Skip to content

Apnea Freak Traditional Geocache

Hidden : 08/04/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Celkem snadno k nalezení, ne úplně snadná na odlovení.
Quite easy to find, not so easy to get.

O keši
Tato keš je věnována freedivingu - umění potápění bez dýchacího přístroje. K jejímu vytvoření nás inspiroval náš kamarád Michal - mistr Evropy ve freediving disciplíně CNF a muž mnoha talentů. Pro kačery jeho kvalit má keš terén jen dvě hvězdičky.

O místě
Keš je umístěna v místě bývalého povrchového dolu na hnědé uhlí. Barbora dnes slouží jako rekreační oblast a pro výcvik surfingu, plachtění a se svou hloubkou až 60m i pro potápění. V blízkosti keše můžete potkat jednoho či dva sportovce.


About the cache
This cache is dedicated to freediving - the art of diving without scuba gear. Creating of this cache was inspired by our friend Michal, who is continental champion in CNF and a man of many talents. For a cacher of his qualities this cache has only two stars terrain difficulty.

About the place
The cache is located in the place of a former brown coal strip mine. After flooding Barbora mine serves as a recreational area and is used as a training ground for surfing, sailing and with its depth of almost 60meters for diving. In a close proximity of the cache you can encounter one or two sportsmen.


Upozornění / A Reminder
 • Keš je docela hluboko a není vhodná pro kačery bez zkušeností s potápěním / the cache is quite deep and therefore is not suitable for cachers without proper diving skill
 • Nepotápějte se na nádech, použijte přístroj / Use scuba gear, do not even try it on breath hold!
 • Vzduch u keše NENÍ dýchatelný! Bez přístroje riskujete život. / Air at the cache location is NOT breathable! You are risking your life without scuba gear.
 • Pokud logujete jinde než na místě kde je keš uložena, pokuste se trochu osušit obsah / If you write your log entry on other place than on hiding spot, try to dry a content of a cache a bit
 • Po zalogování keš vracejte na místo - ujistěte se, že drží na místě / Return cache to its place after logging - make sure that container holds on the spot
 • Vyndání cache z její schovky chvíli trvá / It takes a while to get the cache from its hiding place
 • V zimě vyžaduje mnohem lepší vybavení / May require much more advanced equipment in winter
 • Pokud si nejste 100% jisti svými schopnostmi nezkoušejte to / Do not try it if you are not 100% sure of your skills
 • Oceníme Vaše foto s keší, nebo alespoň v její blízkosti / We would much appreciate the picture of you with a cache, or at least in its proximity

Úvodní obsah keše / Initial cache content
 • mudlokarta / muggle card
 • Logbook
 • 2x tužka / 2x pencil
 • 3x CWG
 • 2x šperk (vlastní výroba) / 2x homemade jewellery
 • skleněné kamínky / glass stones
 • travelbug

Additional Hints (Decrypt)

[cz] mibarprx cyal imqhpuh n chpuh
[en] gval oryy svyyrq jvgu fcbvyrq nve

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)