Skip to content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše.

[b]Rico Reviewer[/b] - reviewer pro ČR

More
<

Zeleznicni tunel Osek

A cache by 90tomik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/30/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Účelem keše je ukázat Vám, podle mého názoru trochu zbytečný, železniční tunel u Oseku. Keš je velikosti small a její umístění je mezi původní tratí a nově vybudovaným tunelem.

Tunel vznikl v rámci optimalizace trati mezi Prahou a Plzní, při stavbě byla rovněž trať budována do oblouku o větším poloměru, aby se zvýšila traťová rychlost na 125 km/h pro klasické vlakové soupravy a 155 km/h pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

Přehledná situace s původní i novou tratí

Technická data:
Tunel Osek je hloubený dvoukolejný železniční tunel délky 324 m. Je veden v oblouku o poloměru 747,805 m (v ose tunelu). Ve vrcholu je železobetonová konstrukce tunelu přesypaná o 1,0 m.
Práce na tunelu byly zahájeny hloubením stavební jámy v polovině září 2009, celkový objem výkopů činil 52 000 m3. Svahy stavební jámy byly až na úroveň základové spáry tunelu zajištěny stříkaným betonem vyztuženým ocelovými sítěmi a hřebíky. Největší hloubka stavební jámy je 13 m.
Ostění tunelu je (mimo portálových pásů) provedeno jako dvouplášťové s mezilehlou foliovou izolací. Vnější ostění délky 300 m (falešné primární ostění) slouží jako ztracené bednění a ochrana izolace proti vodě. Primární ostění je ze stříkaného betonu C20/25 tl. 300 mm, vyztuženého ocelovými příhradovými rámy a sítěmi. Vnější ostění je provedeno na rozšířené základové pasy pro definitivní ostění.

Stavební jáma a montáž falešného primárního ostření 

Bednící vůz a definitivní ostření

Dnešní podoba tunelu ve směru od Hořovic


Po provedení falešného primárního ostění proběhl následný pracovní postup jako při provádění raženého tunelu, tj. provedení hydroizolačního souvrství, montáž výztuže definitivního (sekundárního) ostění a betonáž definitivního ostění pomocí bednícího vozu.
Definitivní (sekundární) ostění je z monolitického železobetonu C25/30, minimální tloušťky 350 mm. Portálové tunelové pásy se šikmými čely jsou provedeny do oboustranného bednění, tloušťka ostění je minimálně 500 mm. Tunel je rozdělen na 25 tunelových pasů a dva portálové úseky. Tunelový pás má délku 12 m a hmotnost uložené výztuže do jednoho tunelového pasu je cca 11 t. V každém druhém tunelovém pasu je po obou stranách proveden záchranný výklenek. Celkem bude uloženo do definitivního ostění 3.565 m3betonové směsi.


Kudy ke keši

Pokud se vydáte z doporučeného parkoviště, přejděte silnici a vydejte se cestičkou skrz lesík a dojdete pohodlně skoro až ke keši. Není nutné lézt přes plot ani do kolejí, tak se tím prosím řiďte.

Když budete mít štěstí a zahlédnete projíždějící vlak, zkuste si vzpomenout na své mládí a spočítejte kolik za sebou táhne vagonů. Když se vám toto poštěstí podělte se s ostatními ve svém logu.
Naopak k logům prosím nevkládejte foto uložení ani keše, ať si všichni užijí lov stejně jako vy.

Přeji pohodový lov
90tomik

Additional Hints (Decrypt)

zrmv oevmxnzv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)