Skip to content

<

Östberget

A cache by Yordas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/06/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En Earth Cache om något som sticker upp ute på Frösön, Östberget. Ett trevligt besöksmål. Här kommer du att lära dig mer om bergets historia.

 

Området som Östberget befinner sig i tillhör den Kaledoniska erggrunden. Kaledoniderna innefattar hela den skandinaviska fjällkedjan. De bildades för ca 400 miljoner år sedan då havsbottnen mellan Nordamerika och skandinavien pressades ihop, veckades och sköts som stora berggrundsflak (skollor) upp över det gamla urberget i öster (Sveriges nationalatlas, 1994).
 
 
Östbergets porfyr är en del av urberget som följde med vid dessa rörelser och som nu ingår i den undre skollberggrunden. Det egentliga urbergsområdet finns öster om Östersund (Berggrundskarta Jämtlands län, 1998). Den huvudsakliga berggrunden på Östberget är Östbergsporfyr. Den är synlig i de blottlagda branterna ned mot Storsjön.
 
 
 
Porfyr är en sur bergart som bildats när vulkaniskt material lagrats vanpå jordytan. Den är också hård till karaktären och beständig mot erosion och yttre påverkan vilket förklarar att Östberget så tydligt sticker upp. Omgivande berggrund består av mjukare bergarter och har därav eroderats ned mer än porfyren. Inne i Östbergets porfyr finns endast tunnare lager av Vemdalskvartsit och Kläppeskiffer (Karis och Strömberg, 1998).
 
 
Väster om Östberget finns ett stråk med kalkstensberggrund som är vanlig i Storsjöområdet. Östbergsporfyren finns även i Öneberget och i Hoverberget i södra delen av Storsjöområdet (Tjernström, 2002).
 
Östberget täcks till största delen av moig morän med berg i dagen i branterna mot öster (Jordartskarta, 1969). Den moiga moränen har inslag av kalk och detta kan utläsas ur att det finns kalkberoende vegetation (s.k. signalarter).
 
Morän är en osorterad jordart, dvs. en blandning av finmaterial och grövre jordarter och block. Moränen avsattes då inlandsisen smälte undan. Isen förde med sig partiklar av olika storlek vilka avsattes när isen började smälta och bildade då morän (Sveriges nationalatlas, 1994).
 
 
Partiet nedanför branterna på Östbergets östra sida består av stora förekomster grusmaterial.
Dessa har bildats i samband med istiden. Det troliga är att isälvar bildat dessa eller att en issjö svallats mot berget och avsatt grusmaterialet. Materialet syns på båda sidor om Gustavsbergsbacken där avlagringarna finns direkt under de branta bergssidorna. Bland annat i området med äventyrslek, söder om Gustavsbergsbacken, ligger ett gammalt grustag (Tjernström, 2002). Det är inte klargjort ur vetenskaplig synvinkel hur grusmaterialet bildats.
Teorierna om den enorma jämtländska issjön har förkastats och istället pratar man om mindre sjöar som växlade i storlek beroende på hur isen allt eftersom smälte undan. Det troliga är att grusavlagringarna härrör ur älvar som följt iskanten och då möjligen skulle ha avsatt gruset (Lundqvist, 1984). Sedimenten är moräntäckta och det grova gruset blir allt finare ju längre ner i lagren man kommer. Troligen finns det lera under som vid Frösöns södra strand (Lundqvist, 1969). Nedanför Östberget i Kvarnsved består marken av moränlera. Det är alltså ett moränmaterial men med lera som huvudsakliga finmaterial. Denna jordart är vanlig i hela Storsjöbygden.
 
För att logga denn EC svara på nedanstående frågor och maila CO.
1 Hur högt över havet står du vid koordinaterna för denna Earth Cache?
2 Vid N 63° 10.965 E 014° 36.402 finner ni en grotta, vad har den för namn och vad kallas denna grott-typ?
3 Moränlera finns på andra platser i Sverige, främst hittar man moränleran i?
Bifoga gärna en bild på Östberget från er synvinkel!
 
Kom ihåg att inte posta några svar i loggen. Du behöver inte vänta på mitt godkännande innan du loggar cachen, men om något är fel så kommer jag att kontakta dig
 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.