Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

This cache has been archived.

Geolens Reviewer: Bez odozvy, dakujem.

More
Traditional Geocache

Z historie galantskych zidov - Galantska synagoga

A cache by ixterr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/30/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Z histórie galantských židov - Galantská synagóga


Pamätník venovaný stovkám obetí holokaustu a vražednej mašinérie 2. svetovej vojny, ktorý sa nachádza na mieste pôvodnej zbúranej židovskej ortodoxnej synagógy.

EN: Monument dedicated to the hundreds of victims of the Holocaust and murderous machinery of World War II, which is located on the site of the old demolished Orthodox Jewish synagogue.


Pamätník sa nachádza na mieste niekdajšej ortodoxnej synagógy a slúži ako pamätné miesto Galantského židovstva a zároveň je symbolickou spomienkou na všetkých židovských občanov tohto mesta, ktorí zahynuli počas holokaustu.
Pamätník v Galante bol odhalený dňa 29. júna 2003 pri príležitosti každoročnej spomienky na stovky obetí holokaustu z Galanty a okolia.
Dielo akademického sochára Petra Sulíka je umiestnené na malom námestí so zvýraznenými základmi pôvodnej synagógy, ktorú v roku 1976 v mene komunistickej ideológie zbúrali. Nachádza sa na nej nápis: "Na pamiatku obetiam holokaustu - A holokauszt áldozatainak emlékére. Na tomto mieste stála v rokoch 1899 - 1976 synagóga - Ezen a helyen állt 1899 - 1976 között a zsinagóga".

synagoga

Židovská náboženská obec v Galante patrila počas totalitného režimu medzi nábožensky najaktívnejšie obce na Slovensku. Po strate synagógy sa galantskí Židia až do dnešných dní naďalej stretávajú v dome, ktorý náboženská obec kúpila a prestavala na malú modlitebňu.
Podľa jozefínskeho súpisu ľudu z roku 1787 bolo v Galante 98 domov, v ktorých žilo 1479 obyvateľov, z nich 1172 kresťanov a 307 Židov. Židia sa sem nasťahovali v priebehu 18. storočia a zohrali významnú úlohu v rozvoji remeselníctva a obchodu mesta. V roku 1938 žilo priamo v Galante 4305 ľudí, z toho 1176 židovského pôvodu. Z 1800 Židov deportovaných z Galanty sa vrátilo naspäť len okolo 300.
O sformovanie Židovskej náboženskej obce v Galante po Druhej svetovej vojne sa vo veľkej miere zaslúžil Adolf Schulz, ktorý bol jej predsedom a desiatky rokov organizoval náboženský život v meste. Židovská náboženská obec v Galante má v súčasnosti okolo 60 členov.

ulička

EN: The monument is located at the former Orthodox synagogue and serves as a memorial site for Galanta Jews and is a symbolic reminder of all the Jewish citizens of this city who died during the Holocaust. The monument in Galanta was uncovered on 29th of June 2003 on the occasion of the annual commemoration of hundreds of Holocaust victims from Galanta and its region. The work of sculptor, Peter Sulík, is located on a small square of highlighting the basics of the original synagogue, which destroyed in the name of communist ideology in 1976. There is an inscription on it: "In memory of the Holocaust. At this point, was standing in the years 1899 - 1976 synagogue. Jewish community in Galanta was one the most active religious community in Slovakia during the totalitarian regime. After losing the synagogue the Galanta Jews continue to face in the house that the congregation bought and rebuilt into a small prayer. According to the Josephine inventory of citizens in 1787 there were 98 houses in Galanta with altogether 1479 inhabitants, of which 1,172 Christians and 307 Jews. Jews moved here during the 18th century and played an important role in the development of trade and crafts. In 1938 the population of Galanta was increased up to 4305 people, from all citizens 1176 were Jewish origin. From 1800 Jews were deported from Galanta returned back only about 300 people. The formation of a Jewish community in Galanta after World War II is widely credited with Adolf Schulz, who was its chairman and decades of organized religious life in the city. The Jewish community in Galanta counts currently around 60 members.

Pri vyberaní krabky buďte opatrní, pozor na veľa muglov!

EN: Be carefull while taking the cache out, there are lot of muggles!

Additional Hints (Decrypt)

trbybtvpxl "ibgeryrp" / trbybtvpny "vainqre"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • synagogaDobová fotografia s vyobrazením židovskej synagógy na mieste dnešného pomníku
  • ulickaPohlad do ulicky, kde sa nachádzala židovská škola a synagóga

282 Logged Visits

Found it 251     Didn't find it 9     Write note 3     Archive 1     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 4     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 7 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/15/2017 3:47:54 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (11:47 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page