Skip to content

Always ready Multi-cache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 06/30/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Konteineris ir plastmasas kastīte,kurā ir viesu grāmata un pildspalva.
[ENG] Cache is a plastic box that contains: logbook and pen.

[ENG] This is Multi-Cache with four stages where you will find or discover memorial and historical places
It will start at the first task,at the first coordinates.
[LAT] Šis ir Multi - Slēpnis ar četriem posmiem, kuros Jums jāatrod vai jāatklāj piemiņas un vēstures vietas.
Sākums būs pie pirmā uzdevuma,pie pirmajām koordinātēm

[LAT]Šis būs mazs ceļojums pa Pionieru nometni,kur 1966. gadā Ogrē, Turkalnes ielā, uzbūvēja vēl vienu profilaktoriju, Indrānu ielas sanatorijā ierīkoja pionieru nometni dzelzceļnieku bērniem.
No 1966. gada līdz 1976. gadam nometni visu laiku labiekārtoja - cēla piebūves, iestikloja verandas, paplašināja ēdnīcu, noasfaltēja visus celiņus.
Nometne iemantoja ļoti plašu atzinību - tās kolektīvs bija paraugs citiem un tika apbalvots ar daudziem godarakstiem un diplomiem. Bet galvenais - tā bija populāra bērnu vidū. Te strādāja pedagoģisko augstskolu studenti.
[ENG] This will be a small journey of lager Pioneer , which was founded in 1966 in Ogre. One more building was built and the pioneer lager for the railwaymen children was made in Indranu street sanitorium.
From 1966 till 1976 the lager was upgraded all the time - extensions were built, porches were glazed, the canteen was expanded and all the roads were covered with the asphalt.
The lager was very popular, its staff was like a model to others and was rewarded with many awards and diplomas. But the most important thing - it was popular among children. The students from pedagogical high schools were working here.

1.Roth hill [LAT]Šeit jums būs jāveic vienīgais rēķināšanas uzdevums šajā multi slēpnī
[ENG]There you will do the only calculation work in this multi task

[LAT] Uzdevumā Jums būs jāatrod sešas nezināmās vērtības , kuras būs jāievieto formulās , kuras arī palīdzēs Jums tikt uz nākošām norādēm !
[ENG] The task is to find six values , which you have to put in the formula , which will help you to get to the next clues !
A.[LAT] Cik vārdi ir teksta otrajā rindā ?
[ENG] How many words are in the second line of the text ?
B.[LAT] Cik F burtu ir tekstā ?
[ENG] How many F letters are in the text ?
C.[LAT] Gada skaitļa pirmā un pēdējā cipara summa ?
[ENG] The sum of the first and the last number of the year ?
D.[LAT] Cik rindas ir tekstā ? (-2)
[ENG] How many lines are in the text ? (-2)
E.[LAT] Cik J burti ir tekstā ? (+1)
[ENG] How many J letters are in the text ?(+1)
F.[LAT] ( Vārdu skaits tekstā :3)-1
[ENG] ( The number of words in the text :3)-1

N56'48.ABC
E24'37.DEF

Kontrol summa/Check = A+B+C+D+E+F=25

2.Founded in 1966 [LAT] Šeit Jums jāatrod konteineris ar norādi uz nākošo vietu
[ENG] Here you will need to find a container which will lead you to the next container

3. [LAT] Šeit meklējiet kaut ko kas saistīts ar gaismu,kur arī būs nākošā norāde
[ENG] Here you will need to find something connected with the light. There will be the next clue.

4.Monkeys Finish [LAT] Šis ir pēdējais punkts šājā multi slēpnī , ceru ka patika šī mazā ekskursija pa pionieru nometni
[ENG] This is the last point in this multi cache , I hope that you enjoyed this little excursion about pioneer lager

Additional Hints (Decrypt)

1.[LAT]Vmcvyqv hmqrihzh
[ENG]Qb gur gnfx
2.[LAT]Cnxncvraf
[ENG]Fgnve - ehat
3.[LAT]TNvfzn
[ENG]Yvtug
4.[LAT]Zbaxrl cn ynov nhtšn
[ENG]Zbaxrl gb gur evtug hc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)