Skip to content

Pieniņu baznīca/ Pienini church Traditional Geocache

Hidden : 07/14/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pieniņu Romas katoļu Jēzus Sirds baznīca

Pieniņu baznīca pēdējos gados diezgan plašā apkārtnē ir ļoti iecienīta kā laulību un kristību vieta, gan pateicoties mūsdienīgajam mācītājam, kas baznīcai cenšas piesaistīt jauniešus, gan arī skaistajai baznīcai un tās atrašanās vietai. Vasaras sezonā nereti vienā dienā šajā baznīcā norit vairākas kāzas. Baznīca atrodas pie Pieniņu ezera. Turpat netālu ir ierīkota neliela peldvieta.

Pieniņos senā koka baznīca celta 1806.gadā. 1936.gadā prāvestam J.Kiseļevskim kūrija lika uzbūvēt jaunu baznīcu ezera krasta citā vietā. Baznīca tika celta no cementa ķieģeļiem ar vienu torni gotiskā stilā. 1939.gadā pabeigti galvenie būvdarbi un baznīca iesvētīta. Tā veltīta Jēzus Sirds godam un sv. Annas aizbildnībai. 
Baznīcā ved trīs gala durvis: galā, labajos sānos un sakristejā. Ir trīs altāri un trīs navas. Koka griesti vidējā navā lokveidoti, bet sānu navās lēzeni. Grīda no krāsainām flīzēm. Katrā pusē ir trīs mūra pīlāri, uz ko balstās baznīcas virsbūves smagums. Lielajā altārī ir Vissv. Jēzus Sirds statuja. Statujas galva gatavota no koka, to pagatavoja kokgriezēja Subatē, bet pārējā daļa gatavota no ģipša. Sānu altāros kreisajā pusē Jaunavas Marijas Sirds statuja, bet labajā pusē sv. Jadvigas glezna. Visi trīs altāri ozolkoka, gotiskā stilā. Katrā pusē četri logi, pa daļai krāsainiem stikliem. Pie ieejas kreisajā pusē baznīcas piederumu noliktava, bet labajā – trepes uz kora telpām. Ērģeļu nav, tikai harmonijs. Baznīcas fasādē ir augsts kvadrātveidīgs tornis ar zvaniem. Tornim sānos mazi tornīši ar krustiem vidū. Baznīcas dārzam apkārt koka žogs baltu ķieģeļu stabiņos. Tādi paši stabiņi pie ieejas vārtiem. Pie ieejas dārzā kreisajā pusē vecās baznīcas dzelzs krusts iemūrēts akmens pamatā. Tas ir senu amatnieku darbs.
 

Pienini Jesus Heart's Roman Catholic Church

Pienini church in recent years has become a very popular place for weddings and christening, because of contemporary pastor who is trying to attract young people to the church, and also because of the beautiful church itself and its location. During the summer season at this church there are often more than one wedding conducted at the same day. The church is located next to the Pienini lake. There is a small swimming place close by.

In Pienini, the old wooden church was built in 1806. In 1936 building of the new church started. Church was made of bricks and cement with one tower in gothic style. In 1939 the main construction works were done and church was consecrated.
Pienini church has 3 doors, in front and in wings. There are three altars and wooden ceiling. Floor is made of colored tiles. In each side inside the church are three pillars. At the main altar there is a statue of Jesus Heart, the head is made of wood, but rest is made of gypsum.  At the left altar there is a statue of Marijas Heart, and at the right is painting of St. Jadviga. All three altars are made from oak wood, and in gothic style. In each side of the church there are four, partly colored, windows. Near the entrance, on the left side, there is storage room, but on the right side stares to the choir room. There is no organ in church, but there is harmonium. Around the church is fence with white brick posts.
 

Slēpnis atrodas ārpus baznīcas teritorijas (ārpus žoga)!
Paņem līdzi savu rakstāmo!


The cache is located outside the territory of the church (outside the fence)!
Bring your own pen!

Additional Hints (Decrypt)

[LV] arfxngvrf nhtfgh
[ENG] qba’g ybbx uvtu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)