Skip to Content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: As there's been no cache to find for months, I'm archiving it to keep it from continually showing up in search lists, and to prevent it from blocking other cache placements. If you wish to repair/replace the cache sometime in the future, just contact us (by email), and assuming it meets the guidelines, we'll be happy to unarchive it.

More
<

Potrubni posta - Pneumatic post

A cache by metaathronovi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato jednoduchá vyhledávací mysterka má za úkol pouze částečně ochránit keš pred vandaly, kteří ničí keše a vybírají si tradičky, neboť u nich nemusí počítat, kde jsou.

Na výchozích souřadnicích samozřejme keš nehledejte. Nachází se tam pouze pošta.

Keš je vzdálena do 500m vzdušnou čarou od úvodních souřadnic.

This simple "google mystery" has the only reason - to protect cache from vandals, who destroy caches and choose mostly traditional caches, because they don't have to calculate their coordinates.

Don't try to find anything on home coordinates. There is only a post.

Distance from home coordinates to final is less then 500m as the crow flies.

POTRUBNÍ POŠTA

Potrubní pošta docela starý způsob přepravy zásilek velkou rychlostí na krátké vzdálenosti. Její historie sahá asi do poloviny 19. století. Funguje na jednoduchém principu. Do systému se vloží válcové pouzdro se zprávou nebo malým "nákladem" a to se pak za pomoci stlačeného vzduchu vystřelí potrubím na jinou stanici.

Systém potrubní pošty má několik částí. Předně je to samotné potrubí. To může mít různé průměry. Dále to jsou stanice, ze kterých se vysílají pouzdra se zprávou a zase se do nich vrací, výhybky které spojují několik tratí a to nejdůležitější - dmychadla. Dmychadla bývají připojena uprostřed trati a pomocí podtlaku k sobě pouzdro přitahují a přetlakem ho zase posílají dál.

PNEUMATIC POST

Pneumatic post is quite old kind of fast transport of packages on short distances. Its history begins in half of 19th century. It works on simple principle. Cylindrical capsule with message or small cargo is inserted in the system and then it's shot thru pipes to another station by compressed air.

System of pneumatic post has a few parts. First of all it's pipes. It can have various diameters. Next parts are stations, from which capsules with message are sent from and comes to, junctions which connects tracks together and the most important part - blower. They are usually joint in the middle of track and use under pressure to attract the capsule an over pressure to send him further.

Na vzniku potrubní pošty má velký podíl Denis Papin.Ten se zabýval aplikací tlakového efektu páry, jejímž výsledkem byl nejen známý tlakový hrnec zkonstruovaný roku 1687 a pojmenovaný po svém vynálezci, ale především objev nového způsobu přenášení energie. První pneumatická potrubní pošta spatřila světlo světa v Londýně v roce 1853. Nejdelší síť na světě měla pošta Berlínská. Měřila přes 400 km a ročně přepravila 4 miliony zásilek. Byla také nejspolehlivější. Ročně prý potřebovala pouhé 2 opravy.

Denis Papin played big part in origin of pneumatic post. He dealt with the application of vapor pressure effect, which resulted in a pressure cooker known constructed in 1687, but also finding a new way of transmitting energy. First pneumatic post was built in 1853 in London. The biggest network of tubes was in Berlin. It has over 400 km and transmitted over 4 millions of packages yearly. It was also the most reliable. It needed only two repairs a year.

ČESKÝ UNIKÁT

V roce 1887 byla zavedena potrubní síť i v Praze. Její celková délka je 60 km a zásilky se v ní pohybovaly regulovatelnou rychlostí až 10 m/s. Potrubní pošta sloužila pro širokou veřejnost, která mohla posílat dopisy z pošt napojených na potrubní systém, nebo je mohla odkládat do výrazných červených poštovních schránek, které byly vybírány každých 20 minut. Pražská potrubní pošta byla do roku 2002 poslední městskou potrubní poštou na světě a využívala ji asi dvacítka klientů. V tomto roce byla její síť zasažena povodněmi a poničena. Voda zatopila pět z celkových jedenácti strojoven a jejich rekonstrukce dosud nebyla ukončena. Pražská potrubní pošta je v současné době mimo provoz a není ani jasné, kdy a zda bude obnoven.

CZECH UNIQUE

In 1887 pneumatic post was built also in Prague. Its length is 60 km and capsules moved by regulated speed up to 10 m/s. Pneumatic post served to wide public, which could send mail from posts connected to the pipe or by placing them to significant red post boxes, which were collected every 20 minutes. Prague pneumatic post was the last city pneumatic post in the world since 2002 and was used by approximately 20 clients. In this year it was affected by flood and damaged. Water flooded five of eleven engine rooms and their reconstruction wasn't yet finished. Prague pneumatic post is out of service now and it's not clear when and if it will be restored.

SOUČASNOST

S příchodem moderních technologií, internetu a e-mailu potrubní pošta začala upadat. Nezanikla však úplně. Potrubní pošta se přestala používat v městském měřítku a trochu se zmenšila a využívá se v rámci budov i areálů firem. Nejčastěji se můžete s potrubní poštou setkat v supermarketech a obchodních domech, kde je stanice umístěna u každé pokladny. Zde slouží k posílání přebytečné hotovosti z pokladny. Své sítě potrubní pošty mají také některé nemocnice, třeba v Opavě nebo v Motole. Ta Motolská je dokonce nejdelší v Čechách a měří přes 16 km. Posílají se s ní například vzorky krve do laboratoře, dokumenty, rentgenové snímky nebo třeba krev pro transfuze na operační sály. V USA do roku 2011 dokonce fungoval McDrive s pneumatickou donáškou.

PRESENT

With come of new technologies, internet and email, pneumatic mail suffered. It hasn't disappeared completely. Pneumatic mail finished in urban scale, but reduced itself a little and is used inside of buildings and company facilities now. Most often you can meet pneumatic mail in supermarkets, where stations are placed on every cashier and excess money are sent thru it. Also many hospitals have its own pneumatic post, for example Opava or Prague Motol. Motol post is the biggest in Czech Republic. Its length is over 16 km. Many things are sent thru it, for example blood samples to laboratories, radiographs, documents or blood for transfusion to operational theatres. In USA McDrive with pneumatic delivery was in service till 2011

VÝPOČET SOUŘADNIC

Teď k jednoduchému výpočtu. Kde hledat všichni jistě víte.

ABCD je letopočet, kdy byla zprovozněna Londýnská síť potrubní pošty.

E je číslice, která je v názvu firmy, která byla v letech 1989 - 2012 majitelem Pražské potrubní pošty

Víc po vás chtít nebudu. Pouze výpočet:

COORDINATES

Now, let's make the simple calculation. You know, where to find answers.

ABCD is year, when London pneumatic post was found.

E is number from name of 1989 - 2012 Prague pneumatic post owner

Thats all. Only one simple formula left:

N 50°0(A+D).(2*E)(B-D)(D-A) - 0.076
E 015°C(B+A).(C+A)(B-A)(C-E) + 0.004

GeoCheck.org

UMÍSTĚNÍ KEŠE

Krabička je tématická regularka na netematickém místě vhodná jako stanoviště pro TB a GC a jako směnárna CWG

V okolí keše udržujte pořádek.

CACHE PLACEMENT

The box is thematic regular on non-thematic place, suitable for TB and GC placement and CWG exchange

Keep clean around the cache.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.