Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

Hrosik-85-&Kupik: Keš dávám disable, zatím je ale možné ji ještě lovit, je na místě. Do měsíce ji ale archivuji a místo následně uklidím. Geocachingu se téměř nevěnuji a nechci ji už obnovovat.

More
<

Domazlicke mlyny: Stankuv mlyn

A cache by Hrosik-85-&Kupik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/23/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

První ze série keší Domažlické mlýny Vás zavede ke Staňkovu mlýnu.

Mlýny byly součástí hospodářského města Domažlic od jeho počátků ve 13. století až do 1. poloviny 20. století. Mlynářská živnost bývala pro středověké město velice důležitá a nepostradatelná. Mlýny se jmenovaly pouze podle jména mlynáře, který jej momentálně vlastnil, proto jsou starší zprávy o mlýnech velice kusé. Pro období 17. – 19. století jsou informace již dohledatelné a v té době pracovalo v katastrálním území města celkem deset mlýnů.

Tato série má za úkol Vám princip a historii jednotlivých mlýnů přiblížit, aby se na ně nezapomnělo.

Vodní mlýn v kostce


Vodní mlýn je zařízení poháněné proudem vody. Energie proudící vody je přenášena na hřídel prostřednictvím vodního kola. Na naše území se mlýn dostal kolem 12. století z Orientu, kde byl znám již od 2. st. před n.l.

K základnímu dělení slouží místo přívodu vody na mlýnské kolo:

Horní náhon - voda dopadá na mlýnské kolo shora tak, aby "namočila" jen 1/2 kola. Jednotlivé lopatky mají tvar jakési vaničky, která drží vodu a jakmile se kolo otočí, vaničky klesají a vodu vylejou. Horní náhon je efektivnější ve využití energie vody, vyžaduje však mnohem větší převýšení. Lze říci, že stavitelé mlýnů preferovali horní náhon (pokud to bylo možné).

Dolní a střední náhon - proud vody teče pod osou kola, kde pohání lopatky

Hlavními parametry výkonnosti mlýna jsou:

  • Průtok [m 3/s] - množství vody za vteřinu. Čím vyšší průtok, tím vyšší výkon.
  • Převýšení[m] - čím vyšší je rozdíl výšek hladin mezi dodávkou vody a odtokem, tím vyšší je výkon stroje. V případě vodního mlýna bývá tento rozdíl zpravidla využit k vybudování většího kola s horním náhonem.

Mezi obvyklé příslušenství mlýnů patří zejména:

  • Přívodní kanál (tzv.náhon)
  • Odvodní kanál (tím voda odtéká od kola)
  • Retenční rybník
  • Stavidla

Protože vodní mlýn vyžaduje k efektivnímu fungování převýšení hladin, nelze jej postavit kdekoliv. Stavitelé mlýnů museli pečlivě volit jejich umístění, protože mnohdy i v místech, kde je dostupné relativně velké převýšení, jeho využití na mlýnském kole vyžaduje zbudování nákladných dlouhých přívodních a odpadních kanálů.

Provoz mlýna (vlastní mletí) vyžadoval určitý průtok, ten byl někdy větší, než mohla poskytnout daná malá vodoteč (potok, říčka). V takovém případě bylo nutno na vodoteči nad mlýnem zbudovat zádržnou nádrž. V ní se postupně shromáždila voda, která pak byla vypouštěna v čase mletí pro zajištění dostatečného průtoku. To samozřejmě ovlivňovalo provoz na řece a způsobovalo spory mezi mlynáři a například rybáři a voraři.

Další využití vodního kola

Vodní kola byla používaná k pohonu mnoha různých zařízení, nejčastěji:

  • Hamr - středověká strojní kovárna, kde vodní kolo přes soustavu převodů zdvihalo obrovské kladivo (hamr), kovající rozměrné výkovky
  • Pila - vodní kolo se často používalo k pohonu pil, zejména k podélnému řezání klád na prkna.
  • Čerpání vody z dolů - vodní kolo se používalo ve středověkém hornictví k čerpání vody z dolů či k zdvihání rudy.

Zánik vodních mlýnů

Až do 19. století bylo na našem území vodní kolo jediným zdrojem mechanické energie (jinak byla pouze zvířata nebo lidé).

V průběhu 18. a zejména 19. století se na našem území začal rozšiřovat parní stroj. Ten potřeboval kromě paliva jen málo vody, takže bylo možno stavět továrny i daleko od řek. Navíc parní stroj nebyl závislý na mnohdy kolísavém průtoku ve vodoteči, proto nahradil původní vodní kola i v továrnách ležících na říčních březích (například v Krkonoších).

Tento proces byl dokončen v první polovině 20.století rozšířením elektřiny, která s konečnou platnosti vykázala vodní mlýny do historie. Zanikání vodních mlýnů bylo v Čechách rapidně urychleno odsunem sudetských Němců a znárodněním.


Staňkův mlýn

Ve srovnání s ostatními, především městskými mlýny v Domažlicích, selským dvorcem a svým rozsahem mu mohl konkurovat pouze sousední Fürtschův mlýn.

Stojí za městem nedaleko silnice směřující do Bořic. Mlýn je pravděpodobně zmiňován již roku 1384.

Dle soupisu duší z roku 1818 je zde připomínán Vilibald Ebenstreit se svojí druhou manželkou Barborou a čtyřmi dětmi.
V roce 1872 získal mlýn Max Ebenstreit. Roku 1893 dědí mlýn Maxův syn Jan Ebenstreit, ten v roce 1902 žádal purkmistrovský úřad v Domažlicích o zvýšení jednopatrové mlýnice, což mu bylo povoleno. V roce 1914 kupují Staňkův mlýn manželé František a Josefa Holubovi.

Mezi roky 1951–1953 byl mlýn zastaven. Zakrátko jej převzal tzv. zemědělský výkup – později Zemědělský zásobovací podnik Domažlice. Nový majitel instaloval do přízemí mlýnice šrotovací zařízení na krmivo pro dobytek. Ostatní zařízení bylo z mlýnice vystěhováno a z větší části zničeno. Zemědělský zásobovací podnik využíval mlýn až do roku 1975.

V současné době vlastní rozlehlý objekt Jiří a František Holubovi, kteří jsou potomky mlynářského rodu, jenž mlýn vlastnil od roku 1914. Staňkův mlýn je v tomto případě jediným z domažlických mlýnů, na němž do dnešních dnů žijí dědici původního mlynářského rodu.

Podobu rozlehlé venkovské usedlosti obklopené loukami a opevněné proti okolní civilizaci si mlýn udržel dodnes. Mlýnská budova stojí v jihozápadním nároží hospodářského areálu. Mlýnice obsahuje 4 pracovní podlaží. V nich se zachovaly různé zbytky mlýnského zařízení.
Hluboká prostorná lednice je dnes prázdná. Po její horní hraně vedly kryté dřevěné vantroky, z nichž proudila voda na turbinu Duplex osazenou sem v roce 1939.

Cache

Cache je velikosti small umístěná nedaleko mlýna skryta mimo cestu. Od keše je mlýn vidět jen částečně. Během deště a po dešti se terén může změnit až na 3 hvězdičky. Keš vracejte na své místo a řádně zamaskujte.

Nezapomeňte si poznamenat bonusové číslo, bude se Vám hodit na plánovanou bonusovou keš.

Nejezděte až ke keši autem, zaparkujte na doporučeném místě. Nechoďte ke keši skrz sad, jedná se o soukromý pozemek, obejděte jej po cestě.

V cache je několik drobností na výměnu. Budu rád, pokud sem umístíte jakoukoli figurku hrošíka, kterou bych si mohl dát do své sbírky.

Odkazy

Cache je ze série Domažlické mlýny:
Domazlicke mlyny: Stankuv mlyn
Domazlicke mlyny: Vodolenka

Domazlicke mlyny: Spaleny mlyn u Zubriny

Při psaní listingu jsem vycházel především z knihy "Domažlické mlýny, mlynáři a mlýnská strouha". Fotografie rovněž pocházejí z této publikace.

Additional Hints (Decrypt)

PMR: gebwvpr cnermh, ilienpral, cbq xhebh
RAT: guerr fghzcf, hcebbgrq, haqre onex

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

346 Logged Visits

Found it 325     Didn't find it 8     Write note 4     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 11 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.