Skip to content

Pieminas plaksne/Commemorative plaque Mystery Cache

Hidden : 09/05/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slēpnis neatrodas dotajās koordinātes, lai to atrastu ir jāatrisina uzdevums.
[EN] Cache is not at the given coordinates, you must solve task to find it.

[LV]
Rīgā, pie māju sienām ir uzstādītas daudz un dažādās piemiņas plāksnes. Tās tiek uzstādītas gan pa godu ievērojamiem cilvēkiem, gan ievērības cienīgiem notikumiem.

Jūsu uzdevums ir atrast plāksni, kas ir uzstādīta pieminot cilvēkus, kas upurējot savu veselību un laiku, glābj "pasauli". Šie drosmīgie cīnītāji ir atrodami mums visapkārt, un bieži Jūs nemaz nenojaušat, ka tikko garām pagāja viens no šiem drosmīgajiem ļaudīm. Vienīgais kas nodod viņu piederību "pasaules" glābējiem - no cīņas nogurušas acis.

Godinot šos varoņus atrisiniet uzdevumu:

Plāksnes autora dzimšanas gada ciparu summa: AB
Ēkas, pie kuras piestiprināta plāksne ielas numurs: CDE
Plāksnes uzstādīšanas gada ciparu summa: F
Vārdu skaits uz plāksnes: G

N56 HI.JKL
E24 MN.OPQ

H = F*C-(E-B+C)
I = (E+G+B)/D+A
J = E*G/(E/A)-D
K = (A*B*C+E)/A-(G/A)
L = F*B-E*B+A
M = (E+D)/B-(A+C)
N = (B*B)-(E+G)
O = B*D-(E+F+G)-(A+A)
P = E*A-F-(B-C)
Q = G*B-(E*A*A)-C

[EN]
There are a lot of various commemorative plaques in Riga, some of them are placed to memorize important persons, and other plaques remind us about achievements that were happen on this place.

Your task is to find a commemorative plaque, which is placed to remind us about some peoples, who sacrifice their health and time to save the "world". Those people are all around us, and often you didn’t realize that one of them just passed you on the street. Only one thing can help identify them as one of saviors - tired eyes.

In honor of them, solve this task:

Count sum of all digits in year of birth of plaque author: AB
Street number of building where plaque is placed: CDE
Count sum of all digits of plaque placement year: F
Count all words on plaque: G

N56 HI.JKL
E24 MN.OPQ

H = F*C-(E-B+C)
I = (E+G+B)/D+A
J = E*G/(E/A)-D
K = (A*B*C+E)/A-(G/A)
L = F*B-E*B+A
M = (E+D)/B-(A+C)
N = (B*B)-(E+G)
O = B*D-(E+F+G)-(A+A)
P = E*A-F-(B-C)
Q = G*B-(E*A*A)-Cfree counters

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Zntargvfxf
[EN] Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)