Skip to content

`t Woutershok, (TB Camping) Traditional Geocache

Hidden : 07/28/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ontstaan De geschiedenis van kampeerterrein ’t Woutershok gaat 50 jaar terug in de tijd naar 1963. Destijds heeft Staatsbosbeheer het terrein opgezet. Middels een uitkapsysteem werden er velden in de bosrijke omgeving gecreëerd. Ook werd er een toiletgebouw neergezet, later gevolgd door een tweede sanitaire voorziening. Op deze manier werden de ingrediënten gerealiseerd voor een terrein waar kamperen midden in de rustige natuur de doelstelling was. In de herfst, vanaf eind oktober, werd het terrein gedurende vijf maanden teruggegeven aan de natuur. In deze periode werd alleen onderhoud verricht aan het terrein. Een traditie die tot op vandaag nog steeds gewaarborgd wordt Natuurkampeerterrein In de begin jaren was ’t Woutershok een zogenaamd kampeerpaspoortterrein. In 1973 werd het kampeerpaspoort afgeschaft en veranderde ’t Woutershok in een natuurkampeerterrein van Staatsbosbeheer. Nog eens tien jaar later werd het een algemeen kampeerterrein. Het groene karakter bleef echter wel behouden, een eigenschap die hand in hand gaat met de rust en natuur. Na ruim 28 jaar het beheer te hebben gedaan, kreeg uiteindelijk familie De Graaf in 1999 zelf de kans om ook eigenaar van ’t Woutershok te worden. Een kans die met beide handen aangepakt werd. In 2013 bestond `t Woutershok 50 jaar. Ter ere daarvan deze cache. ’t Woutershok Ballade van `t Woutershok Lang geleden had Texels koning Op deze plek een tuinmanswoning Daar woonde dus de tuinman in. En mét die man een heel gezin. Er stonden hier nog weinig bomen (de zee-den zou pas later komen.) Het land lag dus wat kaal en open. Zodat het alziend k(onings) oog (waarna genoemd is `t latere Koog) Het viertal kinderen kon zien lopen Hij zag hun doen hij zag hun laten- - kortom hij hield ze in de gaten. En Wout, de jonste van het stel (het tuinmansechtpaar wist dat wel) Verrichte wel eens stoute streken Als ze eventjes niet keken. Wouts vader wist dat `t vergezicht Des koning op hem was gericht Dies bouwde Wouters vader toen Een schuurtje voor zoons onfatsoen; Als die dan ongehoorzaam was Droeg men hem fluks met snelle pas In `t schuurtje, dat de koning dacht Een hok was voor een vogelwacht Toch werd Wouter later zoet (eb komt immers na de vloed) Texels koning werd zeer oud Maar niet zo oud als `t hok van Wout. Ook `t tuinmans huis is lang verdwenen (het was gebouwd met losse stenen) Het schuurtje bleef nog jaren staan Totdat ook dát eens is vergaan Maar lang nog wees men met zijn stok Dáár stond eens Wouters-hok -------- Kampeerders houd de plaats in eer Waar Texels koning keek op u neer Gedraag u zó, dat ieder mag Letten op uw goed gedrag Ik wens u `t beste jong en oud In naam des Konings en van WOUT. Duitse text Entstehung, Der Campingplatz “Woutershok” hat eine Geschichte von nun mehr als 50 Jahre und geht zurück bis in das Jahr 1963. Die Forstverwaltung hat in dieser Zeit dieses Gebiet errichtet. Durch Rodungsarbeiten kamen in der Waldreichen Umgebung Felder zustande. Ebenso wurde ein Toilettenhaus gebaut, dem später eine weitere Nasszelle folgte. Hierdurch wurden die Vorraussetzungen für einen Campingplatz geschaffen. Ziel hierbei ist das campen in einer friedlichen Natur. Im Herbst, Ende Oktober, wurde das Gebiet für 5 Monate an die Natur zurückgegeben. Während dieser Zeit wurden lediglich Wartungsarbeiten am Gelände durchgeführt. Eine Tradition, die bis heute noch andauert. Campen in der Natur In den ersten Jahren war Woutershok ein sogenanntes “Campingpass” Camping. In 1973 wurde der “Campingpass“ abgeschafft und wurde Woutershok verändert in ein Naturcampingplatz der Forstverwaltung. 10 Jahre später wurde es schließlich ein allgemeiner Campingplatz. Der “grüne Charackter“ blieb jedoch erhalten und geht Hand in Hand mit der Ruhe und der Natur vor Ort. Nachdem Familie “De Graaf“ über 28 Jahre die Verwaltung inne hatte, bekam sie 1999 die Chance um selber Eigener von Woutershok zu werden. Eine Chance die sie ergriffen. 2013 besteht Woutershok 50 Jahre. Zu dessen Ehrung nun dieser Cache.

Additional Hints (Decrypt)

(AY): annfg rra obbz, va qr tebaq.
yrg bc!!! avrg bc qr cnexrrecynngf ina qr pnzcvat mbrxra, zvffpuvra vf rra cevxfgbx unaqvt🤔
(Q) : arora rvarz Onhz, vz Obqra.
Npughat!!!! Avpug qrz Cnexcyngm iba Pnzcvat orgergra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)