Skip to content

Viļāni Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Caches should be visited and maintained within 30 days after disabling.
Archiving a geocache is meant to be a permanent action. If a cache is archived by a reviewer or staff for lack of maintenance, it will not be unarchived.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there is no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 06/23/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slēpnis ir neliela kārbiņa, paslēpta pie Maltas upes, pie Viļānu robežas.
[EN] Cache is a small box, hidden by the Malta river, by city border of Vilani.

Slēpnis atrodas uz tilta pār Maltas upi. Šo izvietoju tuvu ceļam, lai var paķert garāmbraucot, un, ja rodas vēlme, apciemot arī kādu citu Viļānu tuvumā esošu slēpni.

Viļāni (wikipedia)

Pirmo reizi Viļāni minēti 1495. gadā nomas līgumā ar nosakumu Wielona, ko ar savu parakstu un zīmogu apstiprināja Livonijas ordeņa mestrs Valters Pletenbergs, slēdzot līgumu par lēņa tiesībām ar feodāli Jāni de LoI. Zemi līdz ar latgaļu zemniekiem tajā izlēņoja vasaļiem, pieprasot nodevas, klaušas un arī karavīrus. 1507. gadā muiža, kas bija viena no lielākajām Latgalē, pārgāja Overlaku dzimtas rokās, kuri novadā saimniekoja līdz 1603. gadam, kad Polijas karalis Sigismunds III Vāsa Overlaku kā neuzticamu no Viļāniem padzina.Kad vācu kundzību nomainīja poļu-lietuviešu (1561.-1772. g.) valdīšana, Viļāni tika dēvēti par Wielony, poļu muiža tika nodota T. Dombrovam, kas to savukārt nodeva Bergu senās dinastijas pārstāvim L. Ofenbergam. Šās ģimenes valdījumā Viļāni palika līdz 1731. gadam, kad muižu pārņēma Latgalē ietekmīgi muižnieku dzimtas pārstāvji - brāļi I. un J. Riki. 1752. gadā Viļānu muižu ieguva M. Riks, kas bija arī Inflantijas vaivads. Latgalei nonākot Krievijas impērijas sastāvā, Rīgas - Rēzeknes tirdzniecības ceļa malā Viļāni sāka veidoties par miestu, kura uzplaukumu veicināja Janovsku dzimta, kas uzcēla lielu ādas fabriku. Muižā bija arī divi kaļķu cepļi, alus brūži, ķieģeļu fabrika, dzirnavas un krogi. Šīs dzimtas saimnieciskā ietekme Viļānos saglabājās līdz 1940. gadam, kad pēdējo muižnieku Janovsku atvasi Julianu (jaunāko) padomju okupācijas iestādes 1941. gada martā deportēja. Darbojās arī linu vērpšanas un linu aušanas fabrika (vairāk nekā 200 strādnieku 1869. g.). Iedzīvotāji nodarbojās galvenokārt ar sīktirdzniecību un amatniecību. 1852. gadā Viļānus jau dēvēja par miestu, bet miesta tiesības tam piešķirtas 1862. gadā. Viļānos bija vairākas tirgotavas, noliktavas, divstāvu mūra Baltais krogs (kādreiz zirgu pasta stacija), maizes un Baraku ceptuves. Viļānu uzplaukumu apturēja 1. pasaules karš. Kara sākumā ādu fabrika, kas ražoja produkciju armijas vajadzībām, tika evakuēta uz Krieviju, kur arī palika. 1919. gadā Viļāni bija lielinieku varā. 1920. gada 11. janvārī tie no Viļāniem tika padzīti. Tikai pēc Latvijas valsts nodibināšanas Viļāni sāka atdzīvoties. Neatkarīgās Latvijas laikā pēc agrārreformas miestam pievienoja zemes piegriezumu, tā izveidojot jaunu apbūves gabalu. Kad 1928. gadā Viļāniem piešķīra pilsētas tiesības, tiem jau piederēja 163 ha zemes un uz tās atradās 65 tirdzniecības uzņēmumi. 1932. gadā Viļānos izbūvēts elektrības sadales tīkls, bet 1936. gadā - lopkautuve. 1940. gada jūnijā Viļānos ienāca PSRS karaspēks. Sākās padomju okupācijas iestāžu darbība. 1941. gada jūlijā sākumā visā Latvijā, arī Viļānos nodibinājās vācu okupācijas režīms. 2. pasaules kara laikā nacisti iznīcināja apmēram pusi Viļānu iedzīvotāju. Karā tika izpostīta arī pilsēta. 1944. gadā Viļānos ienāca PSRS karaspēks. PSRS okupācijas varas iestāžu rīkotajās masu deportācijās un arestos cieta arī Viļānu iedzīvotāji. 1919. gadā, 1947. - 1949. gadam Viļāni bija apriņķa centrs. 1949. - 1962. gadam - rajona centrs. 1950. gadā sāka darboties Viļānu hidroelektrostacija uz Maltas upes, to atjaunoja 1994. gadā. Pēc otrā pasaules kara Viļānos darbojās Silmales kūdras fabrikas iecirknis. LLT darbnīcas, maizes ceptuve, remonta un celtniecības iecirknis un tipogrāfija. Pilsētas nomalē uzcēla Rēzeknes rajona sadzīves pakalpojumu kombināta ražošanas kompleksus: transportlīdzekļu remontdarbnīcu, vatelīna cehu, galdniecības cehu, ādas un trikotāžas izstrādājumu, šūšanas, apavu u.c. darbnīcas. 1956. gadā uz Ošupes linkopības un selekcijas stacijas un padomju saimniecības "Viļāni" bāzes tika izveidota Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija, kur veica zinātniskās pētniecības darbu, kas strādā vēl joprojām.


Turpinu attīstīt slēpņošanu savu lauku teritorijā, tāpēc neaizmirstiet apciemot arī tuvumā esošos slēpņus, kā - "Lakstīgalu sala", "Aleksandrapole" un "Zaprods". Veiksmi meklēšanā!

free counters

Additional Hints (Decrypt)

zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)