Skip to content

This cache has been archived.

Penelope: Je cache is door mij gearchiveerd omdat hij te lang inactief staat.

More
<

TB Hotel Naish1967

A cache by naish1967 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/20/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

GEHEEL VERNIEUWD!!!! Voortuincache! De cache ligt in de voortuin en kan worden gecached vanaf het trottoir, oprit Svp op dezelfde plek terugleggen voor medecachers. Zwaai even naar de kids indien aanwezig
De tuin hoeft niet betreden te worden!
Er dient altijd 1 TB of TC aanwezig te zijn in het hotel!! Neem svp per keer 1 geocoin of tb mee zodat andere geocachers ook iets kunnen meenenem/ ruilen. thanks a lot!

P.s. De buren en meer mensen in de straat zijn op de hoogte van de cache en kijken niet raar op tijdens het zoeken cq loggen van de cache! Succes! Geschiedenis De naam Rothem is ontleend aan een samenvoeging van de woorden Rode en Heim, hetgeen woonplaats in de ontginning betekent. Het gebied waar thans Rothem ligt wordt al sinds de Merovingische tijd bewoond. Resten van een grafveld opgegraven in Rothem dateren van ongeveer 500 to 750 na Christus. De eerste schriftelijke vermelding dateert echter van het jaar 1377. In de eeuwen daarna groeide het dorp uit tot ongeveer 300 inwoners in het jaar 1796. Op 22 december 1922 werd in Rothem de lagere school geopend. Bij de opening van de school waren er 194 jongens en meisjes ingeschreven. In de eerste jaren was het onderwijs voor jongens en meisjes gescheiden, maar in 1954 kwam daar verandering in. Naar Rothem is het Rothem Terras (of Terras van Rothem) genoemd.[1] Dit is een rivierterras dat gevormd is door de Maas tijdens het Midden Pleistoceen. Het Rothem Terras is een oude alluviale vlakte waarvan de bovenkant van de rivierafzettingen ter hoogte van Maastricht op ongeveer 81,5 meter boven N.A.P. ligt. De rivierafzettingen zijn bedekt met jongere afzettingen, meestal bestaande uit löss. Van den Berg [2] en andere onderzoekers onderscheiden twee terrassen die in ouderdom verschillen, Rothem 1 en Rothem 2, die respectievelijk op 81,5 en 76 meter boven N.A.P. liggen. Het Rothem 2 terras is het jongste van beide terrassen en dateert mogelijk uit het Holsteinien. Het onderste deel van de rivierafzettingen bestaat uit een dik grindpakket waarvan de onderkant in de omgeving van Maastricht op gemiddeld respectievelijk 65 en 70 meter boven N.A.P. ligt.[3] De onderkant van dit grindpakket ligt vaak op veel oudere afzettingen uit het Tertiair of het Krijt. Door de meeste onderzoekers wordt de onderkant van het grindpakket als het eigenlijke terrasniveau beschouwde.

Additional Hints (Decrypt)

Gerx znne nna urg gbhjgwr qna.............

Chyy ba gur ebcr naq gura.............

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)