Skip to Content

<

Nordvärmlands skansar #6 - Kroksjön

A cache by björnen976 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/21/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kroksjön skans

SE
Norr om sjön Kroksjön ligger skansen med samma namn, skans 174 ”Kroksjön”, ännu en lämning ifrån beredskapstiden i de djupa nordvärmländska skogarna. Tyvärr finns det inte några skriftliga informationer om Kroksjön skans tillgänglig idag eftersom skansen inte inventerades under studien som Värmlands museum utförde 1999 i uppdrag av Fortifikationsverket (Nilsson 1999).

Skansens strategiska uppgift borde dock har varit att stänga landsvägen söderut mot framryckande tyska trupper om dessa skulle ha invaderat Sverige antingen förbi Medskogen och Bograngen eller via Klarälvdalen. Detta visade sig efter kriget att verkligen har varit den tyska planen men som tur var så användes planen aldrig (NILSSON 1999:18).
Belägen med en brant klippvägg på ena och en myr och tjärn på andra sidan vägen bildade platsen ett naturligt hinder längs vägen söderut mot Torsby. Detta förstärktes med ett fullträffsäkert pansarvärnspjäsvärn samt två öppna pansarvärnspjäs-ställningar, vardera 2 fullträffsäkra kulsprutevärn och kulsprutegevärsvärn typ 4 (kg-hatt) och ett nät av värngånger och skyttevärn på en liten kulle väster om vägen samt ett kulsprutevärn med två embrassyrer inbyggd i klippväggen, ett fullträffsäkert kulsprutevärn, flera skyttevärn och skyddsrum med tillhörande värngånger ovanför klippväggen. Hela anläggningen är omgiven av en ring av två- till treradiga pansarhinder i natursten.
De flesta värnen är idag igenfyllda/ igenmurade men pansarvärnspjäsvärnet väster om vägen, kulsprutevärnet i klippväggen och ett skyddsrum för 36 personer ovanför klippan öster om vägen är fortfarande (eller igen) tillgängligt. Det stora skyddsrummet verkar har blivit renoverade så sent som på 1970-talet, målats invändigt och försetts med ett modernt manuellt ventilationssystem. Även pansarvärnspjäsvärnet har ventilationstrummor och en -öppning i den tunga ståldörren som jag inte har sett i något annat värn i norra Värmland.

Kroksjön skans användes 2010 som inspelningsplats för filmen ”Gränsen”, där den föreställde vägspärren varifrån två soldater försvann spårlöst över gränsen in till det okkuperade Norge.

Beroende på vädret kan gummistövlar vara bra att ha för att ta sig över diket längs med vägen! Glöm inte ficklampan om du vill besöka något av värnen (behövs dock inte för att hitta cachen!)! Se upp förr igenfyllda värn och skyddsrum när du vistas i området! Vänligen tänk även på att allemansrätten enbart ger dig möjlighet att vistas i skogen så länge du inte stör människor och djur eller förstör saker och ting!

ENG
North of the hook-shaped lake Kroksjön the fortification with the same name is located, fort 174 “Kroksjön”. This is one more remnant of the second world war in the forests of northern Värmland. As this fort was not examined in the historical study which the province museum of Värmland conducted in 1999 (Nilsson 1999) there is not much information available today.
The strategic mission for the fortification ought to have been to block the road southward and block the way for German troops invading Sweden via Medskogen/ Bograngen in the west or the Klarälven river valley past Långflon/ Höljes in the north. Studies of the German plans for an invasion after the war proved this scenario to be right but fortunately the plans were never put into work! (NILSSON 1999:18)

At the location of fort “Kroksjön” along the road to Torsby a steep cliff wall on one side and a wetland with a small lake on the other side formed a natural barrier. This was improved by building the fortification. It contains several bunkers and heavily armoured gun positions, i.e. an armoured anti-tank-gun-position with one embrasure towards the road and two additional outdoor firing-positions westwards, two machinegun-shelters and two submachinegun-shelters with observation domes, as well as a net of trenches and fortified rifle positions on a low hill west of the road. East of the road there is a machinegun-shelter build inside a cave of the cliff, as well as another machinegun-shelter and a shelter for accommodation of 36 soldiers adjoined by another net of trenches and fortified rifle positions on top of the cliff. The whole fortification is partially surrounded by anti-tank-obstacles in double or triple rows of stone blocks.
The entrances and embrasures to most of the bunkers are now blocked, only the anti-tank-gun-bunker west of the road, the machinegun-shelter in the cliff and the shelter above the cliff are accessible today. The later seems to have been renovated as late as the 1970s when a manual ventilation system was installed and the walls painted white.

In 2010 the fortification at Kroksjön served as film-set for the swedish movie “Gränsen” (The border) which told a fictional story about thwo Swedish soldiers getting lost behind enemy lines in the occupied Norway after leaving their road block in just northern Värmland.

Depending on the general weather conditions Wellingtons/ rubber boots can be necessary to get to the cache. Don’t forget a flashlight if you intend to visit some of the bunkers (this is not required to find the cache, though!)! Watch out for hidden shelters and holes in the ground!
Please remember that the Swedish right of public access only gives you the possibility to stroll in the forest as long as you don’t disturb people or animals and don’t destroy things.

(Källa/Source: NILSSON, Olle (1999): Skansar i Värmland. Inventering av befästningsanläggningar byggda 1940 – 1945. -Utgiven av/published by Värmlands Museum och Länsstyrelsen Värmland. Karlstad.)

Additional Hints (Decrypt)

[SE] tena, 1,5z vseåa fxlggriäea
[ENG] fcehpr, 1.5z gb arkg evsyr cbfvgvba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.