Skip to Content

<

VPM_0006 Legionarska straz Ceskeho Brodu

A cache by Roverstein Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/25/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Legionářská stráž Českého Brodu

Jednota Československé obce legionářské v Českém Brodě
Jednota za první republiky
 
O začátcích organizací legionářů v Českém Brodě neexistují přesnější záznamy, nicméně v místním tisku ( Naše Hlasy ) je zmínka o tom, že dne 12.6.1921 uspořádala legionářská organizace v Českém Brodě slavnost sjednocení ve prospěch vdov a sirotků po padlých a zemřelých legionářích. V březnu byl zřízen zemědělský odbor, který měl sledovat průběh pozemkové reformy a příděl půdy ze zabraných lichtejnštejnských dvorů na Českobrodsku žadatelům z řad legionářů. Dále již záznamy jsou a první valná hromada ČsOL se konala dne 3.2.1924. Mimo jiné se hodnotila i činnost za rok 1923. Předsedou byl zvolen Josef Křivánek, odborný učitel v Českém Brodě a jednatelem Josef Hladký, učitel v Českém Brodě, správcem pomocného fondu Jan Klíma, zubní technik a pokladníkem František Hocke, rotmistr. V roce 1924 má jednota již 100 členů. V témže roce vyplatila jednota 3200 Kč podpory vdovám a sirotkům po padlých a zemřelých legionářích a nezaměstnaným legionářům. Dalším a celkově dlouholetým předsedou byl Rudolf Lehovec, disponent Legiobanky v Českém Brodě. V roce 1928 se v Českém Brodě konaly velké oslavy, při kterých došlo k uložení prsti z bojišť ( 8.7.1928 z bojiště u Doss Alta v Itálii a 28.10.1928 z bojiště u Terronu a Vouziers ve Francii ) do pomníku Prokopa Velikého. Na Lipanské mohyle byla prsť z bojišť uložena 6. července 1928. Od roku 1927 fungovala v Českém Brodě i Nezávislá jednota čsl. legionářů. Ta se například neúčastnila oslav v roce 1928. Jejími členy byli mimo jiné i dřívější členové ČsOL ( Jan Klíma, František Hocke ). V čele jednoty byl Emanuel Zlatohlávek, majitel autodílny v Českém Brodě, v letech 1935-37 pak Jaroslav Syřiště, notář. V roce 1938 ještě vzniklo Sdružení legionářského dorostu jejímž předsedou byl Karel Kadeřábek, úředník a jednatelem Josef Lacina, poštovní posel z Tuchoraze.
 
Jednota za II.světové války a po ní
 
Jednota ČsOL byla stejně jako jiné rozpuštěna v srpnu 1939 a její majetek zabavilo Kolínské Gestapo. Majetek byl uložen na městském úřadě v Českém Brodě. Hned po německé okupaci ČSR dochází k odstraňování legionářů ze státní správy a samosprávy. Na Českobrodském okrese se jednalo o 35 členů obecních úřadů ve 25 obcích ( z 88 obcí ). Mnoho z Českobrodských bylo během války zatčeno a umučeno v koncentračních táborech. Mezi prvními byl zatčen italský legionář Karel Kudrnáč a notář JUDr. Jaroslav Syřiště. Bratr Kudrnáč zemřel v koncentračním táboře v Oranienburgu, bratr Syřiště se sice vrátil, ale na následky věznění zemřel v r. 1944. V roce je zatčen 1940 Karel Boháček, francouzský legionář, který též zemřel v koncentračním táboře v r. 1944 a v r. 1942 byl zastřelen v Pardubicích dr. Emil Říha, ruský legionář. Z koncentračního tábora se vrátil ruský legionář Rudolf Lehovec. Jednota ČsOL byla obnovena 25.5.1945 a jednatelem se stal Karel Günther, berní úředník, pokladníkem Karel Koc, úředník ONV Český Brod. V roce 1947 byl rozšířen název na Československá legionářská obec, místní jednota majora Františka Záruby v Českém Brodě ( + 29.10.1943 ve Vratislavi, zatčen za účast v odbojové skupině ÚVOD).
 
 
 
Zánik a obnova jednoty
 
Po roce 1948 ČsOL zaniká a činnost je obnovena až po roce 1990. Po generačním odchodu veteránů II.odboje byla jednota v Českém Brodě obnovena v roce 2007. Členové pocházeli ze Sdružení válečných veteránů ČR, Spolku pro vojenská pietní místa, pozůstalých členů bývalých jednot Kolín a Nymburk a také z řad sympatizantů. Předsedou jednoty je pplk. Josef Přerovský.
 
Legionářská stráž
 
Série kešek, které se věnují českobrodským legionářům, tedy vojákům kteří bojovali v československých dobrovolnických jednotkách v letech 1914 - 1920 a svým vlasteneckým nadšením a odvahou se jako celek rozhodujícím způsobem zasloužili o vznik Československa v jeho téměř maximálně možných hranicích. Je to jen drobný příspěvek do projektu Legie 100 a zároveň chceme zobrazit legionáře jako téměř běžné občany našeho městečka. Na pokud možno hezkých přírodních místech okolo městečka je celkem 6 kešek, z nichž každá je věnována jednomu z českobrodských legionářů. Zároveň je v každé umístěn legionářský deník a v něm je číslo, které vám napomůže odlovit finálku "Jednota ČsOL Český Brod". Finálka je zařazena do společného projektu Československé obce legionářské a Spolku pro vojenská pietní místa jako VPM-006. K odlovu finálky musíte dosadit zjištěná číslo do následujícího vzorce:
 
N 50° 04.((A*B*C) - 5)
E 014° 52.((D*E*F) - 5)
 
Číslo A nejdete v legionářském deníku Bedřicha Nezavdala
Číslo B nejdete v legionářském deníku Rudolfa Kořínka
Číslo C nejdete v legionářském deníku Antonína Adamce
Číslo D nejdete v legionářském deníku Františka Balátěho
Číslo E nejdete v legionářském deníku Karla Urbánka
Číslo F nejdete v legionářském deníku Olega Vojtíška
 

 

Additional Hints (Decrypt)

Wfrz wvzv boebfgyl, wfbh gb ifnx zv cengryr. Uyrqrw h zr cngl, mn wrqavz m arwirgšípu m avpu, gnz i qhgvar fr fxelin cbxynq n gbzh v wn arwenqrwv ilcenivz qniar cevorul b yrtvbanevpu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.