Skip to Content

<

Drnovecký vějíř [CZ,EN]

A cache by bohouscl6 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/16/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Drnovecký vějíř

Budete se pohybovat v oblasti, která měla více názvů, v současné době se pískovcový hřbet dlouhý cca 600 metrů nazývá Dutý kámen podle nedaleko (cca 50m) vzdáleného skalního útvaru. V roce 1955 zde byla vyhlášená přírodní rezervace.

Dutý kámen ovšem není cílem našeho putování (i když prohlídku mohu jen doporučit, za těch pár kroků navíc to rozhodně stojí ).

Cílem našeho putování je přírodní zvláštnost Drnovecký vějíř  :

Drnovecký vějíř

nacházejí se zde dokonalé ukázky sloupcovité a deskovité odlučnosti pískovce, která s největší pravděpodobností vznikla rekrystalizací pískovce v pevném stavu a objemovými změnami horniny v důsledku tepelného a chemického působení horkých roztoků, pronikajících pískovcem z neovulkanické žíly.

 

Místy jsou uspořádány rovnoběžně a strmě ukloněny (80-60 stupňů k SZ), místy jsou uspořádány vějířovitě. Pískovce tvořící sloupky jsou silně silicifikované. Pískovcové sloupky jsou výsledkem tepelného účinku žilného tělesa a lze je označovat jako přikontaktní sloupky.

 


Odpovědi na následující úkoly mi zašlete přes profil :

1/ Zjistěte, která bazická vyvřelá hornina ze skupiny lamprofyrů je zodpovědná za zdejší výskyt sloupkovité odlučnosti v pískovci.  (Název horniny je odvozen z německého názvu řeky Ploučnice)

2/  pískovec kromě jiného obsahuje i další příměsi, především železité povlaky - jak je nazýváme ?

3/ určete kolikaboké jsou a jaký průměr pískovcové sloupky mají

4/ odhadněte výšku pískovcového suku nad chodníkem

5/ zjistěte nadmořskou výšku v místě výchozích souřadnic

 

Upozornění pro logující :
A) Kdo chce logovat, musí poslat odpovědi. (při skupinovém odlovu bude log ponechán pouze tomu, kdo odpovědi zaslal, ostatním bude smazán, viz pravidla)
B) Nejdríve odeslat odpoved , pak logovat!!! Nemám-li odpovědi log ihned mažu.

C) Zalogujte si cache ihned po odeslání odpovedí, pokud by byla nejaká chybka, ozvu se.


Poznámka pod čarou : po skončení všech měření doporučuji pokračovat v procházce až na konec trasy - do skalního městečka, zde vystoupat po ve skále tesaných schodech až na vrchol a pokochat se místním i vzdáleným okolím.

Mimo jiné zde můžete i otestovat vaši GPS, na kamenném stole je geodetická koule, ke které je vztažen pomocný bod s nadmořskouá výškou 363.26 m přesně :

Pro přesné měření tedy použijte pomocný bod (modrá koule vedle stolu, naproti schodům). Pokud na s

tole GPS ukáže hodnotu blížící se 364 metrům nad mořem, můžete být na svůj přístroj zase o kousek pyšnější :-)
 

English :
Drnovec fan

You will be in an area that had more names. Currently is the sandstone ridge (about 600 meters long)  called Dutý Kámen (Hollow Stone) by far (50m) away rock formation. In 1955 there was a famous nature reserve.

But Hollow Stone is not the aim of our trip (although I can only recommend the tour for those few extra steps worth it).

The aim of our trip is a natural trait Drnovec fan:

Drnovecký vějíř

here are perfect examples of columnar jointing and tabular sandstone, which were most likely formed by recrystallization of sandstone in solid rock and volume changes due to thermal and chemical effects of hot solutions, penetrating from volcanic sandstone vein.

 

At some places there are arranged parallel and steeply dipping (80-60 degrees to the NW), somewhere they are arranged like a fan. Forming sandstone pillars are strongly silicified. Sandstone pillars are the result of thermal effect Dyke body and can be labeled as contact posts.

 

Send me the answers to the following questions over the profile:

1 / Find out which base-igneous rocks of lamprophyre group is responsible for the occurrence of local columned cleavage in sandstone. (The name of the rock is derived from the German name of the river Ploučnice)

2 / sandstone contains among other ingredients especially ferric coatings – how they are called?

3 / specify how much - sided it is and what diametric the sandstone pillars have

4 / estimate the height of the sandstone above the sidewalk

5 / find the altitude at the start coordinates

 


Footnote: after all measurements I suggest continue walking to the end of the route  -  to the rock town, here you can climb the rock stairs to the top and enjoy the local and remote environment.

Among other things, you can also test your GPS, on a stone table there is a geodesic sphere, which is related to the auxiliary point with a elevation height of 363.26 m exactly:

For accurate measurement, therefore, use the auxiliary point (blue ball next to the table, opposite the stairs). If the GPS on the table indicates the value of approaching 364 meters above sea level, you can be on your device a little bit prouder :-)

 

Additional Hints (Decrypt)

PM: Xbyb nav xbpnerx arzbuh qbcbehpvg.
F qrgzv pb hwqbh xvybzrge gb wr bifrz cresrxgav cebpunmxn, arfcbhfgrwgr wr m qbuyrqh.

RA: Ovxr be onol-pneevntr V pna‘g erpbzzraq.

Ohg jvgu puvyqera vg vf cresrpg nobhg 1xz yratgu fgebyy. Ohg qba’g yrnir gurz hanggraqrq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

331 Logged Visits

Found it 329     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 268 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.