Skip to content

Ikars Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Cache is located in private property. If you want you can move cache outside the fence and then ask for unarchiving of this cache.

More
Hidden : 08/27/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

When ghosts go to party, this is where they end up.

Plieņciema "rēgs" no PSRS laikiem - Rīgas Aviācijas institūta viesnīca/atpūtas centrs "Ikars" tika uzcelts ap 1987. gadu un darbojās tikai pāris gadus līdz Latvijas Republikas proklamēšanai. Šobrīd šis piecstāvu monstrs ir tukšs, izdemolēts un nevienam nevajadzīgs. To pamatīgi skāris gan laika zobs, gan cilvēku vēlme demolēt. Ēkai ir brīva piekļuve jumtam, kur siltā vasaras vakarā ir patīkami aplūkot ainavu virs kokiem un netraucētiem iedzert kādu atspirdzinošu dzērienu.

Lai slēpni atrastu Jums būs jākāpj līdz ēkas augšējam stāvam. Tajā ir tikai pāris telpu un vienā no tām Jūs atradīsiet slēpni. Neliela izmēra slēgts konteineris, kas satur logbooku, zīmuli un nelielu atlīdzību pirmajam atradējam.


Ghostly USSR leftover in Plieņciems - hotel/recreational center "Ikars" - was built in 1987 by Riga Institute of Aviation and it was operational only for few years until the restoration of independence in Latvia in 1991. Currently this monsterous five-story building is empty, vandalized and useless. It is heavily damaged by the elements and people's desire to ruin things. There is a free access to the roof, where warm summer evenings can be spent with a refreshing drink and a nice view above the treetops.

To find the cache you must climb to the upper floor of the building. There is only a few rooms and you will find the cache in one of those. The cache is a small, sealed container containing logbook, pencil and small reward for the first finder.

Additional Hints (No hints available.)