Skip to Content

This cache has been archived.

sokol282: Vzhledem k tomu že včera rušili několik budek v Přerově které byli součástí VTA tak je archivace.Krabka bude ještě nějaký čas na místě.

More
<

PREROVSKE VTA

Hidden : 07/15/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

mysterka, ale bez šifer.....

Keška je na jiném místě!!! 


Majitel značky o umístění ví.
 


PŘEROVSKÉ  VTA
Veřejný telefonní automat, kolem kterého denně chodíme, asi uvítáme jen v případě, že se spustil prudký déšť a nemáme se kde schovat. V době, kdy na jednoho obyvatele ČR včetně miminek, duševně nemocných, vězňů připadá 1,3 mobilního telefonu, tak nemáme potřebu je vyhledávat nebo z nich volat. Proč taky, když z mobilu můžeme volat i za 1Kč/min (oficiální ceník jednoho z  českých operátorů)
Veřejný telefonní automat (VTA) je telefonní přístroj určený pro použití veřejností. Umožňuje volání zpravidla na mince, telefonní karty nebo platební karty (tzv. Swipe & Call). Zpravidla umožňuje jednoduché bezplatné volání na tísňové linky (hasiči, záchranná služba, policie, integrované záchranné systémy, případně další bezplatné linky). Bývá umístěn ve veřejném prostoru, ve společných prostorách velkých firem, ubytovacích zařízení apod. Na volném prostranství bývá zpravidla umístěn v telefonní budce nebo kukani. V interiérech (haly dopravních terminálů, haly či recepce hotelů, úřadů atd.) někdy bývá pouze připevněn na stěně. Telefonní budka je drobná stavba většinou o půdorysu kolem jednoho metru čtverečního. V závislosti na umístění a místních poměrech musí být zařízení odolné proti povětrnostním vlivům a vandalismu, též proti neoprávněnému bezplatnému volání a v případě mincovních automatů i krádežím peněz. Rozmach veřejných telefonních automatů i veřejných telefonních stanic nastal v době, kdy ještě telefon nebyl samozřejmým vybavením domácností, a tedy si lidé z domova chodili z nich zavolat. I po telefonizaci domácností si zachovaly veřejné telefonní automaty význam pro lidi, kteří zrovna cestovali. Rozšíření mobilních telefonů vedlo k výraznému poklesu využití veřejných telefonních automatů a následně redukci jejich počtu.
Způsoby platby:
Mincovní telefonní automat byl před nástupem čipových karet obvyklým typem veřejného telefonního automatu. Výhodou je univerzálnost platidla, tj. že zákazník si nemusí předem obstarávat telefonní kartu ani nic podobného. Jednou z nevýhod je, stejně jako u jiných mincovních automatů, riziko útoků na přístroj motivovaných snahou získat obsah mincovní kasy a „kradení“ mincí v případě ucpání vhozové cesty. Přístroj vyžaduje mechanickou úpravu v případě změny sortimentu mincí v dané zemi. Nejstarším způsobem tarifikace bylo připojení mikrofonu až po navázání spojení a vhození mince. Tento systém umožňoval bezplatně tzv. němá volání (prozvánění, např. ze zlomyslnosti) a bezplatnou komunikaci s jednosměrným poslechem, přičemž účastník spojení z VTA mohl komunikovat s protistanicí (odpovídat) pomocí signálů dávaných otočnou číselnicí. Tento systém umožňoval bezplatné využití automatických informačních hlásek (přesný čas, informace o počasí, jídelníček, informace o sjízdnosti silnic). Možnost bezplatného volání na tísňové linky s trojcifernými čísly bylo umožněno tím, že přístroj požadoval vhození mince pro připojení mikrofonu až po vytočení čtvrté číslice. Kartový telefonní automat funguje zpravidla na předplatní telefonní kartu, ze které je při použití postupně odebírán kredit. Dalším způsobem bylo použití samostatného vodiče jako nosiče tarifikačních impulzů. Tento systém se prakticky nepoužíval. Tarifikace připojením vyzváněcího proudu se používala u starších automatů určených pouze pro místní telefonní styk, kde byla jednotná cena za hovor bez ohledu na jeho délku. Tarifikace inverzí polarity byl hojně využívaný způsob vzhledem k jednoduchosti konstrukce „přijímače“ v automatu. Nevýhodou tohoto systému však byla možnost jeho vyřazení z činnosti paralelním připojením diody k telefonnímu vedení, které dosti často vedlo od telefonní budky zavěšeno volným prostorem. Rovněž provádění volby v okamžiku požadavku na tarifikaci mělo u některých přístrojů vliv na provedení inkasa. Tarifikační impulsy (vysílání tónu 50 Hz, 12 kHz, 16 kHz o hovorového kanálu) je v současnosti nejvyužívanějším způsobem tarifování. Tento způsob zasílání tarifikačních impulzů byl také prvním, který byl nabídnut pro použití u bytových účastnických stanic, u kterých byly následně instalovány tarifikátory, jež synchronně s počítadlem na ústředně připočítávaly tarifní impulzy. V České republice se používá systém s tarifikačními impulzy na 16 kHz. Tarifikační impulzy jsou svou frekvencí umístěny mimo hovorové pásmo (300–3400 Hz), tudíž nedochází k ovlivnění funkce například modemů, faxů ap. ISDN tarifikaci používají telefonní automaty s ISDN-BRA rozhraním. U nich nemůže být použita tarifikace 16 kHz, neboť spadá do pásma ISDN (do 80 kHz). Systém ISDN-BRA však kromě dvou hovorových kanálů (B) disponuje i datovým (D) 16 kbit/s, který je využíván pro sestavení, správu a zrušení spojení. Tímto D kanálem je možno posílat zprávy INFO, kterými lze velmi elegantně přenášet informaci o ceně spojení, délce trvání hovoru, ap. U veřejných telefonních ISDN-automatů jsou pak tyto zprávy využity i k tarifikaci. IP tarifikace je prováděna u IP typu automatu stejným prostředkem, jako je prováděn hovor – IP sítí.
K těm dochází i v dnešní době : Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje Ukradli celý telefonní automat BLANSKO- VYŠKOV: Vyškovští kriminalisté navíc obvinili jednoho z pachatelů i z loupeže.  Policisté již znají jména zlodějů, kteří počátkem tohoto měsíce na jednom z vyškovských sídlišť vytrhli ze zdi veřejný telefonní automat i se šrouby. Policejní komisař již oba výtečníky ve věku jedenadvacet a pětadvacet let obvinil z trestných činů krádež a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. I když tímto činem získali jen pár mincí v řádu stokorun, celková škoda se vyšplhala přes třicet tisíc korun. Starší z pachatelů však nezůstal jen u krádeže. O pár dní později se dopustil o několik ulic dál loupeže za bílého dne. Kolemjedoucího cyklistu donutil pod pohrůžkou násilí k vydání finanční hotovosti. V jeho případě soudce akceptoval návrh státního zástupce k vzetí obviněného do vazby. por. Mgr. Alice Navrátilová, 27. června 2012.
Rozmach veřejných telefonních automatů i veřejných telefonních stanic nastal v době, kdy ještě telefon nebyl samozřejmým vybavením domácností, a tedy si lidé z domova chodili z nich zavolat. I po telefonizaci domácností si zachovaly veřejné telefonní automaty význam pro lidi, kteří zrovna cestovali. Rozšíření mobilních telefonů vedlo k výraznému poklesu využití veřejných telefonních automatů a následně redukci jejich počtu. Způsoby platby Mincovní telefonní automat byl před nástupem čipových karet obvyklým typem veřejného telefonního automatu. Výhodou je univerzálnost platidla, t. j. že zákazník si nemusí předem obstarávat telefonní kartu ani nic podobného. Jednou z nevýhod je, stejně jako u jiných mincovních automatů, riziko útoků na přístroj motivovaných snahou získat obsah mincovní kasy a „kradení“ mincí v případě ucpání vhozové cesty. Přístroj vyžaduje mechanickou úpravu v případě změny sortimentu mincí v dané zemi. Nejstarším způsobem tarifikace bylo připojení mikrofonu až po navázání spojení a vhození mince. Tento systém umožňoval bezplatně tzv. němá volání (prozvánění, např. ze zlomyslnosti) a bezplatnou komunikaci s jednosměrným poslechem, přičemž účastník spojení z VTA mohl komunikovat s protistanicí (odpovídat) pomocí signálů dávaných otočnou číselnicí. Tento systém umožňoval bezplatné využití automatických informačních hlásek (přesný čas, informace o počasí, jídelníček, informace o sjízdnosti silnic). Možnost bezplatného volání na tísňové linky s trojcifernými čísly bylo umožněno tím, že přístroj požadoval vhození mince pro připojení mikrofonu až po vytočení čtvrté číslice. Kartový telefonní automat funguje zpravidla na předplatní telefonní kartu, ze které je při použití postupně odebírán kredit. Dalším způsobem bylo použití samostatného vodiče jako nosiče tarifikačních impulzů. Tento systém se prakticky nepoužíval. Tarifikace připojením vyzváněcího proudu se používala u starších automatů určených pouze pro místní telefonní styk, kde byla jednotná cena za hovor bez ohledu na jeho délku. Tarifikace inverzí polarity byl hojně využívaný způsob vzhledem k jednoduchosti konstrukce „přijímače“ v automatu. Nevýhodou tohoto systému však byla možnost jeho vyřazení z činnosti paralelním připojením diody k telefonnímu vedení, které dosti často vedlo od telefonní budky zavěšeno volným prostorem. Rovněž provádění volby v okamžiku požadavku na tarifikaci mělo u některých přístrojů vliv na provedení inkasa.

Odpovědi jsou jedno až dvoumístná čísla.Jejich dosazením do vzorce získáte souřadnice keše. Vkročením do některých telefonních budek riskujete zamotnání se do pavučin! Ty svědčí o jejím využívání.  Kde dotyčné automaty jsou? Na území města Přerova :-)  Na Přerovsku zůstává zhruba tři sta automatů, z toho třetina přímo v Přerově. Měsíčně se z nich uskuteční asi tři tisíce hovorů. Nejčastěji lidé využívají telefonní budky před poštou. „Největší zájem o automaty byl v letech 1993 až 2002. Poslední roky už provoz klesá a je to přirozený proces. Stále více lidí má mobilní telefon,“ podotkl mluvčí společnosti Telefónica 02 Martin Žabka. Za posledních pět let firma v Přerově odmontovala dvanáct automatů kvůli malé vytíženosti. A stejný osud čeká další telefonní přístroje. „Přerov je dobře dostupný pro mobilní sítě a navíc není příliš turisticky atraktivní. Budky tu jen zbytečně zabírají místo,“ domnívá se Přerovan Michal Kavan. Telefónica zatím mapuje, které telefonní automaty jsou ještě využívané a které může zrušit. „Pozorně sledujeme provoz v jednotlivých lokalitách a na základě toho síť automatů přizpůsobíme,“ připomněl Žabka. Zároveň dodává, že veřejné telefonní automaty by se měly alespoň v malé míře udržet i v Přerově. Společnost se proto snaží přístroje přizpůsobit různým potřebám zákazníků. Z některých níže umístěných automatů si tak zatelefonují i vozíčkáři a další přístroje podporují použití naslouchátek pro lidi s poruchou sluchu. (sedmicka.cz)
Na keš vidím z okna takže při troše štěstí můžem pokecat.
  Možností odlovu máte několik :
- obejít je, porovnat jejich telefonní číslo se seznamem,
zjistit indicie - zavolat do nich a pokud to někdo zvedne, tak se ho na informaci zeptat.
 Ciferace součtu indicii je 4. Těch bude je celkem patnáct, třeba se vám někdy hodí vědět kde  budky jsou.  Třeba na toto :-)  Indicie jsou jedno až dvojmístná čísla. Z většiny se dá volat jak s telefonní kartou, tak i s mincemi ( u některých i euro).  Nejsou to všechny automaty v Přerově, tak se vám může stát, že sice automat najdete, ale bude k ničemu.
Přeji vám pěknou procházku / projížďku po  Přerově, kterou můžete spojit s odlovem dalších keší.
Nápověda zde:
mapa pokryti vta

 

1 581 200 299 Počet skleněných tabulí na stěně nad budkou A
2 581 220 003 Počet písmen názvu ulice na tabulce na zdi za budkou B
3 581 220 008 Kolik stejných značek za sebou vlevo od budky?Liché číslo C
4 581 220 015 Orientační číslo domu,u kterého stojí budka D
5 581 220 021 Počet písmen názvu ulice na tabulce na zdi za budkou E
6 581 220 023 Počet stromů na trávníku,kde stojí budka F
7 581 220 029 Počet řad oken nad vchodem domu,u kterého stojí budka G
8 581 220 035 Počet oken autobusové zastávky vlevo od budky H
9 581 220 040 Orientační číslo domu,u kterého stojí budka I
10 581 220 059 Počet oken na zdi za budkou J
11 581 220 061 Počet telefoních budek K
12 581 220 068 Počet řad dlaždiček na zdi za automatem od země do stropu L
13 581 220 071 Orientační číslo domu,u kterého stojí budka M
14 581 220 075 Kolik je řad oken nad sebou u domu za budkou? Včetně sklepních N
15 581 220 082 Počet prosklených oken za budkou -od rohu do rohu O

N 49° (D+E+B).(I+L+H+M+N)K

E 017° (B+L+F).(A+C+G+J+O+E+H)I-M

Tady si můžeš zkontrolovat souřadnice

RADVOJŮV GEOFOND

Tohle pamatuje hodně z nás

 
I takhle některé skončí

 

Additional Hints (Decrypt)

Ceb ibmíx nyr ibmíxrz fr gnz arqbfgnarš.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

98 Logged Visits

Found it 66     Didn't find it 8     Write note 13     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.