát úrok ze zapůjčených hotových peněz bylo kanonickým zákonem křesťanům zapovězeno, zvláště pak duchovním. Lichvářství tedy bylo Židům křesťany vnuceno. Od roku 1447 již vlastnili v Rakovníku domy mimo náměstí. Za krále Ferdinanda byl roku 1551 vydán rozkaz, aby na levé klopě svých plášťů nosili žluté kolečko.

Židé vyznávali svoje náboženství a nesměli být pochováváni na křesťanských hřbitovech, ve středověku byli zbaveni rovnoprávnosti, zatlačeni do ghett a nesměli bydlet na náměstí. Rakovnické ghetto se rozkládalo mezi ulicí Vysokou a ulicí V Brance. Postavení Židů se zlepšilo po napoleonských válkách za císaře Františka. V roce 1834 jich bylo v Rakovníku napočítáno 67. Příznivý pro ně byl zákon z roku 1859. Z ghetta se už stěhovali na náměstí, kupovali a stavěli tam nejlepší domy a věnovali se vedle obchodu i živnostem a průmyslu. Po sčítání obyvatelstva v roce 1881 už město Rakovník vykázalo 366 Židů.

V dějinách Rakovníka od F. Levého se uvádí, že v dobách za válek husitských u nás Židé mluvili většinou česky. Teprve později v důsledku násilné germanizace v 17. až 19. století hovořili německy. To názorně dokazuje židovský hřbitov založený roku 1635 na jižním svahu "Spravedlnosti". Nejstarší náhrobky mají nápisy hebrejské, později německé a poslední české. Pohromou pro Židy bylo vyhlášení norimberských zákonů v třetí říši v Německu za Hitlera 15.9.1935. Zákony je zbavovaly rovnoprávnosti s ostatními obyvateli Německa. Také u nás v tzv. protektorátě bylo povinné od 1.9.1941 označování Židů žlutou hvězdou s nápisem JUDE. Odsun Židů k jejich likvidaci v plynových komorách započal v Rakovníku 18.2.1942 a z novostrašecké oblasti 23.2.1942. Z rakovnických 108 deportovaných Židů skončilo 91 v plynových komorách a jenom 17 se jich vrátilo.
Židovský hřbitov

Poměrně rozsáhlý hřbitov (4310 m2) na svažitém pozemku nad Rakovnickým potokem byl založen roku 1635. Několikrát byl zvětšen – roku 1745, 1856 a 1891. Dochovalo se na něm 430 náhrobků barokního a klasicistního typu, nejstarší čitelný z roku 1656–57. Hřbitov má urnové oddělení, obřadní síň z počátku 20. století s iluzivní výmalbou byla nedávno opravena. Hřbitov je stále používán k pohřbům. V klasicistním domku hrobníka z 19. století je malá expozice o životě Židů na Rakovnicku, která je rovněž přístupná po dohodě se správcem hřbitova.Synagoga

Rakovnická synagoga se nachází v ulici Vysoká, severně od Husova náměstí v místech kde kdysi bývalo židovské ghetto. Postavena byla v roce 1763 v barokním slohu jako náhrada za starší modlitebnu. Několikrát pak byla přestavována. K bohoslužebným účelům sloužila do nacistické okupace. V letech 1940-1950 byla využita jako sbor Církve čs. husitské a pak opuštěna. V letech 1992-1994 prošla zásadní rekonstrukcí do své původní podoby. V původním stavu se zachoval modlitební sál se štukovou výzdobou, který dnes slouží jako koncertní síň. Ve zbylé části domu byla zřízena galerie pojmenovaná po malíři Václavu Rabasovi. Při vstupu z předsíně do modlitebního sálu se dochoval kamenný portál z let 1887-1888 se zlaceným hebrejským nápisem „Toto je brána k Bohu, kterou vcházejí spravedlivý“.


Samsonův dům

Na rohu uličky V brance ve vchodu do bývalého židovského ghetta se nachází tzv. "Samsonův dům", č.p.233. Objekt patřil rodině Samsonů, která ve městě žila v 16. a 17. století, jejíž členové zastávali v Rakovníku významné úřady. Nejznámější byli pravděpodobně Bartoloměj a Diviš Samsonové plnící funkce (mimo dalších) také rakovnických primátorů. Dům č.p. 233 patří k nejstarším dochovaným stavbám ve městě. Při opravách byla na domě odkryta renesanční sgrafita znázorňující výjev ze života biblického Samsona. Dochovaná výzdoba a architektura interiéru svědčí o renesanční původu přední části budovy. Na snímku z Vysoké ulice (OM č.p. 540) z přelomu 19. a 20. století je dobře vidět vchod do přízemního krámu. Vpravo v patře se ještě dochovalo malé renesanční okno, které bylo po opravách nahrazeno větším. Sgrafity bylo ve městě zdobeno více domů (na náměstí a v Trojanově ulici), ale veškerá výzdoba byla zničena ve 2. polovině 19.století.


Zdroje:
Židovská obec Praha
Židovské muzeum Praha
Muzeum TGM Rakovník
Rozkošná B., Jakubec P.: Židovské památky Čech, nakladatelství Era, Brno

Pokud by si někdo chtěl hřbitov prohlédnout tady je kontakt na správce 731805276. Shodou okolností je to kolega kačer b-r-m.

Pozor keš se nenachází v prostoru hřbitova!!!CWG prosím měňte jen za CWG.

Free counters!

Additional Hints (Decrypt)

Arcefv an zr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.