Skip to content

Domus Nyctalus Noctula Multi-cache

Hidden : 04/24/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Korte multi op het landgoed "Huys te Warmont" van ZHL van ongeveer 2,5 km.
Parkeermogelijkheid staat op deze pagina beschreven.
Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.
Graag de regels voor dit gebied respecteren, pas bij de stash even van het pad.

Aan de rand van Warmond ligt landgoed Huys te Warmont (23 ha.). Het is in 1961 aangekocht door Zuid-Hollands Landschap. Op het landgoed ligt een parkbos met lange statige lanen en kronkelende paden. Hier zijn eeuwenoude taxusbomen en moerascipressen te vinden en prachtige oude eikenlanen. Daarnaast zijn er graslandjes die luisteren naar prachtige namen als Droomweide. Ook is er een kasteelgracht die tussen de kastanjes door in het bos verdwijnt en weer als Droomvijver opduikt. Het terrein heeft een eeuwenlange geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur.
Bron: site Zuid-Hollands Landschap

Het 18e eeuwse kasteel is particulier bewoond en niet te bezichtigen. Over de levendige geschiedenis is wel veel bekend, zie de website:
http://huystewarmont.webs.com

Op het landgoed leeft de grootste kolonie rosse vleermuizen van Nederland.
Tijdens een van de vele vleermuisonderzoeken op het landgoed zijn in een 150 jaar oude beuk
199 rosse vleermuizen gevonden.
De vleermuis
weegt 30 gram, heeft een spanwijdte van 35 cm en een lengte van 8 cm. De vleugels zijn puntig en smal met een korte vijfde vinger (pink), de oren zijn kort, de vacht roodbruin. De gemiddelde leeftijd in Nederland is 6 tot 9 jaar.
De rosse vleermuis is veeleisend wat betreft de verblijfplaats, ze kiezen vaak voor oude holle eiken en beuken. De binnentemperatuur moet tussen de 0 en 10ºC zijn en de invliegopening niet groter dan een spechtengat op
5 á 15 m hoogte. Een boom dient binnen één seizoen zowel als kraamkolonie, paarboom en overwinteringsboom.
Het voedsel bestaat uit: vliegen, muggen, vlinders, kevers, schietmotten, gaasvliegen, haften, wantsen, vliegende mieren, spinnen, huiskrekels, mestvliegen en mijten.
De winterslaap duurt ongeveer van november tot maart, afhankelijk van de weersomstandigheden. Ze overwinteren soms in groepen die groter zijn dan 200. Eens in de twee á drie weken verlaten ze het nest om voedsel te zoeken om hun lichaam op de juiste temperatuur te houden zodat het bloed niet bevriest.

Bron:
Advies voor vleermuisvriendelijk beheer in landgoed ‘Huys te Warmont’
Ter bevordering van de rosse vleermuis
L. Meems
maart 2007


Domus Nyctalus Noctula
het huis van de rosse vleermuis

En dan nu de multi.
Er zijn meerdere veldstudies naar vleermuisgedrag op het landgoed geweest.
Veel bomen hebben daarom een geel plaatje gekregen om het onderzoek naar de vleermuishuisvesting makkelijker te maken.

Ware grootte geel plaatje.

Januari 2022.
Door de vele jaren aan de boom zijn veel plaatjes verweerd, beschadigd en/of onleesbaar.
De multi is daarom per januari 2022 aangepast en worden
de gele plaatjes helaas niet meer gebruikt.


Door de bomen is de GPS niet altijd even zuiver, er kan een afwijking optreden.
Zoek in de buurt van het coördinaat met behulp van de foto's de juiste vleermuizenboom.
De bomen staan meestal zeer dicht bij het pad.
De foto's op deze pagina staan in willekeurige volgorde.

Print onderstaande foto's groot uit, dat maakt het zoeken makkelijker.
Spiegeltje kan handig zijn en vergeet de zaklantaarn niet!


Domus Nyctalus Noctula A:
Maak o
p N 52 12.179 E 004 30.460 een projectie.
De juiste gegevens hiervoor zijn vlakbij
N 52 12.179 E 004 30.460 te vinden.
Voor het zoeken naar de gegevens kan een spiegeltje handig zijn.
Zoek na de projectie op die plek de juiste vleermuizenboom = A

Domus Nyctalus Noctula B:
Ga naar N52 12.20A E004 30.62A
zoek de juiste vleermuizenboom = B

Domus Nyctalus Noctula C:
Ga naar N52 12.26B E004 30.64B
zoek de juiste vleermuizenboom = C

Domus Nyctalus Noctula D:
Ga naar N52 12.2BC E004 30. (A+C)7 (A+C)
zoek de juiste vleermuizenboom = D

Domus Nyctalus Noctula E:
Ga naar N52 12.DDC E004 30.AB(2*D)
zoek de juiste vleermuizenboom = E

Domus Nyctalus Noctula F:
Ga naar N52 12.3A(C+C) E004 30.6AE
zoek de juiste vleermuizenboom = F

Domus Nyctalus Noctula G:
Ga via N52 12.2BF E004 30.8E(C+D)
naar N52 12.2(F+C)D E004 30.F(A–D)D
zoek de juiste vleermuizenboom = G

Domus Nyctalus Noctula H:
Ga naar N52 12.2EA E004 30.FAG
zoek de juiste vleermuizenboom = H

Domus Nyctalus Noctula K:
Ga naar N52 12.CF(D*H) E004 30.FCF
zoek de juiste vleermuizenboom en = K

Domus Nyctalus Noctula L:
Ga via N52 12.C(A–C)D E004 30.F(BA)B
naar N52 12.CCA E004 30.GCK
zoek de juiste vleermuizenboom
= L

Domus Nyctalus Noctula M:
Ga naar N52 12.CFL E004 30.GA(H+L)
zoek de juiste vleermuizenboom = M

Domus Nyctalus Noctula N:
Ga naar N52 12.HKM E004 30.GLC
zoek de juiste vleermuizenboom = N

Domus Nyctalus Noctula STASH:
De stash ligt op:
N52 12.(A+C+D)*(B+K+F+G+M) E004 30.((H*L)+M)*((L*G)+N)

Stilte a.u.b.
Als het in huis erg stil is, schijn dan eens
met de zaklantaarn in de geopende stashbehuizing.
Wie weet hoor je vleermuizen!

Voor de liefhebbers/sters de banner van Domus Nyctalus Noctula

<a href="http://coord.info/GC3V2Q2"><img width="32%" src="http://img.geocaching.com/cache/
3a1a3595-8b94-4107-96e0-ab4119767a1a.png?rnd=0.8546978" title="Domus Nyctalus Noctula"></a>

F.T.F.
team Hebbes
S.T.F.
Team Xyje
T.T.F.
brouwertjes

Deze cache is gerealiseerd door het samenwerkingsverband
Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Dunea in 2013.
Alle caches uit deze serie:
De Tapuit, korte multi van 4 km in Meijendel Dunea
Ben(t)woudlopen, multi van 6 km in Bentwoud Staatsbosbeheer
Domus Nyctalus Noctula, multi van 2.5 km in Huys te Warmont Zuid-Hollands Landschap
Duinwachters, multi van 4 km in Hollands Duin Noordwijk Staatsbosbeheer
't Vogelhoff#1, mystery over het Vogelhoff, Zuid-Hollands Landschap
't Vogelhoff#2, mystery over het Vogelhoff, Zuid-Hollands Landschap
Bierlap en Kijkhoek in Meijendel, multi van 9 km in Meijendel Dunea

Additional Hints (No hints available.)