Skip to content

AGT 5: Plesivecky (ne)viklan / Rocking-not stone EarthCache

Hidden : 08/07/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
PLEŠIVECKÝ VIKLAN ROCKING STONE OF PLESIVEC 5

Hora Plešivec leží v Brdské vrchovině, v severní části Třemošenské vrchoviny (Brdy), nad údolím říčky Litavky. Jde o velmi výrazný vrch s dobrými rozhledovými možnostmi. Na východním úbočí Plešivce pod Krkavčími skalami se nachází pozoruhodný balvan, zvaný Plešivecký viklan.

Viklan je velký skalní blok nebo kámen, který se pouze malou částí svého povrchu dotýká skalnatého podloží. Legendy vypráví o tom, že Plešivecký viklan zde položili obři. Vznik a původ viklanů je samozřejmě mnohem prozaičtější. Vesměs jde o přírodní útvary modelované dlouhodobými procesy zvětrávání a odnosu hornin, kdy méně odolné okolní partie rychleji podléhají rušivým vlivů (povětrnostním aj.).

Nejčastěji můžeme v našich podmínkách vidět pískovcové viklany a nebo žulové viklany (viz. Husova kazatelna). Plešivecký viklan je tvořen horninou Křemenec. Patří do stratigrafické jednotky "dobrotiv", litostratigrafické jednotky "skalecké křemence". Regionálně-geologicky patří do jednotky "pražské pánve".

Plešivecký viklan je vysoký 2 m a dlouhý 3 m. Kdysi v minulosti byl podepřen dvěma kamennými čepy, které způsobovaly jeho viklání. Bohužel, po úderu blesku byly čepy rozdrceny a kámen dnes sedí pevně na svém podloží.

Ne každý útvar označovaný jako viklan je však „kývavým kamenem“ v pravém slova smyslu. Některé jsou dosud pevně spojeny s podložím, byť jen malou plochou, jiné zase spočívají na podkladu několika ploškami – ani v tomto případě je nelze rozkývat. Kromě toho jsou za „pravé“ viklany používány pouze útvary v poloze „in situ“, tedy nepřemístěné (řícením, v sutích apod.).

Viklany patří z hlediska geologického vývoje krajiny k přírodninám efemerním. Ke ztrátě jejich „funkčnosti“ však mnohdy přispívají i neuvážené silácké pokusy, či projevy vandalizmu.

Kolem viklanu je rozeseto plno pomníčků, které tam návštěvníci tohoto místa postavili.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jakou horninou je viklan tvořen?
2) Na kterou světovou stranu směřuje viklan svým nejvyšším bodem?
3) Najděte v okolí viklanu dva kameny stejné horniny, jako je viklan (viklan nepoškozujte), odneste je do bezpečné vzdálenosti od lesa. Krísnete kameny o sebe a meli byste neco zpozorovat a neco ucítit. Napište co jste videli a co jste ucítili a vysvetlete vlastními slovy proc tomu tak je.
4) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)