Skip to content

Trotina Traditional Geocache

Hidden : 10/23/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Keš věnovaná přírodní rezervaci Trotina

INFORMACE
Přírodní rezervace Trotina (ev.č.823) se nalézá severovýchodně od obce Lochenice. Oblast byla vyhlášena přírodní rezervací dne 23.8.1983.

Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 230-240m. Rozloha včetně ochranného pásma činí 26,65ha.

Důvodem ochrany je zachovalý zbytek starého říčního koryta na soutoku Labe a Trotiny s původními pobřežními porosty a vodním rostlinstvem. Rezervace zahrnuje slepé rameno řeky Labe a do něho ústící potok Trotinu. Obě části dohromady představují významné biocentrum v zemědělsky využívané krajině. Vodní plocha, mokřady, zbytky lužního porostu, bažinné vrbiny a vlhké louky jsou domovem pro řadu rostlin a chráněných druhů živočichů.

Hnízdí zde chráněné druhy: ledňáček říční (Alcedo atthis), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), za potravou sem zalétá moták pochop (Circus aeruginosus), krahujec obecný (Accipiter nisus), běžná je užovka obojková (Natrix natrix).

Zachovaly se zde mnohé druhy rostlin, které v okolních tůních již nerostou: stulík žlutý, rdest plovoucí, růžkatec ponořený, lakušník, dále zblocha vodní, rákos, šmel okoličnatý, kosatec žlutý aj. Husté křoviny a rákosiny slouží jako útočiště drobné zvířeny, volné bezlesé plochy jsou jedinou známou českou lokalitou vzácné myšice malooké.

Lesy tvoří většinou uměle založené porosty. Pouze břehové porosty podél slepého ramene mají místy charakter lužního lesa.POZOR! Jedná se o přírodní rezervaci. Chovejte se k přírodě slušně, pohybujte se pouze po vyznačených cestách. Parkujte v Lochenicích na uvedených souřadnicích. Ke keši vede silnice, ale slouží pro zemědělce a platí pro ni Zákaz vjezdu.


POZOR! NEVKLÁDEJTE TRAVELBUGY ANI GEOCOINY. KEŠKU ZŘEJMĚ NĚKDO PRAVIDELNĚ VYKRÁDÁ A TYTO PŘEDMĚTY ZDE KONČÍ SVŮJ ŽIVOT PŘEDČASNĚ... DOKONCE SE NESTYDÍ UKRÁST I TÉMĚŘ PLNÝ LOGBOOK :o( SMUTNÉ......


ZDROJ
informační tabule na místě
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trotina_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

8.2.2014 ZMĚNA SOUŘADNIC!!! Keš přesunuta o 8m kvůli dvojnásobnému vymudlení = ukradení. Na novém místě se jí snad bude dařit lépe a lovci ji mohou dávat drive-in bez vstupu do přírodní rezervace... ENJOY!


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Cevebqav ermreinpr...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)