Skip to Content

<

Novomestske stromy II. - stromoradi lip v Krcine

A cache by PecaCOHY Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/27/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš a celá série "Novoměstské stromy II" volně navazuje na zdařilou sérii "Novoměstské stromy", od Laydakka. Jelikož ji pro nedostatek času archivoval, rozhodli jsme se tuto sérii, se souhlasem Laydakka, obnovit. Snažili jsme se o podobnost s původni sérií. Udělali jsme jen drobné změny. Pokud to šlo, změnili jsme uložení keší, aby lovci již úspěšní, nezažívali pocit deja vu :-) ***Peca***

 

Na nábřeží řeky Metuje v Krčíně stojí stromořadí lip.

První lípy byly vysazeny kolem roku 1908 a další postupně dosazovány.

Dne 19.11.1997 vyhlásil novoměstský úřad toto stromořadí na krčínském nábřeží za stromořadí památné.

 

I na těchto stromech se postupně negativně projevuje zub času. Je také potřeba řešit otázku bezpečnosti (padání větví apod.) Jsou zde proto prováděny zdravotní a bezpečnostní řezy (odstranění suchých, poškozených a odumírajících větví) a instalovány vazby ke zlepšení statických poměrů stromů. Ve stromořadí byli ponechání někteří jedinci tvz. na dožití. Tyto stromy jsou cenným biotopem pro jiné organismy (netopýři, hmyz, ptáci).Zde byl realizován typ řezu, který je označován jako korunkový, a má napodobit přirozený zlom. Takto provedené řezy mají pusobit co nejméne rušive. V jarním období pak bývají dosazovány další lípy velkolisté dle potřeb a ohledů na zachování rázu stromořadí.


Ke keši samotné:

Keš patří do série „Novoměstské stromy II.“ Proto si nezapomeňte opsat bonusové číslo. V rámci fair play ho nebudu sdělovat.  (pouze v mimořádných případech)

Při obnově této keše, jsem poněkud změnil umístění krabičky. Také z výše zmiňovaných důvodů (kácení stromů) došlo ke změně proměnných pro výpočet finálky. Proto pokud máte původní keš již vyluštěnou, nebude Vám to nic platné a budete muset znovu do terénu pro nové indicie :-)

Při odlovu buďte prosím opatrní. Ač je keš poměrně nenápadně umístěná, může na Vás být vidět z mnoha směrů. Také ve „špičce“ je zde poměrně velký mudloprovoz.

  Prosím chovejte se při lovu opatrně!!!

Do krabičky nic nevkládejte, s výjimkou TB a GC (pokud se vejdou:-) 

 

Jak na finálku:

Čeká Vás jednoduchá mysterka, při které se trochu projdete (cca 1,2 km), něco málo spočtete a pokud zaparkujete dle mého doporučení, cestou zpět k autu si odlovíte krabičku ;)

 

V úseku od bodu „W1“ (most u krčínské pošty) po bod „W2“ (most pod krčínským hřbitovem) se nachází 50 vzrostlých stromů (nově vysázené a mladé stromy nepočítejte). Mezi nimi se také nachází 5 laviček. Vaším úkolem je spočítat stromy mezi mosty a lavičkami dosadit do proměnných za písmena A–F  (viz. jednoduchý nákres).

Poté stačí vypočítat jednoduché vzorce a vyrazit pro finálku :-)

 **************************************************************************************

 

ENGLISH:
 
If you want to learn about important trees of the Nové Město nad Metují, use "rellated web page".
 
About cache:
Cache belongs to a series of "New Town trees II." So do not forget to copy the bonus number.
To find this cache, I am somewhat changed the location of the box. Also from the above mentioned reasons (felling trees) there is a change of variables to calculate the final hide. Therefore, if you have the original cache already shelled, you will not be any good and you will need to re-ground for new clues :-)
When you take a cache from hide, please be careful. Although the cache is relatively inconspicuously placed, you may be seen from many directions. Also in the "traffic top" is a frequent movement of Muggles.
 Please treat with caution when hunting!
Do not put anything into the box, with the exception of TB and GC (if it fits :-)
 
How to find a cache?
Expect to see a simple mystery cache in which a little walk (approx. 1.2 km), just compute and when parked in my recommendations on the way back to the car you find a box ;) In the section from the point of "W1" (the bridge aside post office) to point "W2" (bridge near cemetery and church) is located 52 trees (newly planted and young trees do not count). Among them are also located 5 benches. Your task is to calculate the trees between bridges and benches put in variables for the letters  A-F   (see the simple sketch).
Then, just simple formulas to calculate and set off for box  :-)

 **************************************************************************************

nezapomeňte, že nejdříve se počítají závorky a že dělení a násobení má přednost před sčítáním a odčítáním :)

 

VÝPOČET - CALCULATE           (změna výpočtu souřadnic 19.7.2019)
 
P= A-F-D-C
X = B-C
Q = (B+D+C)-F
Y = (2xB)-A
R = F-E
Z = E

 

   N 50° 21,PQR'                E 16° 07,XYZ'

 

Kontrolní součet stromů  =  50
(controll digit sum of trees)
 
SPOILER pro rozpoznání mladých a starých stromů (what´s mean "young" tree?) 
 

                                                              **************************************************************************************


Cela serie je zarazena mezi Vyznamne stromy

 

Mezi ostatní keše série patří:

 

GC3PKKN, GC3PNWG, GC3Q1PP, GC3QDK3, GC3QDK7, GC3Q7X7,

 

***BONUS***


free counters

Additional Hints (Decrypt)

fgebz

va gur gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

368 Logged Visits

Found it 330     Didn't find it 4     Write note 14     Archive 1     Needs Archived 2     Unarchive 1     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 27 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.